Verdens aidsdag

Torsdag markeres verdens aidsdag. Men allerede kvelden før inviterer Prostituertes Interesseorganisasjon i Norge (PION) og HivNorge til faglig vorspiel med pils og politikk. På selve dagen er det fagseminar på Eldorado bokhandel i Torggata.

scheduleOppdatert: 20.12.2022

createForfatter: Sekretariatet

labelEmner:

Blant temaene som skal diskuteres på Internasjonalen i Oslo onsdag kveld er rus og grenser, innvandrere og hiv, samt regjeringens nye reseptordning for hiv-medisiner.

PMMA

Panelet som skal disktuere rus og grenser består av Andrés Lekanger fra PION (bildet), kommentator i Dagbladet, Aksel Braanen Sterri, Børge Erdal i Uteskesjonen, samt en representant for Foreningen for Tryggere ruspolitikk.

Helsemyndigheten har pekt ut innvandrere og immigranter som særlige fokusgrupper for hiv-forebygging. HivNorge og PION har invitert organisasjoner som har kunnskap i hvordan man når ut til innvandrere om seksualitet og helse. – De skal diskutere hvordan man når ut til gruppen og hvordan man snakker om seksualitet og hiv med grupper som kan oppleve temaene som tabu. Samtidig må det avklares hvem vi faktisk snakker om når vi sier «innvandrere» i dette sammenheng, sier Lekanger.

Panelet vil bestå av Wolela Haile fra Tverrkulturell helseinfo, en representant for Skeiv Verden, samt Stian Fjerdingen fra Aksept, senter for alle berørt av hiv.

Det er i dag rundt 30 typer hiv-medisiner som skrives ut til behandling av hiv. Med bakgrunn i blåreseptforskriften § 4 har pasientene, ved behov, raskt kunnet bytte til nye legemidler. Det er hver enkelt lege som skriver ut den behandlingen de mener er best for den enkelte pasient som lever med hiv.

I den såkalte Prioriteringsmeldingen som regjeringen har presentert for Stortingent åpnes det for at dette kan endres. I regjeringens forslag til legemiddelmelding ønsker regjeringen nå å ta i bruk Legemiddelverkets kost-nytteanalyse av hivmedisiner. Stortinget behandler denne saken i dag.

«Etter denne kost-nytteanalysen kan vi risikere at hiv-positive sitter igjen med kanskje 10 legemidler som kan skrives fritt ut av legen. Skulle en hiv-positiv oppleve bivirkninger på grunn av sin behandling vil det å få tilgang til de andre medisinene innebære at lege og pasient må søke via HELFO, som beregner en behandlingstid på opptil 12 uker», skriver HivNorge i pressemeldingen.

– Kritikken mot dette forslaget er at mennesker som lever med hiv og som er på vellykket behandling ikke kan smitte andre. Dersom behandlingsalternativene for mennesker som lever med hiv begrenses vil det ta lengre tid for mange med å komme på vellykket behandling, sier generalsekretær i HivNorge, Anne-Karin Kolstad.

– Dette går utover smittevern, livskvalitet, resistensutvikling, sykdomsutvikling og virussuppresjon. Dette betyr økt smittsomhet.– Så langt kan det se ut som medlemmene i komiteen har lyttet til HivNorges budskap og lagt inn en merknad som kan bety at man beholder dagens 30 medisiner.

– Men kostnadene for medisinene vil legges til sykehusene og derfor blir det viktig å følge opp i årene fremover at budsjettkutt ikke rammer dagens vellykkede hivbehandling, avslutter Kolstad.

Det er representanter for de ungdomspolitiske partiene som skal diskutere regjeringens nye forslag til kost-nytteanalysen.

På selve dagen 1. desember inviterer Changemaker, Sex og Politikk og HivNorge til fagseminar.

Fagseminaret vil ha en internasjonal og en nasjonal del, og vil foregå på engelsk og norsk og finner sted på  Eldorado Bokhandel, Torggata 9A, Oslo.

finner du på disse sidene

hjemmesiden til verdens aidsdag

Les også

schedule25.09.2023

→ Belyser diskriminering i helsevesenet

Helsefestivalen ble i helgen arrangert for fjerde gang av Tverrkulturell helseinfo og samarbeidspartnere i Oslo. Festivalen tar for seg viktige temaer på helsefeltet, og i år var hovedtemaet diskrimering i helsevesenet. Helsefestivalen gikk over to dager hvor det ble invitert til både fagseminar og en åpen dag med stands på Grønland torg.

schedule13.09.2023

→ HivNorge på OSLOErotic

I helgen ble film og kunstfestivalen OSLOErotic arrangert for første gang. Festivalen ble arrangert på kulturarenaen SALT i Oslo, med visjon om å presentere publikum og samfunnet for en sunn relasjon til seksualitet. Som en del av festivalens faglige program deltok HivNorge i en sofasamtale om hiv og sex.