Utdatert kunnskap hos politi og medie-Norge

Politiet i Haugesund har i dag valgt å bruke medie-Norge til å advare om at en sexarbeider som lever med hiv, kan ha smittet flere av sine kjøpere. — Politimannens kunnskap er helt i strid med nåtidens medisinske tilstand, sier Anne-Karin Kolstad, generalsekretær i HivNorge i en pressemelding.

scheduleOppdatert: 20.12.2022

createForfatter: Bente Bendiksen

labelEmner:

— Ingen medier virker interessert i å sjekke realitetene i hva som er rett, på tross av flere henvendelser fra blant andre oss i HivNorge og andre. Det er alvorlig og minner om skremselspropagandaen vi så på 80-tallet, før vi hadde kunnskap om hiv og smitteveier, og før medisinene kom som blant annet gjør at andre ikke kan bli smittet med hiv.

Politiet i Haugesund sier at de fredag kveld pågrep en mann som hadde solgt sex i byen. I avhør fortalte mannen at han var hivpositiv. Medisiner politiet fant, og andre opplysninger, gjør at de fester lit til denne forklaringen. Politiet har varslet smittevernoverlegen i Haugesund og bruker nå altså mediene til å advare de som har hatt sex med vedkommende.

Les også: HIV-positiv mann solgte sex i Haugesund

Flere medier har tatt tak i saken, og HivNorge har sendt flere henvendelser til journalister og politiet i Haugesund, uten at dette har blitt fulgt opp. I pressemeldingen sier Kolstad at — Det er lov å selge sex i Norge og vedkommende er høyst sannsynlig på behandling siden politiet har gjort beslag i hans medisiner. Ved vellykket hivmedisinering er man smittefri. Alle er ansvarlig for å ivareta egen seksuell helse, og kundene kan ha benyttet kondom eller PrEP. Derfor er det ekstra trist at politimannen fortsetter i mediene utover dagen å komme med påstander som indikerer at verken bruk av kondom, PrEP eller vellykket medisinering kan være sikre verktøy for å unngå å få hiv. Både straffelovens bestemmelse om smitteoverføring, §237, infeksjonsmedisinere, Folkehelseinstituttet og WHO sier at dette nettopp er smitteforebyggende tiltak.

De norske retningslinjene for behandling av hiv, som er utviklet av infeksjonsmedisinere og bygger på de europeiske retningslinjene slår fast at: Hivpositive uten SOI og med stabil hiv-RNA < 50 kopier/ml er i praksis ikke smittsomme.

HivNorge har sendt en henvendelse til Politiet i Haugesund og påpekt deres manglende kunnskap om hiv og hva dagens oppslag bidrar med av feilinformasjon og ubegrunnet smittefrykt.

Dette er HivNorges henvendelse til politiet i Haugesund:
HivNorge reagerer sterkt på uttalelsene som Pål Gjil, fungerende leder for operativ utlendingskontroll i Haugesund.

Dette begrunner vi med følgende:

Sexarbeid er lovlig i Norge
Hivpositive på vellykket behandling utgjør ingen smitterisiko. Vedkommende fortalte i avhør om sin hivstatus og dere bekrefter at det ble beslaglagt medisiner.
I tillegg til at velbehandlet hiv ikke smitter, gir behandling straffefritak (jfr. §237).

Når så Pål Gjil uttaler at «Politiet har varslet smittevernlege i Haugesund om at en HIV-smittet person har solgt sex i byen. Gjil håper nå at de som kan ha kjøpt sex av mannen oppsøker lege. – Særlig for de som har kone hjemme, eller står i fare for å kunne spre dette videre» – så er dette et bevis på total mangel på kunnskap om hva det betyr å leve med hiv i dag.

Majoriteten av alle som lever med hiv går på vellykket hivmedisinering, noe som bidrar til at de ikke kan smitte andre. Medisinene som brukes i dag i både Norge og i utlandet er så effektive at selv kvinner som lever med hiv kan føde barn uten at barnet blir overført smitte.

Sannsynligheten for at vedkommende er velmedisinert er overhengende, siden dere bekrefter at dere har beslaglagt medisiner som støtter opp under hans hivstatus. En telefon til en infeksjonsmedisiner vil bekrefte dette.

Når jeg tar kontakt med journalisten får jeg beskjed om at saken er skrevet, fordi politiet vil advare de som har hatt seksuell omgang med vedkommende, med tanke på at de kan ha bli smittet.

Det synes vi er en svært urovekkende tilnærming, om dette skulle være tilfelle. Dette vil i så fall være utsagn som er utdaterte, både medisinsk, men også iht. straffeloven.

Vi gjør oppmerksom på at straffelovens bestemmelser om hiv nylig er endret. Den sier blant annet at følgende fritar for straff:

  • Vellykket behandling
  • Kondombruk
  • Oralsex
  • Samtykke
  • Fritatt for straff er også smitte fra sexarbeidere og injiserende rusbrukere, samt overføring fra mor til barn.

Hvis det er slik at dere har valgt å gå ut med denne saken for å advare, bør dere ta en titt på den nye straffelovens bestemmelser §237.

Og, vi er svært skeptiske til at dere har varslet smittevernslegen i dette tilfellet. Hivpositive har verken meldeplikt eller opplysningsplikt.

Og, hva mener dere med at kondom ikke er sikkert, at vellykket behandling ikke er sikkert eller at forebyggende hivmedisin PrEP ikke er sikkert – jfr uttalelser i VG.

Her vil dere måtte stor motbør fra både Folkehelseinstituttet, Legeforeningen etc.

Vi i HivNorge bidrar gjerne med å øke deres kunnskap om hiv og håper dere modererer deres utspill i denne saken.

Vennlig hilsen
Anne-Karin Kolstad, generalsekretær i HivNorge

Les også

schedule12.06.2024

→ Forebyggende eller risikabelt?

Har du hørt om DoxyPEP? Syntes du økningen av seksuelt overførbare infeksjoner er bekymrende? I enkelte land og på digitale plattformer hører man at antibiotika som forebyggende behandling (DoxyPEP) er løsningen på økningen av seksuelt overførbare infeksjoner. Vil DoxyPEP faktisk være redningen eller vil det forverre antibiotikaresistens-situasjonen?

schedule06.06.2024

→ Faglig påfyll og erfaringsutveksling 

I mai arrangerte HivNorge, i samarbeid med infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø, et seminar for ukrainere som lever med hiv. HivNorge erfarer at det stor verdi i å etablere samhold og legge til rette for gode samtaler i trygge omgivelser.