– UNAIDS må få mer støtte

UNAIDS står i front for å ende den globale aidsepidemien innen 2030. Generalsekretær i HivNorge Anne-Karin Kolstad deltok i dag på høringen på stortinget. Der oppfordret hun den norske regjering til å øke støtten til UNAIDS.

scheduleOppdatert: 16.12.2022

createForfatter: Sekretariatet

labelEmner:

HivNorge har med interesse lest regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2023. Innen Utenriks- og forsvarskomiteens område har vi festet oss ved Utenriksdepartementets forslag i Kap 160 om helse. Vi er glade for at regjeringen viderefører støtten til UNAIDS på samme nivå som i fjor, men vil be Stortinget om å vurdere å øke dette, ettersom dette nivået innebærer et kraftig kutt sammenliknet med støttenivået fra tidligere år.    

Den norske støtten til UNAIDS har de siste årene ligget på 130 til 140 millioner kroner. For 2020 ble den kuttet til 60 millioner kroner, begrunnet i ukultur med mobbing og trakassering i organisasjonen. I statsbudsjettet 2020 skrev regjeringen: 

Ny leder, Winnie Byanyim fra Uganda, er nå på plass og arbeidet for å gjenoppbygge tilliten til organisasjonen og dens ledelse er i gang og vil bli sentralt fremover. Fra norsk side vil vi følge nøye med på arbeidet og vurdere en økning i norsk støtte til UNAIDS. 

I forslaget til statsbudsjett for 2021 ble denne posten imidlertid kuttet ytterligere, til 45 millioner kroner og støtten har siden ligget på dette nivået.  

Redegjørelsen regjeringen gjør i statsbudsjettet for 2023 viser tydelig at UNAIDS’ arbeid er svært viktig, og det er ikke tegn til de problemer som i 2020 førte til en halvering av bistanden i forhold til 2019. Vi ber komiteen se på regjeringens redegjørelse i statsbudsjettet som godt gjør rede for UNAIDS’ arbeid og hvordan dette bidrar til å nå FNs bærekraftsmål. Det fremgår også at det er god måloppnåelse for midlene.  

UNAIDS er underfinansiert, og etter de opplysningene vi har ligger gode prosjekter klare for gjennomføring, om midlene kommer.  

HivNorge er glad for at Norge har forpliktet seg til å fortsette bidraget til «Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria».  Arbeidet som gjøres av «Det globale fondet» er viktig, og vi anbefaler ikke at en økning til UNAIDS dekkes inn her, men at komiteen finner inndekning et annet sted.  

Les også

schedule12.06.2024

→ Forebyggende eller risikabelt?

Har du hørt om DoxyPEP? Syntes du økningen av seksuelt overførbare infeksjoner er bekymrende? I enkelte land og på digitale plattformer hører man at antibiotika som forebyggende behandling (DoxyPEP) er løsningen på økningen av seksuelt overførbare infeksjoner. Vil DoxyPEP faktisk være redningen eller vil det forverre antibiotikaresistens-situasjonen?

schedule06.06.2024

→ Faglig påfyll og erfaringsutveksling 

I mai arrangerte HivNorge, i samarbeid med infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø, et seminar for ukrainere som lever med hiv. HivNorge erfarer at det stor verdi i å etablere samhold og legge til rette for gode samtaler i trygge omgivelser.