camera_altKristin Holland

Velkommen til digital verdens aidsdag

I år markerer vi verdens aidsdag med faglig påfyll. Dagen er en solidaritetsmarkering som har blitt markert siden 1987. Det er en dag for å minnes alle berørt av hiv, men også en dag for å anerkjenne hvor langt vi har kommet. Hvor går veien videre på hivfeltet?

Du kan også se sendingen via vår Facebook-side eller vår Youtube-kanal

Programmet begynner klokken 10.00

Alle tider er foreløpige, og det kan forekomme endringer i programmet

10.00   Generalsekretær Anne-Karin Kolstad åpner dagen og ønsker velkommen

10.10   Juridisk rådgiver i HivNorge Halvor Frihagen skal lede oss gjennom dagen og har noen praktiske beskjeder.

10.15   Helse- og omsorgsminister Bent Høie deltar med egne betraktninger om hvordan feltet har utviklet seg i hans tid som helseminister, og hans tanker om hvor vi står i dag.  

10.25   PLUSSPRISEN deles ut

10.35   Seksjonsoverlege ved infeksjonsmedisinsk poliklinikk OUS, Bente Bergersen vil snakke om det videre arbeidet med retningslinjer for hivbehandling i Norge 2021 og hvordan nye behandlingsmetoder skal implementeres i disse. Hvilke endringer kan bli aktuelle i spesialisthelsetjenesten tilbud til de som lever med hiv?

PAUSE

11.10   Infeksjonsmedisiner og førsteamanuensis Marius Trøseid forteller oss om fremtidens hivbehandling. Hvor nærme er vi en kur? Og hvordan vil denne kunne fungere?

11.30   Dr. Nneka Nwokolo fra ViiV Healthcare oppsummerer nyere forskning og funn knyttet til hiv og aldring (på engelsk).

11.50   Styreleder i HivNorge Jens Harald Älgenäs Eliassen og Ingri Østensen, fagkonsulent i Sykehjemsetaten og initiativtaker til Hiv-tenketanken lanserer websiden For deg som jobber med eldre med hiv.

PAUSE

12.15   Panelsamtale. I Norge har vi langt på vei nådd UNAIDS’ 90-mål, som handler om å kjenne sin hivstatus og det å være vellykket behandlet. Hva er så veien videre?

            I panelet sitter Berge Andreas Jenvin-Steinsvåg, Ingri Østensen, Leif-Ove Hansen og Per Miljeteig.

PAUSE

13.15   Øivind gir et øyeblikksbilde av hivsituasjonen i Norge i dag. Ved Øivind Nilsen fra Folkehelseinstituttet.

13.30   Panelsamtale. Hvor bør innsatsen i det forebyggende hivarbeidet styrkes fremover. Det har vært en nedadgående trend i antallet nye smittetilfeller av hiv i flere år. Hvem er fortsatt i risikosonen og hvordan når vi disse?

            I panelet sitter Andrès Lekanger, Gudmundur Helgi Arnarson, Ruth Paintsil og Frank Pettersen.

14.20   Er de som lever med hiv ekstra sårbare for Covid-19? Overlege og forsker Dag Henrik Reikvam tar oss igjennom den forskningen som er utgitt til nå om sammenhengen mellom covid-19 og hiv.

14.40   Arild Johan Myrberg fra Helsedirektoratet runder av dagen med noen betraktninger om videre arbeid og virkemidler på hivfeltet.

14.50   Takk for oppmerksomheten ved styreleder i HivNorge Jens Harald Älgenäs Eliassen

landingssiden til det digitale arrangementet er det en meldingsfunksjon der du kan stille spørsmål underveis i sendingen. Det er også mulig å bruke kommentarfeltet på vår Youtube-kanal og kommentarfeltet eller messenger tilknyttet vår Facebookside. Dersom du ønsker å stille spørsmål anonymt kan disse sendes til post@hivnorge.no eller på sms til 920 16 892.

https://www.hivnorge.no/kalender/

Les også

schedule05.07.2024

→ Til minne om Ulf Tveten

25. juni 2024 gikk Ulf Tveten bort. Gjennom hans åpenhet om å leve med hiv, samt hans engasjement i HivNorge, har han vært en viktig bidragsyter i kampen mot fordommer og stigma. Under bisettelsen i Vestre gravlund Nye kapell fredag 5. juli, holdt generalsekretær Anne-Karin Kolstad en minnetale på vegne av HivNorge og Helseutvalget. Minnetalen kan du lese her. 

schedule03.07.2024

→ 10 år som generalsekretær 

I mai 2024 var det ti år siden Anne-Karin Kolstad ble ansatt som generalsekretær i HivNorge. Med sin solide ledererfaring fra en rekke organisasjoner og unike evne til bygge nettverk og knytte kontakter, har hun bidratt til å utvikle HivNorge til en aktiv og utadrettet pasientorganisasjon med en tydelig brukerstemme. Vi har bedt henne skrive noen ord om sine ti år i sjefsstolen.