Utstilling

I samarbeid med Norad åpner Stenersenmuseet i Oslo lørdag 20. juni en utstilling med bilder av åtte fotografer fra det anerkjente billedbyrået Magnum. De har fått i oppdrag å dokumentere livene til mennesker berørt av aids.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter:

labelEmner:

Fotografene har tatt på seg oppgaven med å dokumentere livet til personer merket av aids, innbefattet deres omgivelser, familie og venner. Utstillingen løfter frem livet til mennesker fra ni land og antyder fellesskapet over landegrensene gjennom den felles skjebne disse møter.

 

I 2007 tok The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria initiativet til et prosjekt sammen med Magnum Photos for å dokumentere den virkningen antiretroviral medisinering har for livene til millioner av mennesker som lever med aids. aidsepedemien har hatt en voldsom innvirkning i mange deler av verden, men den har vært særlig ødeleggende i land der tilgangen til grunnleggende helsetjenester er begrenset. 

For å fange kompleksiteten og den langtrekkende forandring som finner sted når mennesker som står innfor døden får en ny sjanse i livet gjennom medisinering, har man plukket ut disse fotografene som er blant de beste i verden. Et team på åtte fotografer har reist til ni land for å dokumentere den effekten behandlingen hadde på trettitre individer og deres familier. I India, Haiti, Mali, Peru, Russland, Rwanda, Sør- Afrika, Swaziland og Vietnam skapte fotografene sterke visuelle fortellinger som omfatter personenes liv både før og etter behandlingen.

Utstillingen er et kraftfullt testament over enkeltpersoners styrke og omsorg og de dyptgripende endringene som følge av medisineringen, en medisinering som er tilgjengelig takket være internasjonal økonomisk støtte.

Magnum Photos

Stenersemuseet,

Utstillingen åpner 20. juni og varer til 9. august. Bildet øverst er av Jim Goldberg, dette under av Jonas Bendiksen og det nederste av Steve McCurry.

 

Les også

schedule28.02.2024

→ Hiv er ikke en forbrytelse 

I dag, 28. februar markerer vi at hiv ikke er en forbrytelse, på den globale HIV Is Not A Crime Awareness Day.

schedule26.02.2024

→ Er du ny i Norge og trenger hivmedisiner?

Alle som oppholder seg i Norge og lever med hiv, har rett til gratis hivbehandling. Denne får man hos leger på nærmeste sykehus med infeksjonsmedisinsk avdeling.