ข้อมูลปรับปรุงล่าสุดเกี่ยวกับคลินิกผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งกรุงออสโล (Oslo Universitetssykehus – OUS)

คลินิกผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้ออุลเล่อโวล (Ullevål) จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานไปเป็นระบบดิจิตอลอย่างสมบูรณ์ในวันศุกร์ที่๑๓มีนาคมนี้เป็นต้นไปทั้งนี้สำนักงานของคลินิกผู้ป่วยนอกจะเริ่มปิดทำการตั้งแต่สัปดาห์หน้าในขณะที่คลินิกผู้ป่วยนอกจะให้บริการด้วยระบบดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการทำงานดังนี้:

scheduleOppdatert: 23.04.2020

createForfatter: Sekretariatet

labelEmner:

ผู้ป่วยซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวี (HIV) ที่มีนัดเข้ารับการตรวจรักษาที่คลินิกผู้ป่วยนอกจะได้รับข้อความแจ้งยกเลิกนัดในการตรวจเลือดและนัดในการให้คำปรึกษาจากคลินิกผู้ป่วยนอก แต่ถึงกระนั้นวันและเวลานัดหมายดังกล่าวจะยังคงถูกบันทึกไว้ในระบบนัดหมาย แพทย์ประจำคลินิกจะอ่านบันทึกประจำตัวผู้ป่วย ตรวจสอบผลการวิเคราะห์เลือดครั้งก่อน อ่านบันทึกพยาบาลจากการตรวจรักษาครั้งล่าสุด จัดทำและส่งใบสั่งยาอิเล็กทรอนิกส์ ลงบันทึกบริการทางพยาบาล และออกใบนัดหมายครั้งต่อไปเพื่อติดตามผลการรักษา ในกรณีที่มีความจำเป็นแพทย์อาจโทรติดต่อกับคนไข้ ท่านสามารถอ่านบันทึกประจำตัวของท่านได้โดยการล็อกอินเข้าระบบที่หน้าเว็ปไซต์ www.helsenorge.no จากนั้นเลือกหัวข้อ «บันทึกการพยาบาลของผู้ป่วย» «pasientjournal» จากนั้นเลือกภูมิภาคที่ท่านเข้ารับบริการ ระบุเขตพื้นที่รับบริการเป็นส่วนภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ (Helse Sør-Øst) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งกรุงออสโล (OUS)  หรือท่านสามารถล็อกอินเข้าระบบที่ minjournal.no และเลือก «เอกสารบันทึกการพยาบาล» «journaldokumenter»

สำหรับผู้ที่พึ่งได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อเอชไอวี (HIV) และกำลังรอผลตรวจจากโรงพยาบาลอุลเล่อโวล (Ullevål) จะได้รับการติดตามเพื่อตรวจรักษาทันที่ที่ทราบผลตรวจ

วิธีการล็อกอินเข้าระบบ minjournal/helsenorge.no ทำได้ดังนี้: 

เจ้าหน้าที่เลขานุการทางการแพทย์ พยาบาล และแพทย์ประจำคลินิกจะอยู่ประจำการที่คลีนิคผู้ป่วยนอกทุกวัน  คนไข้บางรายอาจเดินทางมาที่คลินิกได้หากมีการนัดหมายเป็นกรณีพิเศษ โดยการเดินทางมาที่คลินิกนั้นแนะนำให้มาโดยทางเท้า ปั่นจักรยาน หรือมาโดยรถยนต์ส่วนตัวจะดีที่สุด อย่างไรก็ตามหัวหน้าแพทย์ประจำคลินิกผู้ป่วยนอก เบ็นต่ะ แม็กนี่ เบอร์เก่อเซ่น (Bente Magny Bergersen) ขอความเห็นใจจากทุกท่านว่าในขณะนี้ทางคลินิกจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาก่อนเป็นอันดับแรก ทั้งนี้ผู้ป่วยซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวี (HIV) ของทางคลินิกเกือบทั้งหมดได้รับการติดตามดูแลรักษาเป็นอย่างดีจากทางคลินิก จึงไม่มีเหตุผลใดที่จะต้องเป็นกังวลแม้ว่าจะมีความล่าช้าในการตรวจเลือดไปบ้างก็ตาม

การออกใบสั่งยาต้านเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) ใบใหม่ 

ท่านควรตรวจนับจำนวนยาต้านเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) ที่ใช้ในชีวิตประจำวันว่ายังเหลืออยู่เท่าไหร่ หากท่านยังมียาสำรองเพื่อใช้ในระยะเวลาสองถึงสามเดือน ท่านไม่จำเป็นจะต้องขอรับใบสั่งยาใหม่ในช่วงสัปดาห์ข้างหน้าที่จะมาถึง ร้านขายยา Apotek1 ที่ถนน Storgata มีจำหน่ายยาต้านเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) แทบทุกชนิด และสามารถสั่งซื้อยาเพิ่มเติมเข้าร้านได้โดยใช้ระยะเวลาไม่นาน

ใบสั่งยาจะได้รับการต่ออายุโดยอัตโนมัติหากท่านมีนัดพบแพทย์ในช่วงนี้ และจะมีการต่ออายุโดยอัตโนมัติเช่นกันหากว่าท่านจะต้องเข้ารับการตรวจรักษาในอีกไม่นานนี้ หากเกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการต่ออายุใบสั่งยาหรือหากท่านมีความจำเป็นจะต้องได้รับยาก่อนกำหนดเวลานัดพบแพทย์เพื่อการตรวจรักษาครั้งต่อไป ท่านสามารถติดต่อ HivNorge เพื่อขอรับความช่วยเหลือเบื้องต้น ทางเราจะช่วยประสานงานติดต่อกับทางคลินิกผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อ อุลเล่อโวล (Ullevål) ให้กับท่าน

เมื่อแพทย์ได้ทำการต่ออายุใบสั่งยาให้กับท่าน ท่านสามารถตรวจสอบบันทึกข้อมูลดังกล่าวได้โดยการล็อกอิน

เข้าระบบที่หน้าเว็ปไซด์ www.helsenorge.no เลือกหัวข้อ «บันทึกการพยาบาลของผู้ป่วย» «pasientjournal» หลังจากนั้นระบุภูมิภาคที่ท่านเข้ารับบริการ ระบุเขตพื้นที่บริการเป็นส่วนภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งกรุงออสโล (OUS)  ท่านสามารถเลือกหัวข้อ «ยา» «Legemidler» เพื่อทำการตรวจสอบใบสั่งยาของท่านได้เช่นกัน

นอกจากนี้ยังมีการจัดการแก้ไขปัญหาร่วมกับร้านขายยา Apotek1 ที่ถนน Storgata ในกรุงออสโล สำหรับท่านที่ไม่สะดวกในการขอรับใช้ใบสั่งยาแบบดิจิทัล หากท่านไม่ใช่ลูกค้าประจำของร้านขายยา Apotek1 ที่ถนน Storgata และมีปัญหาในการดำเนินการ ท่านสามารถนำขวดยาหรือตลับยาที่มีฉลากยาซึ่งมีชื่อท่านแปะอยู่

ติดตัวไปยังร้านขายยาเพื่อแสดงให้เห็นว่าท่านเป็นผู้ใช้ยาเหล่านี้ และต้องการขอรับยาเพิ่มเติมจากร้านขายยา ท่านสามารถโทรติดต่อเพื่อสั่งยากับร้านขายยาได้หากท่านเป็นคนไข้นอกของคลินิกผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อ อุลเล่อโวล (Ullevål) มีสถานพำนักอยู่นอกเมืองออสโล และไม่สามารถเดินทางเข้ามาในเมืองได้ อย่าลืมพกเอกสารสำคัญที่ใช้ในการยืนยันตัวตนติดตัวไปด้วย

เภสัชกรสามารถจัดส่งยาให้กับท่านถึงบ้านได้ทางไปรษณีย์ หากท่านปรารถนาที่จะกักเก็บตัวอยู่บ้านหรือในช่วงระยะเวลากักกันตัวเพื่อเฝ้าสังเกตอาการ ท่านสามารถโทรติดต่อกับเภสัชกรได้โดยตรงเพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการจ่ายยาในกรณีดังกล่าว

HivNorge สามารถช่วยชี้แจงรายละเอียดให้กับท่านได้ หากท่านไม่เข้าใจวิธีการดำเนินงาน ท่านสามารถติดต่อกับ HivNorge เพื่อขอรับความช่วยเหลือได้โดยส่งเป็นข้อความทางอีเมล์ที่ post@hivnorge.no หรือโทรติดต่อ HivNorge ที่หมายเลข ๒๑ ๓๑ ๔๕ ๘๐ หรือ ๙๒๐ ๑๖ ๘๙๒

ชาวต่างชาติที่ต้องการใบสั่งยา  

ท่านที่ไม่ใช่คนไข้ซึ่งเคยมีประวัติการรักษาในโรงพยาบาลนอร์เวย์ แต่ติดอยู่ในออสโลและมีความจำเป็นจะต้องขอรับยาต้านเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) สามารถทำได้โดยการโทรติดต่อ HivNorge ที่โทรศัพท์หมายเลข ๙๒๐ ๑๖ ๘๙๒  ทางเราจะประสานงานไปที่คลินิกผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อให้กับท่าน ทางคลินิกจะช่วยออกใบสั่งยาเพื่อรักษาโรคติดเชื้อเอชไอวี (HIV) ให้กับท่าน

โคโรนาและโรคติดเชื้อเอชไอวี (HIV)

ทาง HivNorge ได้รับการสอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมากเกี่ยวกับข้อสงสัยที่ว่า ผู้ติดเชื้อเอชไอวี (HIV) ถือว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือป่วยหนักหรือไม่นั้น เราได้รับคำชี้แจงจากหัวหน้าแผนกโรคติดเชื้อ อุลเล่อโวล (Ullevål) ดังนี้: 

จากข้อมูลวันที่๑๗มีนาคม.. ๒๕๖๓ยังไม่มีการระบุแน่ชัดว่าเชื้อเอชไอวี (HIV) เป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้ป่วยหนักด้วยโรคโควิด๑๙ (Covid-๑๙) แต่อย่างใด

ทั้งนี้เมื่อวันที่๒๓มีนาคมที่ผ่านมาคณะกรรมการงานบริการด้านสาธารณสุข (Helsedirektoratet) ได้ประกาศปรับปรุงและให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโคโรนาว่ารวมไปถึงกลุ่มบุคคลที่มีระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องทั้งนี้เป็นการรวมเอาคนส่วนใหญ่ทั้งที่เป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวี (HIV) และมีค่า CDต่ำถาวรเข้าไปด้วย

บุคคลที่จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่ถูกกล่าวถึง ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ที่มีโรคร้ายแรงเรื้อรังประจำตัว เช่น โรคหัวใจและโรคระบบหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคปอดเรื้อรัง โรงมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคอ้วน และกลุ่มผู้ที่สูบบุหรี่ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อโคโรนา

หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีค่า CD๔ ต่ำ และป่วยด้วยโรคร้ายแรงชนิดอื่น มันสำคัญอย่างยิ่งที่ท่านจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำจากหน่วยงานของรัฐอย่างเคร่งครัดเป็นพิเศษ 

ท่านสามารถติดต่อกับเราได้ที่ HivNorge หากท่านมีข้อสงสัยที่ไม่สามารถค้นหาคำตอบได้จากสถาบันสาธารณสุข (Folkehelseinstituttet) ทาง HivNorge มีการติดต่อสื่อสารกับคลินิกผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อ อุลเล่อโวล (Ullevål) อย่างใกล้ชิด ดังนั้นหากท่านมีข้อสงสัยทางการแพทย์ เราจะช่วยประสานงานกับทางแผนกโรคติดเชื้อ เพื่อตอบข้อสงสัยของท่านอย่างรวดเร็วที่สุด

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับคำแนะนำทั่วไปสำหรับประชาชนจากสถาบันสาธารณสุข (Folkehelseinstituttet) และติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศนอร์เวย์ได้ที่นี่  

Les også

schedule05.07.2024

→ Til minne om Ulf Tveten

25. juni 2024 gikk Ulf Tveten bort. Gjennom hans åpenhet om å leve med hiv, samt hans engasjement i HivNorge, har han vært en viktig bidragsyter i kampen mot fordommer og stigma. Under bisettelsen i Vestre gravlund Nye kapell fredag 5. juli, holdt generalsekretær Anne-Karin Kolstad en minnetale på vegne av HivNorge og Helseutvalget. Minnetalen kan du lese her. 

schedule03.07.2024

→ 10 år som generalsekretær 

I mai 2024 var det ti år siden Anne-Karin Kolstad ble ansatt som generalsekretær i HivNorge. Med sin solide ledererfaring fra en rekke organisasjoner og unike evne til bygge nettverk og knytte kontakter, har hun bidratt til å utvikle HivNorge til en aktiv og utadrettet pasientorganisasjon med en tydelig brukerstemme. Vi har bedt henne skrive noen ord om sine ti år i sjefsstolen.