Workshop

I forbindelse med Skeive dager inviterte HivNorge til workshop på Pride House i Oslo. Er det på tide å begynne en debatt om kondombruk holder som forebyggende middel?

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Av Olav Andre Manum

labelEmner:

I en situasjon hvor smittetallene holder seg høye og et flertall av dem som rammes stadig vekk tilhører gruppen menn som har sex med menn er det på tide å begynne en debatt om kondombruk holder som forebyggende middel.

Evy-Aina Røe

HivNorges generalskretær Evy-Aina Røe innledet til debatten, mens Fafo-forsker Arne Backer Grønningsæter fungerte som ordstyrer. Ti-tolv mennesker hadde funnet veien til workshoppen, noe som kanskje er en indikasjon på er at vi ikke bare må snakke om kondombruk, men at en av Hivnorges viktigste utfordringer, er å få satt hiv langt høyere på dagsordenen, ikke bare i homomiljøet, men i samfunnet som helhet.

I tillegg til de konstant høye tallene over nysmittede her til lands, tok HivNorges generalsekretær utgangspunkt i at 70 prosent av alle nysmittede siden 1995 har tilhørt gruppen MSM. Hun spurte om dagens strategi i forhold til denne gruppen treffer slik den burde, hun spurte om hvilke risikovurderinger som gjøres når sjansene for sex byr seg, om kunnskapsnivået om hiv og smitteveier og smitterisiko virkelig er så høyt som det hevdes å være blant MSM, og hva med barebacking, bug-chasing – altså med vitende og vilje å ha ubeskyttet analsex og det å bevisst gå inn for å bli smittet – og ikke minst hva med solidariteten i MSM-miljøene?

– Er det grunn til å spørre om myndighetenes hivpolitiske satsing har vært mislykket, spurte Røe blant annet.

Livlig debattGrønningsæter mente det var å gå for langt å si noe slikt, men understreket at mye kan gjøres bedre og mye gjenstår. Debatten gikk livlig. Den timen som var satt av til diskusjonen viste seg å bli for kort. Debatten fortsatte mens folkene fra neste workshop var på vei inn i møterommet. Hivpolitiske spørsmål engasjerer med andre ord fortsatt.

Livlig debatt

Blant poengene og synspunktene som kom frem var blant annet at dersom hivepidemien hadde rammet middelaldrende 100 heterofile menn, altså midt i den delen av majoritetsbefolkningen som sitter med definisjonsmakten, og ikke 100 menn som har sex med menn, hadde tiltakene for å stoppe epidemien hatt en helt annen karakter. Fra LLHs side ble det også lagt vekt på at man må skille mellom adferd og identitet og at det fremdeles vil innebære en betydelig risiko for det forebyggende arbeidet å identifisere hiv med homofile. Bård Nylund, lederen i LLH, la dessuten vekt på at selv om det trengs et løft i forhold til den generelle befolkningen, så må hovedinnsatsen fremdeles målrettes mot MSM.

Flere av deltagerne hevdet også å ha anekdotisk bevis for at kunnskapsnivået både blant ungdom og menn som har sex med menn om hvordan hiv smitter og ikke smitter, er lavt og at det må settes inn tiltak for å bedre denne situasjonen. Ikke minst må seksualundervisningen i skolene bedres.

Solidaritet med hivpositiveDebatten gikk i noen grad i opptråkkete spor – noe en av deltagerne også påpekte – men det ble også satt ord på problemer i forhold til homomiljøene og deres solidaritet med hivpositive. Har LHBT fått det for godt, har vi oppnådd for mye til å risikere noe i forhold til grupper som stadig blir diskriminert. Hva er homomiljøenes ansvar for å legge til rette for at flere kan komme ut av skapet som hivpositive og dermed redusere både stigmatisering og diskriminering. Har vi noe ansvar i denne sammenhengen? 

Solidaritet med hivpositive

InternettDet ble snakket om lyst kontra romantikk, og ikke minst drøftet møtet betydningen av Internett og farene for å gi seg i kast med usikker sex om man møter menneskene man har fantasert sammen med på pratekanalene. Internett kan vise seg å være en ny risikofaktor som det forebyggende arbeidet ikke har tatt høyde for. Espen Ophaug, leder i LLH for Oslo og Akershus viste blant annet til undersøkelser som forteller at risikoen for å ha usikker sex når man møtes etter å ha avtalt over internett er større enn om man møtes på mer tradisjonelt vis. Hva kan gjøres med pratekanalene som treffsted?

Internett

Hiv er fremdeles et brennbart tema i LHBT-kretser. Det oppmuntrende med møtet var at folk diskuterte fremdeles da de forlot rommet til fordel for neste arrangement. Nå gjelder det bare å nå videre ut med dette engasjementet.

Les også

schedule28.02.2024

→ Hiv er ikke en forbrytelse 

I dag, 28. februar markerer vi at hiv ikke er en forbrytelse, på den globale HIV Is Not A Crime Awareness Day.

schedule26.02.2024

→ Er du ny i Norge og trenger hivmedisiner?

Alle som oppholder seg i Norge og lever med hiv, har rett til gratis hivbehandling. Denne får man hos leger på nærmeste sykehus med infeksjonsmedisinsk avdeling.