WHO anbefaler PrEP som injeksjon 

HivNorge er tilstede på konferansen AIDS2022 i Montréal, der WHO legger frem oppdaterte  retningslinjer for behandling av hiv. Den største nyheten er at WHO nå anbefaler at forebyggende hivmedisin ikke bare gis i pilleform, men også som injeksjon.

scheduleOppdatert: 30.07.2022

createForfatter: Halvor Frihagen

labelEmner:

– Dette er nyttig for personer utsatt for hivsmitte som har problemer med å huske å ta piller daglig, og personer som ikke kan oppbevare legemidler hjemme, sier HivNorges rådgiver Halvor Frihagen som deltok på et seminar der de nye retningslinjene ble presentert.  

Fakta om PrEP: 
PrEP, eller preeksponeringsprofylakse, er legemidler som gis til personer som har økt risiko for å bli smittet med hiv. Det reduserer kraftig risikoen for å bli smittet, selv om man blir utsatt for smitte fra en person som lever med hiv som ikke er på vellykket behandling. PrEP tilbys i dag i pilleform, og må tas daglig, eller periodevis ved behov.  

Det vakte oppsikt på AIDS2022 i Montréal da WHO allerede nå anbefalte at landene godkjenner og tilbyr PrEP som injeksjon til personer som har økt risiko for å bli smittet av hiv.   

Studier i Afrika, Europa og Nord-Amerika

Det er to store studier, en som dekker voksne menn og kvinner i sørlige Afrika og en som dekker menn som har sex med menn og transmenn i Europa og Nord-Amerika som har gitt de positive resultatene. PrEP som injeksjon har bedre etterlevelse, og det gir både bedre virkning og bedre trygghet mot resistensutvikling.  

Behandlingen gis med to innledende injeksjoner med fire ukers mellomrom, og deretter en ny injeksjon hver åttende uke. I studiene som er gjort har PrEP som injeksjon vært så vellykket at man ikke har kunnet undersøke risikoen for resistensutvikling. Det er en av grunnene til at WHO mener det er behov for mer forskning.  

– PrEP ved injeksjon er fortsatt på forsøksstadiet, og det er behov for mer forskning for å få bedre kunnskap, men WHO anbefaler at det godkjennes allerede nå, gitt de positive resultatene man har allerede, forteller Halvor Frihagen. Vi er kjent med at EUs legemiddelmyndigheter er i ferd med å godkjenne legemiddelet cabotegravir som injeksjon som PrEP og vi håper dette blir tilgjengelig også i Norge.  

– Studiene viser at PrEP er effektivt og trygt for den enkelte bruker, forteller Halvor Frihagen. Det er derfor WHO så tydelig anbefaler dette.  Nå må bare EU godkjenne metoden, så kan norske leger tilby dette til personer i Norge med risiko for å bli smittet av hiv.  

Produsere uavhengig av patent

I tillegg til at WHO anbefaler PrEP som injeksjon har produsenten, Viiv healthcare, inngått en avtale om at produsenter i 90 lav- og mellominntektsland skal få produsere cabotegravir uavhengig av patent. Det gjør at utsatte personer i Asia og Afrika kan få tilgang til denne behandlingen.  

– Dette er særlig viktig for jenter og unge kvinner i Afrika sør for Sahara, som er den gruppen som er hardest rammet av hivepidemien nå, forteller Halvor Frihagen. Det er fantastisk at disse kvinnene, som ofte ikke har kontroll på sin egen seksualitet, får mulighet til å beskytte seg mot hivsmitte. Samtidig må innsatsen for å redusere vold mot kvinner og seksualisert vold økes. Men nå gleder vi oss over at mange flere får tilgang til PrEP.  

Les også

schedule02.12.2022

En stemme som brukerrepresentant

"Det har vært en konfliktfri prosess og jeg er godt fornøyd med forarbeidet og det endelige resultatet av anbudet på hiv-legemidler" – Per Miljeteig, brukerrepresentant

schedule02.12.2022

→ Dagens Medisin inviterer til fagseminar

Tirsdag 6. desember kl 16-18 inviterer Dagens Medisin til fagseminar om hiv på Legenes hus. Fagseminaret er gratis for helsepersonell, ansatte i helsevesenet, organisasjoner og offentlig ansatte. Fagseminaret går inn på flere dagsaktuelle tema knyttet til hivsituasjonen.