manum_bred

Norsk hivhistorie mellom to permer

Etter at den første hivpositive ble diagnostisert for 25 år siden er på tide å få norsk hivhistorie inn mellom to permer. Journalist Olav André Manum vil presentere sitt manus til Pax forlag til sommeren.

Boka vil handle om de 20 årene vi har hatt en hivorganisasjon her i landet, men også om alle de årene siden den første mannen fikk hivdiagnosen i januar 1983. Gjennom ord, bilder og intervjuer vil forfatteren ta oss med på en reise fra de første hysteriske avisoppslagene tidlig på åttitallet, via Henkisaken og fram til i dag,

Det er første gang det gis ut en slik bok. - Det er svært viktig at vi får skrevet ned historien om hiv i Norge, sier generalsekretær Evy-Aina Røe. - Dette gjelder både organisasjonsmessig og mer generelt om hiv i de årene vi har hatt kjennskap til viruset her i landet.

manum

Forfatteren, Olav André Manum (bildet), er allerede godt i gang med intervjuer og research. - Det er et omfattende gravearbeide, sier Manum til hivnorge.no. - Med få unntak har hivpositive stort sett alltid vært usynlige i samfunnet, og dette vil jeg også forsøke å få fram i denne boken, sier forfatteren. - Jeg kommer også til å se på hvordan organisasjonene Pluss og Landsforeningen mot Aids, og nå HivNorge har påvirket hivdebatten i årenes løp. Og i denne sammenhengen er det viktig å intervjue mennesker både innenfor og utenfor organisasjonen.

Medlemmer og andre som mener å ha viktig kunnskap om dette oppfordres til å ta kontakt med HivNorge, slik at det er mulig å få belyst hele bredden i det som har skjedd opp gjennom årene. Boka er planlagt utgitt på Pax forlag, og hele prosjektet er gjort mulig med støtte fra Stiftelsen Fritt Ord, Helsedirektoratet og Barne- og likestillingsdepartementet.