Virusnivået i sæd

Hiv i sæd en av de vanligste årsakene til at smitte overføres seksuelt. Når hivpositive går til kontroll, så er det virusnivået i blodet som måles jevnlig, tas det ikke prøver av sæd. Hva vet man om medisinenes påvirkning av virusnivået i sæd, vil det si at om det ikke er målbart i blod så er det heller ikke målbart i sæd – eller andre kroppsvæsker for den saks skyld? Legen svarer.

scheduleOppdatert: 16.12.2022

createForfatter: Sekretariatet

labelEmner:

Overlege Frank O. Pettersen ved infeksjonsavdelingen ved Oslo universitetssykehus, Ullevål er vår faste spaltist, og han svarer:

Ja, det stemmer at virus fra sæd er en viktig faktor for seksuell overføring av hivinfeksjon. Viruset finnes i alle kroppsvæsker og -sekreter. Ved vaginalt eller analt samleie forsterker de anatomiske forholdene risikoen for smitteoverføring til den mottagende parten, delvis pga. mengden sæd og dermed virus som kan ejakuleres, men også pga. mulighet for små slimhinneskader som følge av friksjonen under samleie, og at skjeden og endetarmen fungerer som et reservoar (lager) for den inseminerte sæden. Viruset oppnår da slimhinnekontakt i lengre tid og er vanskeligere å skylle bort enn om penis til en hivnegativ skulle være i kontakt med virus i vaginalsekret eller tarmsekret til en hivpositiv. Men hiv kan også selvsagt også overføres fra den mottagende til den penetrerende seksualpartneren.

Hivmedisiner reduserer virusmengden til under målbare verdier i blod. Virusmengden i andre  kroppsekreter faller også til lave verdier, men kanskje i litt ulik grad. Virusmengden i sæd og  væsken rundt hjerne og ryggmarg (spinalvæske) følger stort sett virusnivået i blod, men virusnivået i disse væskerommene kan variere noe på tross av effektiv hivbehandling. Dette skyldes mulig ulikt opptak av medisinene i disse væskerommene som er spesielt godt beskyttet mot at stoffer skal få slippe inn og skade arvematerialet i sædcellene eller hjernecellene.

I tillegg finnes det noen rapporter på at andre kjønnssykdommer og betennelsestilstander i urinrøret og prostata kan gi midlertidig økning av virusmengden i sæd på tross av effektiv behandling. Dette forsterkes ytterligere om virusmengden i blod ikke er tilfredsstillende redusert til under målbare verdier. Jeg har også sett rapporter om at tilstedeværelse av virus i herpesvirusgruppen (herpes simplex 1 eller 2 (den klassiske sårdannende «herpes»), cytomegalovirus (CMV) eller Epstein Barr-virus («kyssesykevirus» = EBV) også kan gi økning i virusnivået av hiv.

For å unngå en mulig økt risiko for økende virusmengde i sæd på tross av vellykket hivbehandling vurdert ut ifra ikke målbart virusnivå i blod, er det viktig å unngå andre kjønnsykdommer og bruke kondom.

Les også

schedule10.04.2024

→ Forebygging, testing og behandling eliminerer hiv

Tidlig diagnostikk, raskest mulig oppstart med antiretroviral behandling av hivinfeksjon, kondombruk og tilbud om forebyggende behandling (PrEP) til spesielt risikoutsatte er de viktigste hivforebyggende tiltakene, ifølge Folkehelseinstituttet.

schedule05.04.2024

→ Husk søknadsfristen til Hivfondet

Lever du med hiv og er i en vanskelig økonomisk situasjon? Neste søknadsfrist for Hivfondet er 1. mai.