Vidunderkur

Legemiddelet Truvada ble i forrige uke fremstilt som en forebyggende medisin som kan hindre hivsmitte. En talsmann for legemiddelfirmaet Gilead legger imidlertid en demper på forventingene.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Av Olav André Manum

labelEmner:

Nyheten om at medisinen ble vurdert som hivforebyggende ble slått stort opp i norske medier i forrige uke. James Read, som er Gileads talsmann i Storbritannia, maner imidlertid til forsiktighet. –Det som skjedde torsdag 11. mai var at en rådgivende komité arrangerte en åpen høring om Truvada, en medisin som allerede brukes av hivpositive pasienter, og på grunnlag av diskusjonene mellom ekspertene stemte om hvilke råd de skulle gi til The Food and Drug Administration i USA. FDA er den instansen som godkjenner medisiner og bruken av dem, forklarer Read på telefon fra England.

En milepæl?Til tross for at alle norske medier vi så på meldte at dette ikke betyr at medisinen nå er godkjent til forebyggende behandling i USA, ble det likevel skapt et inntrykk av at vi har nådd et avgjørende gjennombrudd. James Read legger en demper på de store forventningene. Gilead er selskapet som har utviklet Truvada som allerede brukes i behandlingen av mennesker som lever med hiv.

En milepæl?

NRK kalte resultatet av den åpne høringen for en milepæl og siterte den amerikanske forskeren Robert Grant på at vi nå kunne se slutten på aids-epidemien. Aftenposten refererte til undersøkelsene bak vedtaket, blant annet en klinisk studie blant mannlige homofile som viste at andelen smitte blant dem som tok Truvada forebyggende var 43 prosent lavere enn blant dem som fikk placebo. Dette er den såkalte iPrEx-studien. I denne undersøkelsen deltok 2499 seksuelt aktive menn som har sex med menn over store deler av verden, men i hovedsak menn fra USA og Latin-Amerika. Alle var hivnegative da studien startet. Noen av deltagerne fikk Truvada andre en placebo medisin. Det viste seg altså at forekomsten av nysmitte blant de deltagerne som tok Truvada forebyggende var 43,8 prosent lavere enn blant de deltagerne som bare fikk placebo.

Ifølge Read var både kondombruk og rådgivning en del av undersøkelsen.

Truvada er ingen vidunderkur for å forebygge hivsmitte, mener James Read fra selskapet.

En undersøkelse i Botswana der friske mennesker fikk Truvada forebyggende viste en nedgang i nysmitte på 63 porsent, skriver Aftenposten.

Falsk trygghet?Avisen siterer også skeptikere som aktivisten Miki Jackson som har uttalt til TV-kanalen CNN at det er uetisk å gi et så sterkt medikament som Truvada til friske mennesker. Medisinen har alt for sterke bivirkninger og vil redusere livskvaliteten, sier han. Andre kritikere har ifølge Aftenposten advart mot at dette kan gi en falsk trygghet og dermed redusere kondombruk ytterligere.

Falsk trygghet?

James Read, på sin side toner ned forestillingen om det store gjennombruddet: –FDA har ikke godkjent medisinen som forebyggende middel ennå, understreker han og legger til at veien frem fremdeles er lang. Han sier også at anbefalingene ikke baserer seg på ny forskning, men på allerede eksisterende data.

The Antiviral Drugs Advisory Committee – altså komiteen som har kommet med anbefalingen — er en komité som blant annet gir råd om hivmedisiner til FDA. Blant annet på bakgrunn av forkningsresultatene referert overfor, stemte ekspertene i komitéen om medisinen kunne gis i forebyggende øyemed for eksempel til homofile menn og partnere til mennesker som er hivpositive. Av komiteens 22 medlemmer stemte 19 mot tre for å gi Truvada som forebyggende medisin til seksuelt aktive msm. 19 mot to (en avsto fra å stemme) stemte for å bruke Truvada som forebyggende middel for den negative partneren i parforhold med ulik hiv status, mens 12 mot åtte (to avsto) stemte for å gi Truvada som forebyggende medisin til andre mennesker som kan være i risikosonen for hivsmitte.

Kondom og rådgivningRed understreker at deltagerne i forskningen forut for anbefalingen til FDA alle hadde brukt kondom og fått rådgivning. – Men i tillegg kunne vi altså måle en ytterligere forebyggende effekt av medisinen, sier Reed.

Kondom og rådgivning

Han understreker derfor gjentatte ganger i løpet av samtalen at tiden absolutt ikke er moden for å kutte ut sikrere sex og kondombruk, og at den sannsynligvis heller aldri vil bli det. – Kondom er fremdeles avgjørende i kampen for å forebygge hivsmitte i overskuelig fremtid, slår talsmannen for Gilead fast.

Ikke godkjent i EuropaReed er også krystallklar i forhold til å understreke at Truvada heller ikke er godkjent som forebyggende medisin verken i EU eller i Norge. – Det foregår heller ingen vurderinger med noe slikt mål for øye, slår han fast.

Ikke godkjent i Europa

Som representant for medisinfirmaet som har utviklet denne medisinen maner Read til forsiktighet. Gilead understreker at de ønsker en stor og offentlig debatt om medisinen og bruken av den. – Vi må bruke dette som et startsted for videre debatt og sørge for å få frem alle synspunkter og synsvinkler, inklusive skeptikernes, sier han, — vi må beholde roen og rasjonaliteten og reflektere rundt dette på en konstruktiv måte.

Og det er altså ingen grunn til å ta risikoen på å kutte ut kondom og kaste seg ut i ubeskyttet sex om du ønsker å være trygg på å unngå smitte.

Les også

schedule26.02.2024

→ Er du ny i Norge og trenger hivmedisiner?

Alle som oppholder seg i Norge og lever med hiv, har rett til gratis hivbehandling. Denne får man hos leger på nærmeste sykehus med infeksjonsmedisinsk avdeling.

schedule16.02.2024

→ Oppdaterte retningslinjer for hivbehandling

De nasjonale retningslinjene for oppfølging og behandling av hiv er oppdaterte og inneholder noen endringer fra 2023-utgaven. Injeksjonsbehandling, koinfeksjon med hepatitt B og vaksinering mot lungebetennelse er blant endringene som løftes frem.