Behandling

Hvordan behandler man en hivinfeksjon? Man har ennå ikke funnet en behandlingsmetode som helbreder hiv. Det finnes medisiner som styrker immunforsvaret, hindrer hivviruset fra å formere seg i kroppen og gjøre den sårbar for andre infeksjoner. Det blir hele tiden forsket på nye medisiner, og de utvikles hele tiden. Når skal man begynne behandling mot […]

scheduleOppdatert: 27.08.2018

createForfatter: Sekretariatet

labelEmner:

Hvordan behandler man en hivinfeksjon?
Man har ennå ikke funnet en behandlingsmetode som helbreder hiv. Det finnes medisiner som styrker immunforsvaret, hindrer hivviruset fra å formere seg i kroppen og gjøre den sårbar for andre infeksjoner. Det blir hele tiden forsket på nye medisiner, og de utvikles hele tiden.

Når skal man begynne behandling mot hiv?
Hiv utvikler seg forskjellig hos hvert enkelt individ. Norsk forening for infeksjonsmedisin har i 2017 revidert sine faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv. Det anbefales at alle som lever med en hivinfeksjon får behandling, uavhengig av hvor lave CD4 tall vedkommende har. CD4-celler er spesielle immunceller (hvite blodlegemer), og antallet celler i kroppen gir et mål på sykdomsforløpet til en hivinfisert person.

Oppstart av behandling vurderes av lege og pasient. Behandlingen av hiv er livsvarig, det er derfor viktig å vurdere pasientens motivasjon for å følge behandling, mulige bivirkninger, andre sykdommer og personlige omstendigheter.

Hva slags medisiner får man mot hiv?
Hensikten med å ta legemidler som hemmer hiv, er å bremse kroppens produksjon av virus så mye som mulig og så lenge som mulig. For å lykkes med det, må du ikke bare ta tre eller forskjellige antivirale legemidler hver dag, men du må også ta legemidlene i rett dose, til rett tid og på rett måte. I dag finnes det legemidler som kombinerer alle virkestoffene i én pille. Legemidler som hemmer hiv, kalles antivirale legemidler.

Det finnes tre hovedkategorier medisiner som forhindrer viruset i å spre seg og gjøre «ugagn» i kroppen. Alle tre blir brukt samtidig hos de som blir behandlet for hiv. Hver av disse kategoriene har flere undergrupper. Her i Norge kan et årsforbruk av medisiner koste opp mot 200 000 kroner.

Hva slags bivirkninger kan man få?
De vanligste bivirkningene ved antiviral behandling kan være hodepine, muskel- og leddsmerter, diaré og kvalme, svimmelhet, dårlig appetitt, vekttap, munntørrhet, lipodystrofi, utslett ved allergi. Ofte vil bivirkningene være tydeligst tidlig i behandlingsforløpet og forsvinne etter hvert.

Fordi man kombinerer medisiner kan hver enkelt kombinasjon gi bivirkninger som ikke oppstår når medisinene brukes enkeltvis. Fordi hivviruset er relativt ungt i medisinsk sammenheng, er ikke alle bivirkninger beskrevet. Det vil hele tiden komme ny informasjon om hvilke medisiner som gir forskjellige bivirkninger, enten alene eller i kombinasjon med andre.

Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv, vedtatt av Norsk forening for infeksjonsmedisin, Den norske legeforening. Disse er revidert i 2017 og kan lastes ned som pdf-dokument.

Hastekur mot hiv: Har man blitt utsatt for en smitterisiko ved for eksempel sprøytestikk, finnes det en kur som kalles PEP, som hindrer overføring av viruset. Her kan du lese mer om .

Hivforebygging med antivirale legemidler: PrEP er en antiviral behandling som virker forebyggende mot hivviruset. Her kan du lese mer om PrEP.

Les også

schedule13.05.2024

→ Per Miljeteig tildeles Kongens fortjenstmedalje  

Mandag 13. mai ble aktivist og tidligere styreleder i HivNorge, Per Miljeteig tildelt Kongens fortjenestmedalje. Statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland var til stede på seremonien på Håndverkeren i Oslo for å overrekke medaljen.

schedule08.05.2024

→ HivNorge søker ny rådgiver

Vi søker nå etter en rådgiver i 100% stilling til å bli en del av laget. I dag er vi 7 personer som jobber både selvstendig og i team, vi har en flat struktur der alle ansatte rapporterer direkte til generalsekretær. Vi lover spennende utfordringer og muligheten til å gjøre en forskjell.