Hvem har rett til behandling for hiv i Norge?

Spørsmålet om retten til behandling inneholder to spørsmål; for det første om personen som etterspør tjenesten har krav på den, for det andre om tjenesten er gratis eller om man må dekke utgiftene eller deler av utgiftene selv.

Når disse temaene skal behandles er det hensiktsmessig å definere behandling som bestående av tre kategorier:

1. Kjernebehandling, med dette menes hivtest, tilgang til spesialisthelsetjenesten dersom det konstateres at hivdiagnosen foreligger samt retten til medisiner. [Les mer]

2. Forutsetninger for behandling; retten til tolk, retten til å få dekket transportutgifter til sykehuset. [Les mer]

3. Tilhørende rettigheter. [Les mer]