vad_bred

Tradisjonell markering av aidsdagen

Verdens aidsdag ble markert på tradisjonelt vis med fagkonferanse, stand, gudstjeneste og kulturarrangement i Oslo. Helseminister Sylvia Brustad lovet imidlertid sterkere engasjement i hivsaken framover.

brustadogroe

Helseminister Sylvia Brustad deltok på HivNorges fagkonferanse fredag 30. november, og lovet en ny strategiplan for nasjonalt hiv og aidsarbeid i løpet av 2008. - Men for å gjennomføre den er vi avhengig av et bredt samarbeid, sa hun i innlegget sitt. Videre påpekte hun at regjeringen har stor oppmerksomhet på hiv og seksuell helse både i globalt og nasjonalt perspektiv. - Det som skjer nasjonalt må ses i lys av det som skjer globalt - og omvendt. Vi har mye å lære av det som skjer internasjonalt - samtidig som vi her i Norge har mye kunnskap som vi deler med andre, fortsatte hun i talen sin. Hun sa samtidig at HivNorge og en rekke andre organisasjoner har vært og er viktige pådrivere i kampen mot hiv, både overfor myndigheter, befolkningen og overfor mennesker som lever med hiv. - Vi er helt avhengig av en sterk og tydelig frivillig sektor for å lykkes med oppgavene framover. Les hele innlegget til statsråden her. Brustad har også avtalt møte i februar med HivNorges generalsekretær Evy-Aina Røe.

Stortingsrepresentant Odd Einar Dørum fra Venstre hoppet i siste liten inn for André Oktay Dahl som ble forhindret fra å komme. Også Dørum pekte på betydningen av HivNorge, og at organisasjonen representerte et viktig beredskapsmessig innslag i forhold til framtidige kriser.

Aksept arrangerte sin tradisjonelle gudstjeneste i Trefoldighetskirken lørdag 1. desember. Rundt 250 mennesker hadde møtt opp. Den ble fulgt av et fakkeltog mot Cosmopolite hvor Helseutvalget inviterte til kulturaften og fest.