Tyskland lover økt støtte til det globale fondet

Tyskland lover økt støtte til det globale fondet. Styreleder i HivNorge, Leif-Ove Hansen, oppfordrer Norge til å følge etter.

scheduleOppdatert: 13.09.2022

createForfatter: Einar Seierstad

labelEmner:

Tyskland har gitt løfter om å øke støtten med 30 %, fra 1 milliard til 1,3 milliarder euro til det globale fondet sitt arbeid med å bekjempe hiv, tuberkulose og malaria innen 2030. Sammen med USA, Luxembourg og Japan blir landet ett av giverlandene som nå forplikter seg til det viktige arbeidet.  

konferansen AIDS2022 i Canada i sommer kom det nok en gang tydelig fram at det er stor forskjell på høyinntekstland og lavinntekstland i tilgangen på ressurser og tjenester. Særlig i Afrika sør for Sahara er det mange som ikke har tilgang på behandling. Der utgjør hivepidemien fortsatt et enormt problem, hvor særlig barn og kvinner rammes hardt. I tillegg ser man at diskriminering og forfølgelse av minoriteter og utsatte grupper i enkelte deler av verden er med på å vanskeliggjøre arbeidet med å stoppe spredningen av hiv.   

Styreleder i HivNorge, Leif-Ove Hansen, mener det er fint å se at land med mye midler stiller opp i solidaritet og gir økonomisk støtte til arbeidet. Samtidig ønsker han at Norge skal ta sin del av ansvaret og stoppe tendensen til kutt man har sett de siste årene. Han oppfordrer utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) til å komme på banen og sikre støtte til det globale fondet slik vi ser Tyskland nå gjør.  

Det globale fondets konferanse (The Global Fund replenishment) finner sted den 19.-21. september i USA. 

Les også

schedule27.09.2023

→ PrEP på agendaen

Som en del Fast Track Cities 2023-konferansen i Amsterdam har HivNorge deltatt på flere foredrag og erfaringsutvekslinger om den hiv-forebyggende behandlingen PrEP. PrEP er et viktig og aktuelt tema under konferansen, siden introduksjonen av PrEP har bidratt til stor reduksjon av nye hivtilfeller globalt.

schedule26.09.2023

→ Fast Track Cities 2023-konferansen er i gang

Fagpersoner, aktivister og berørte på hivfeltet er samlet for å dele erfaringer, presentere forskningsresultater og for å styrke det internasjonale nettverket. – Arbeidet for å ende hivepidemien er ikke bare medisinsk, i dag er den største utfordringen stigmaet og de sosiale belastningene relatert til hiv, forteller Amsterdams ordfører.