pyramidene

Fengslet for å være hivpositiv

En appelldomstol i den egyptiske hovedstaden Kairo har opprettholdt en dom på tre års fengsel for fem hivpositive menn fordi de anses som en trussel mot befolkningen. I alt ni personer er dømt så langt.

Domstolen besluttet onsdag å opprettholde dommen etter en månedslang kampanje fra myndighetenes side rettet mot hivpositive og aidssyke. Dommene har vakt oppsikt og protester fra menneskerettighetsorganisasjoner både i Egypt og i verden forøvrig, melder nettsida afrolNews.
Den New York-baserte menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch sier i en uttalelse til nettsida at avgjørelsen understreker myndighetenes likegyldighet overfor både folkehelsa og folkeretten. - Å sende disse mennene i fengsel er både umenneskelig og urettferdig, sier Joe Amon fra Human Rights Watch til afrolNews. - Frykt har nå fått et rettslig grunnlag, fortsetter han.
En rekke menn har også den siste tiden blitt arrestert på mistanke om å være hivpositiv og blitt tvunget til varetekt og hivtesting. De som har testet positive har blitt lenket til sengen på fengselssykehuset.