Vil du jobbe i HivNorge?

Vi søker en rådgiver i 100% engasjement for ett år. HivNorges sekretariat har en flat struktur, og du vil rapportere direkte til generalsekretæren.

scheduleOppdatert: 14.07.2022

createForfatter: Sekretariatet

labelEmner:

Arbeidsoppgaver 

 • Planlegge, organisere og gjennomføre workshops, seminarer og andre aktiviteter for våre målgrupper. Særlig for målgruppene menn som har sex med menn som lever med hiv eller brukere av den hivforebyggende behandlingen PrEP, og/eller har erfaring med seksualisert rusbruk.
 • Planlegge, organisere og gjennomføre HivNorges deltakelse på pride-arrangementer over hele landet.
 • Bidra til utforming og gjennomføring av organisasjonens politikk og strategi, med hovedvekt på LHBTQIA+, hivforebygging, sexarbeid/sexkjøp og seksualisert rusbruk.
 • Være samtalepartner for brukere av HivNorges psykososiale rådgivningstjeneste, særlig innenfor ivaretakelse av mennesker som lever med hiv, henvendelser om PrEP og forebygging, samt seksualisert rusbruk.
 • Delta i HivNorges arbeid med kompetanseheving om hiv og PrEP overfor helsepersonell, omsorgstjenester og andre relevante målgrupper, både ved innkommende henvendelser og i vårt utadrettede arbeid.
 • Bidra i utarbeidelse av informasjonsmateriell og publisering på våre nettsider og i SOME.
 • Delta i organisasjonens daglige drift og administrasjon.
 • Bidra aktivt i arbeidet med prosjektsøknader og søknader til det offentlige, samt rapportering på tildelte midler. 

Kvalifikasjonskrav 

 • Fullført relevant fagbrev eller bachelorgrad, fortrinnsvis innenfor helsefag, sosialt arbeid, kjønnsstudier eller samfunnsfag.
 • Erfaring fra tilskuddsfinansiert arbeid er en fordel.
 • Relevant arbeids- eller frivillighetserfaring med målgrupper som er beskrevet over.
 • Behersker norsk som arbeidsspråk. God engelskforståelse og en fordel med et tredje språk.
 • Alminnelige kunnskaper om PC, telefon og videomøter som arbeidsverktøy.

Personlig egnethet for stillingen og relevant tidligere erfaring fra frivillig eller lønnet arbeid, særlig i andre pasientorganisasjoner eller skeive miljøer, vil tillegges betydelig vekt. Språkkunnskaper ut over norsk og engelsk, samt erfaring med Office 360, vil være en fordel. Særlig lang og relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet. Det forutsettes at den som blir ansatt, kan stå personlig inne for HivNorges formål og verdigrunnlag. 

HivNorge ønsker at våre ansatte skal gjenspeile mangfoldet blant våre medlemmer og i samfunnet. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke på stillingen.

Stillingen er finansiert gjennom statlige tilskudds- og prosjektmidler, og en mulig forlengelse av stillingen avhenger av videreføring av disse midlene og tilgang på økte bevillinger.

Dette kan vi tilby

Stillingen utgjør 100% i ett års engasjement, med mulighet for forlengelse.

Individuelt avtalte lønns- og arbeidsvilkår etter stillingens innhold og kandidatens kompetanse og erfaring. HivNorge er ikke medlem av noen tariffavtale, men følger Statens lønnssystem så langt det er relevant. Vi har fleksibel arbeidstid, gode sosiale ordninger, god tjenestepensjon og fem uker ferie i tillegg til fri med lønn i arbeidsdagene mellom palmesøndag og påske. Det må påregnes noe kvelds- og helgearbeid, samt reisevirksomhet som ligger til stillingen i forbindelse med gjennomføring av aktiviteter og arrangementer.

Om arbeidsgiveren 

HivNorge er landets eneste pasient- og rettighetsorganisasjon for mennesker som lever med hiv og andre som er berørte av hiv. Vi holder til sentralt i Oslo. Vi er for tiden åtte ansatte som blant annet arbeider med rettighetsarbeid, politisk påvirkning, psykososialt hjelpearbeid og helhetlig ivaretakelse av personer som lever med hiv. HivNorge arbeider etter en flat struktur der alle ansatte rapporterer direkte til generalsekretæren.

Søk på stillingen via finn.no her. Søknader mottatt via andre kanaler vil ikke bli behandlet.

Søknadsfrist: 7. august 2022 

Les også

schedule05.07.2024

→ Til minne om Ulf Tveten

25. juni 2024 gikk Ulf Tveten bort. Gjennom hans åpenhet om å leve med hiv, samt hans engasjement i HivNorge, har han vært en viktig bidragsyter i kampen mot fordommer og stigma. Under bisettelsen i Vestre gravlund Nye kapell fredag 5. juli, holdt generalsekretær Anne-Karin Kolstad en minnetale på vegne av HivNorge og Helseutvalget. Minnetalen kan du lese her. 

schedule03.07.2024

→ 10 år som generalsekretær 

I mai 2024 var det ti år siden Anne-Karin Kolstad ble ansatt som generalsekretær i HivNorge. Med sin solide ledererfaring fra en rekke organisasjoner og unike evne til bygge nettverk og knytte kontakter, har hun bidratt til å utvikle HivNorge til en aktiv og utadrettet pasientorganisasjon med en tydelig brukerstemme. Vi har bedt henne skrive noen ord om sine ti år i sjefsstolen.