Verdens aidsdag 2020

Her kan du se sendingen fra årets digitale konferanse.

scheduleOppdatert: 04.12.2020

createForfatter: Caroline Pisani

labelEmner:

Se årets digitale verdens aidsdagskonferanse
Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er 2-1024x107.png

Generalsekretær Anne-Karin Kolstad åpner dagen og ønsker velkommen

Juridisk rådgiver i HivNorge Halvor Frihagen skal lede oss gjennom dagen og har noen praktiske beskjeder.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie deltar med egne betraktninger om hvordan feltet har utviklet seg i hans tid som helseminister, og hans tanker om hvor vi står i dag.  

PLUSSPRISEN deles ut

Seksjonsoverlege ved infeksjonsmedisinsk poliklinikk OUS, Bente Bergersen vil snakke om det videre arbeidet med retningslinjer for hivbehandling i Norge 2021 og hvordan nye behandlingsmetoder skal implementeres i disse. Hvilke endringer kan bli aktuelle i spesialisthelsetjenesten tilbud til de som lever med hiv?

PAUSE

Infeksjonsmedisiner og førsteamanuensis Marius Trøseid forteller oss om fremtidens hivbehandling. Hvor nærme er vi en kur? Og hvordan vil denne kunne fungere?

Dr. Nneka Nwokolo fra ViiV Healthcare oppsummerer nyere forskning og funn knyttet til hiv og aldring (på engelsk).

Styreleder i HivNorge Jens Harald Älgenäs Eliassen og Ingri Østensen, fagkonsulent i Sykehjemsetaten og initiativtaker til Hiv-tenketanken lanserer websiden For deg som jobber med eldre med hiv.

PAUSE

Panelsamtale. I Norge har vi langt på vei nådd UNAIDS’ 90-mål, som handler om å kjenne sin hivstatus og det å være vellykket behandlet. Hva er så veien videre?

I panelet sitter Berge Andreas Jenvin-Steinsvåg, Ingri Østensen, Leif-Ove Hansen og Per Miljeteig.

PAUSE

Øivind gir et øyeblikksbilde av hivsituasjonen i Norge i dag. Ved Øivind Nilsen fra Folkehelseinstituttet.

Panelsamtale. Hvor bør innsatsen i det forebyggende hivarbeidet styrkes fremover. Det har vært en nedadgående trend i antallet nye smittetilfeller av hiv i flere år. Hvem er fortsatt i risikosonen og hvordan når vi disse?

I panelet sitter Andrès Lekanger, Heming Wlde, Ruth Paintsil og Frank Pettersen.

Er de som lever med hiv ekstra sårbare for Covid-19? Overlege og forsker Dag Henrik Reikvam tar oss igjennom den forskningen som er utgitt til nå om sammenhengen mellom covid-19 og hiv.

Arild Johan Myrberg fra Helsedirektoratet runder av dagen med noen betraktninger om videre arbeid og virkemidler på hivfeltet.

Takk for oppmerksomheten ved styreleder i HivNorge Jens Harald Älgenäs Eliassen

Les også

schedule12.06.2024

→ Forebyggende eller risikabelt?

Har du hørt om DoxyPEP? Syntes du økningen av seksuelt overførbare infeksjoner er bekymrende? I enkelte land og på digitale plattformer hører man at antibiotika som forebyggende behandling (DoxyPEP) er løsningen på økningen av seksuelt overførbare infeksjoner. Vil DoxyPEP faktisk være redningen eller vil det forverre antibiotikaresistens-situasjonen?

schedule06.06.2024

→ Faglig påfyll og erfaringsutveksling 

I mai arrangerte HivNorge, i samarbeid med infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø, et seminar for ukrainere som lever med hiv. HivNorge erfarer at det stor verdi i å etablere samhold og legge til rette for gode samtaler i trygge omgivelser.