ViiV Healthcare låner bort oppskrift på langtidsvirkende PrEP

Legemiddelfirmaet ViiV Healthcare har forpliktet seg til å dele sitt patent, og går nå i forhandlinger med Medicines Patent Pool for å avtale hvordan lisenser for produksjonen skal fordeles.

scheduleOppdatert: 03.06.2022

createForfatter: Caroline Pisani

labelEmner:

Medicines Patent Pool jobber for å tilgjengeliggjøre nye behandlinger for hiv, hepatitt C og tuberkulose, samt sykdommer som er kjente følgesykdommer til en hivdiagnose, til en lavere pris og før behandlinger går av patent. 

Lisensavtaler sikrer medisiner i lav- og mellominntektsland 

ViiV Healthcare har samarbeidet med Medicines Patent Pool (MPP) en rekke ganger for å sørge for at rimelige kopipreparater kan produseres i land som er sterkt berørt av hiv-epidemien. Deborah Waterhouse, administrerende direktør i ViiV Healthcare, anslår at dette allerede har kommet 20 millioner mennesker i høyendemiske land til gode. – Vi har høye forventninger til den mulige rollen denne langtidsvirkende injeksjonen kan spille i arbeidet med å overvinne hivepidemien innen 2030, sier Waterhouse.  

Også daglig leder i MPP, Charles Gore anser PrEP-injeksjoner for å være en mulig game-changer når det kommer til forebyggingen av hiv. – Dette er et viktig første skritt i den globale kampen for å forebygge nye tilfeller av hiv.  

Gore påpeker også at langtidsvirkende injeksjoner er mer komplekse å produsere, distribuere og administrere enn tablett-behandling. – Det vil være behov for å investere kapital slik at det kan skapes systemer for å imøtegå disse praktiske utfordringene, sier han. 

Verdens ledere må ta ansvar 

Verdens helseorganisasjon ber verdens ledere ta ansvar og forplikte de økonomiske tilskuddene som er nødvendige for å overvinne hivepidemien.– For at en global respons mot hivepidemien skal lykkes må også nye teknologier deles, sier viseadministrerende direktør i WHO, Matt Kavanaugh. –  Å holde på livreddende kunnskap skader alle og skaper pandemier. WHO anslår at det i 2021 er mer enn 1.5 millioner mennesker lever med hiv. Vi må erkjenne at dette er en pandemi som er drevet av skjevheter i økonomiske ressurser, der de som har mest behov for disse nye metodene står sist i køen for å få tilgang til dem. For at hivforebygging skal påvirkningskraft i den skalaen det er behov for må ressurser og teknologi tilgjengeliggjøres med få, hvis noen betingelser.  

Må bruke kunnskapen fra koronapandemien 

– Erfaringene fra kunnskapsdeling mellom ulike helseaktører de siste årene sørget for den raske responsen på koronapandemien og produksjonen av flere gode vaksiner som beskytter de som er sårbare for sykdom. Vi håper dette kan bli en foregangsmodell også på hivfeltet og er glade for at ViiV nå leder an og tenker nytt når det kommer til å forebygge hiv globalt, sier styreleder i HivNorge, Leif-Ove Hansen.  

Generalsekretær i HivNorge supplerer: – Dette er gode nyheter og særlig viktig i den situasjonen hiv og aidsarbeidet befinner seg i nå. Covid-19 har påvirket det globale hiv og aidsarbeidet i negativ retning og den økonomiske støtten fra land som Norge til UNAIDS og WHO er dramatisk kuttet. Dette reduserer muligheten til å overvinne hivepidimien dramatisk, nå er tiden inne for å øke innsatsen igjen. Det er essensielt at lavinntektsland med høy forekomst av hiv får tilgang til lang billigere forebyggende behandling. 

Langtidsvirkende PrEP er ennå ikke godkjent for bruk i Norge, men vil også kunne være av betydning for de over to tusen personene som bruker PrEP i Norge. Tablettbehandling er ikke det beste alternativet for alle personer som har risiko for å få hiv. Utover å bidra med midler direkte til hivarbeidet i lav- og mellominntektsland, vil godkjenning og implementering av nye metoder her hjemme indirekte bidra til å skape systemer for distribusjon som er til nytte globalt, konkluderer Hansen. 

Les også

schedule13.05.2024

→ Per Miljeteig tildeles Kongens fortjenstmedalje  

Mandag 13. mai ble aktivist og tidligere styreleder i HivNorge, Per Miljeteig tildelt Kongens fortjenestmedalje. Statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland var til stede på seremonien på Håndverkeren i Oslo for å overrekke medaljen.

schedule08.05.2024

→ HivNorge søker ny rådgiver

Vi søker nå etter en rådgiver i 100% stilling til å bli en del av laget. I dag er vi 7 personer som jobber både selvstendig og i team, vi har en flat struktur der alle ansatte rapporterer direkte til generalsekretær. Vi lover spennende utfordringer og muligheten til å gjøre en forskjell.