UNAIDS avholder høynivåmøte etter ny strategi

UNAIDS høynivåmøte i juni forventes å være et springbrett i det videre arbeidet med å utjevne de sosiale og økonomiske faktorene som fortsatt driver hivepidemien i deler av verden. – Det er i land med lav og middels økonomi vi må sette inn støtet for å avslutte hiv-pandemien, sier juridisk rådgiver i HivNorge, Halvor Frihagen.

scheduleOppdatert: 10.06.2021

createForfatter: Caroline Pisani

labelEmner:

Høynivåmøtet faller på 40-årsjubileet for de første tilfellene av hiv og 25-årsjubileet for opprettelsen av UNAIDS, og jobber med å implementere UNAIDS strategi for de neste ti årene både politisk og i sivilt samfunn i medlemslandene. Allerede ved høynivåmøtet i 2016 ble det satt et mål om å nå slutten av hivepidemien i den femårsperioden som nå har gått. For at dette skal kunne bli en realitet i løpet av det neste 10 årene må medlemslandene stille med nok midler til at forebyggende og behandlende tiltak kan bli tilgjengelig for alle som er berørt av hiv, samt å stå sammen for å sørge for at diskriminerende og undertrykkende praksiser avvikles.

HivNorge stiller seg sammen med samarbeidspartnere i Tyskland og andre europeiske land, og etterspør forpliktelser om midler i et åpent brev til Dr. Angela Merkel og den Europeiske kommisjonen. Hivepidemien demonstrer, på samme måte som covid-19 har det siste året, hvordan sykdommen rammer lavinntektsområder hardest og med tragiske utfall, skriver Action against ADIS, Germany med samarbeidspartnere. – Å implementere FNs politiske deklarasjon om hiv og aids, er nøkkelen for å få epidemien under kontroll globalt. Det er nå på tide å prioritere verdien av alle menneskers liv og helse og forplikte seg til dette arbeidet gjennom økonomiske og teknologiske bidrag, og gjennom å jobbe for å avvikle juridiske barrierer som hindrer tilgangen til oppdatert informasjon og medisinske prosedyrer og produkter. 

I perioden opp mot høynivåmøtet deltar Frihagen på vegne av HivNorge i formøtene i regi av Utenriksdepartementet og NORAD.  Vi setter lys på behovet for tilgang til medikamenter og den forebyggende behandlingen PrEP i mellom- og lavkostland, og viktigheten av avkriminalisering av å leve med hiv, sier Frihagen. – De resultatene som er oppnådd i Norge etter endringen av straffeloven har hatt enorm betydning for livskvaliteten til mennesker som lever med hiv. Vi jobber for at bruken av rusmidler skal håndteres mer humant av det offentlige og mener at dette også har en viktig plass i UNAIDS strategi for videre arbeid.

Les også

schedule15.03.2023

→ Årsrapporten over seksuelt overførbare infeksjoner er klar

Folkehelseinstituttet lanserte i dag sin årlige rapport om overvåkning over seksuelt overførbare sykdommer i Norge. Dette inkluderer en oversikt over hivsituasjonen i Norge i 2022. Effektive tiltak som tidlig diagnostikk, vellykket hivbehandling og den hivforebyggende behandlingen PrEP, har resultert i et lavt antall personer som er smittet i Norge, med en nedgang på 80% de siste ti årene.

schedule09.03.2023

→ Informasjon til årsmøtets deltagere 

Vi har innkalt til ordinært årsmøte 23. mars 2023, kl. 18.30. Møtet holdes i HivNorges lokaler i Rosenkrantz' gate 4 i Oslo. Det er kun lagt til rette for fysisk oppmøte. For å kunne delta på årsmøtet må du være medlem og ha betalt kontingent for 2022.