Unaids med ny visjon

22. til 24. juni ble det i Geneve avholdt møte for styret i Unaids, PCB – Programme Coordinating Board. HivNorge var representert som en del av den norske delegasjonen. En rekke viktige vedtak ble fattet.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Av Bente Bendiksen

labelEmner:

 

Unaids

Zero new HIV infections. Zero discrimination. Zero AIDS-related deaths.

I tillegg var det flere vedtak som berørte sårbare grupper:

Calls upon Member States, with the support of UNAIDS, to remove punitive laws, policies and practices, that block access to HIV services, effective responses to HIV and progress towards the Millennium Development Goals, in order to create an enabling environment;

Requests Member States, with support from UNAIDS, to increase the direct participation of people living with HIV and consider ways to involve key populations, as articulated in the Joint Action for Results: UNAIDS Outcome Framework 2009-2011, in HIV programmes and data collection;

Takes note of the report on the progress made by UNAIDS since 2009 on the implementation of the «UNAIDS Action Framework: Universal Access for Men who have Sex with Men and Transgender People» and calls upon UNAIDS and all partners to intensify efforts to meet the health needs of men who have sex with men and transgender people in the context of HIV and to ensure non-discrimination, in particular to urgently address the key economic, legal, social and technical barriers, which impede effective HIV responses, and to enhance their direct participation in national, regional and global HIV policy and programming1;

1 The Islamic Republic of Iran disassociated itself from this decision point.

HivNorge kommer tilbake med mer informasjon.

Les også

schedule16.02.2024

→ Oppdaterte retningslinjer for hivbehandling

De nasjonale retningslinjene for oppfølging og behandling av hiv er oppdaterte og inneholder noen endringer fra 2023-utgaven. Injeksjonsbehandling, koinfeksjon med hepatitt B og vaksinering mot lungebetennelse er blant endringene som løftes frem.

schedule02.02.2024

→ Å bli eldre med hiv

—Det er fint at vi diskuterer temaet å bli eldre med hiv, da det sier noe om hvordan det medisinske bildet på hiv har endret seg. Nå retter vi fokus mot å leve lengre med livskvalitet, og ikke bare å overleve, slo overlege Birgitte Stiksrud fast under HivNorges temamøte om å bli eldre med hiv.