Trenger du juridisk hjelp?

HivNorges juridiske rådgiver, Halvor Frihagen, har lang og bred erfaring som advokat, og kan gi råd og bistand innen mange forskjellige juridiske problemstillinger man kan møte på når man lever med hiv. HivNorge tilbyr også tolk der det er særlig viktig for å sikre tilgang til juridisk rådgivning og bistand i hivrelaterte saker, uavhengig av språk.

scheduleOppdatert: 08.09.2020

createForfatter: Sekretariatet

labelEmner:

— De vanligste er forskjellige former for diskriminering, forteller Halvor. Det kan være overpris på forsikring uten saklig grunn, eller at man nektes en helsegodkjenning som trengs for å utøve et yrke. Det er sjelden at hiv er saklig grunn til å forskjellsbehandle noen, siden de fleste som lever med hiv er velbehandlede og ikke har noen helseproblemer i dagliglivet. En hivdiagnose er anerkjent som en funksjonsnedsettelse, så det er ikke lov å forskjellsbehandle personer bare fordi de lever med hiv, om det ikke finnes en rimelig og saklig grunn til det.  

Et annet problem noen kan oppleve, er brudd på taushetsplikten, enten i helsevesenet eller ellers, slik at andre personer blir kjent med hivstatusen. Mange ønsker ikke, av ulike årsaker, at deres diagnose skal bli fortalt til andre enn dem de selv har valgt å fortelle det til. Både i helsevesenet og ellers hender det at noen, ved feil eller av andre grunner, gir informasjon om hivstatus uten at dette er lov.  

Juridisk rådgiver Halvor Frihagen bistår i alle typer saker knyttet til å leve med hiv

Halvor forteller at en del som kontakter HivNorge mener at de har vært utsatt for feilbehandling. Det kan være vanskelig å bevise slike ting, spesielt om det ligger langt tilbake i tid. Dersom helsepersonell er å laste for at man ble smittet med hiv, eller at det tok for lang tid før infeksjonen ble oppdaget, kan det likevel være grunnlag for erstatning.

— HivNorge kan bistå med å vurdere saken. Når det er påvist ansvar sender vi saken til eksperter på erstatningsutmåling, som får dekket sitt salær via fri rettshjelpsordningen, forteller Halvor.

Halvor kan bistå i de aller fleste sakstyper som har med hiv å gjøre. — Om saken dekkes over ordningen om fri rettshjelp henviser jeg ofte til eksperter på det enkelte området, om brukeren synes det er greit, men saker som kan ha politisk eller rettsskapende betydning tar jeg helst selv, avslutter Halvor. 

Trenger du tolk?  

De ansatte i HivNorge snakker til sammen mange forskjellige språk, men ikke nok til at vi dekker alle språkene til alle våre medlemmer og brukere. Hvis du skal snakke med oss, enten det gjelder en sak om diskriminering, eller du trenger psykososial rådgivning eller noe annet kan det ofte være nyttig med tolk for å unngå misforståelser.  

Derfor har HivNorge inngått avtale med en tolketjeneste, slik at vi kan bestille tolk til samtaler med brukere og medlemmer. Tolkene har taushetsplikt, akkurat som helsepersonell, så du kan stole på at opplysningene fra samtalen ikke når andre enn den du snakker med. Tolken kan være fysisk til stede, bistå via telefon eller videokonferanseutstyr.  

Noen ønsker ikke å ha en tolk fysisk til stede, men foretrekker tolking via telefon. Vår erfaring er at tolkingen ofte blir best når tolken ser de som snakker, enten tolken er til stede eller på skjerm. Hvilken løsning vi bruker i hver tolkesamtale bestemmer vi sammen. En tolket samtale blir ofte litt annerledes enn en vanlig samtale. Det er viktig å ha en god struktur i samtalen, og snakke om et tema om gangen. Det er også viktig å ta ofte pauser, slik at tolken ikke får for mye som skal oversettes av gangen.   

Tolking er ikke gratis for HivNorge, så behovet for tolk må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Tilbudet om tolk er særlig viktig for å sikre tilgang til juridisk rådgivning og bistand i hivrelaterte saker, uavhengig av språk.  

Ta kontakt med Halvor på halvor@hivnorge.no eller 966 26 132

Les også

schedule12.06.2024

→ Forebyggende eller risikabelt?

Har du hørt om DoxyPEP? Syntes du økningen av seksuelt overførbare infeksjoner er bekymrende? I enkelte land og på digitale plattformer hører man at antibiotika som forebyggende behandling (DoxyPEP) er løsningen på økningen av seksuelt overførbare infeksjoner. Vil DoxyPEP faktisk være redningen eller vil det forverre antibiotikaresistens-situasjonen?

schedule06.06.2024

→ Faglig påfyll og erfaringsutveksling 

I mai arrangerte HivNorge, i samarbeid med infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø, et seminar for ukrainere som lever med hiv. HivNorge erfarer at det stor verdi i å etablere samhold og legge til rette for gode samtaler i trygge omgivelser.