Interaksjoner med mat

Maten vi spiser, og måltider generelt, kan også påvirke medisinene. Dette gjelder særlig i forhold til opptak, der opptaket både kan økes og hemmes ved samtidig (eller manglende) matinntak.

scheduleOppdatert: 29.06.2021

createForfatter: Berit Fjøseide

labelEmner:

Noen av de vanligste bivirkningene til legemidler generelt utspiller seg i mage- og tarmområdet der de kan irritere slimhinnene og resultere i ubehag, smerter og kvalme. Samtidig inntak av mat kan da forhindre disse bivirkningene. Dette er en del av grunnen til at vi på apoteket også kommer med anbefalinger i forhold til matinntak. Noen legemidler skal derimot tas på tom mage, og da er det særskilte grunner for dette. For best opptak generelt anbefaler vi også alltid å svelge tabletter med «rikelig drikke», et fullt glass med vann er det mest optimale.

De av hivlegemidlene som skal tas utenom måltid er: De med virkestoffet efavirenz  (Atripla, Padviram, Efavirenz/emtricitabine/tenofovir disoproxil, Stocrin). Ta disse enten 1 time før eller 2 timer etter måltid.

De som skal tas sammen med et måltid (eller stort mellommåltid): Juluca, Edurant, Eviplera, Evotaz, Intelence, Genvoya, Norvir (ritonavir), Odefsey, Prezista, Reyataz, Rezolsta, Stribild, Symtuza, Tenofovir disoproxil.

De øvrige HIV-medisinene kan man velge om man vil ta med eller uten mat, men det beste er å gjøre det til en rutine og ta de på samme tid og måte hver dag.

Det er én matvare som skiller seg ut og som er verdt å nevne spesielt når man snakker om legemiddelinteraksjoner. Grapefrukten i konsentrert form, grapefruktjuice, hemmer mange av enzymene i lever som bryter ned og hjelper til utskilling av ulike legemidler. Når disse enzymene hemmes vil det ta lenger tid for kroppen å bli kvitt disse, og man får dermed en høyere konsentrasjon over lengre tid. Dette gjør at man kan få for høy dose og både virkning og bivirkning av medisinen kan øke. Dette er trolig ikke klinisk relevant for hivlegemidler, det er lite som tyder på dette. Men de som i tillegg tar andre legemidler og drikker grapefruktjuice bør si i fra om dette på apoteket.

Noen anbefalinger til slutt: Liverpool Universitetet sin nettside (https://www.hiv-druginteractions.org/ – en pålitelig, godt oppdatert og utfyllende kilde til hivlegemiddelinteraksjoner) finnes også som en app som er brukervennlig for både helsepersonell og pasienter.

God kommunikasjon med fastlegen er viktig og bruk ett fast apotek til alle reseptene. Apotek 1 Storgata i Oslo er et spesialisert ressursapotek for mennesker som lever med hiv og har gjennom 10 år opparbeidet seg stor kompetanse og tillit på feltet.

Kilder: Liverpool HIV Interactions, Norsk legemiddelhåndbok, Felleskatalogen, Relis, Apotek 1, LHL.

Les også

schedule12.06.2024

→ Forebyggende eller risikabelt?

Har du hørt om DoxyPEP? Syntes du økningen av seksuelt overførbare infeksjoner er bekymrende? I enkelte land og på digitale plattformer hører man at antibiotika som forebyggende behandling (DoxyPEP) er løsningen på økningen av seksuelt overførbare infeksjoner. Vil DoxyPEP faktisk være redningen eller vil det forverre antibiotikaresistens-situasjonen?

schedule06.06.2024

→ Faglig påfyll og erfaringsutveksling 

I mai arrangerte HivNorge, i samarbeid med infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø, et seminar for ukrainere som lever med hiv. HivNorge erfarer at det stor verdi i å etablere samhold og legge til rette for gode samtaler i trygge omgivelser.