bredsloyfe_2

Verdens ledere må leve opp til sine forpliktelser

Formålet med mandagens plenumsmøte på Aids 2008 i Mexico City var å gjøre opp status for verdenssamfunnets takling av hiv- og aidsepidemien. Møtet bekreftet inntrykket som har festet seg hos mange om at verdens politiske ledere ikke vise noe imponerende lederskap for å få bukt med epidemien.

verdenharaids

Flere internasjonalt anerkjente aidseksperter krevde at verdens nasjoner må leve opp til sine forpliktelser om vi skal få bukt med epidemien. Pedro Cahn sa for eksempel at "Det faktum at 2,7 millioner mennesker ble smittet med hiv i fjor er fullstendig uakseptabelt. Hiv er en sykdom som kan forebygges."

Cahn er Internasjonal co-leder for Aids 2008 og dessuten president for The International Aids Society (IAS). Han slo også fast at til tross for den fremgangen som er gjort så er vi langt fra å gjøre behandling universelt tilgjengelig. "Det er derfor på tide at verdens nasjoner lever opp til sine forpliktelser!" konkluderte dr. Cahn.

Han fikk følge av flere av dagens innledere, ikke minst meksikanske dr. Jaime Sepulveda som grunnla Mexicos nasjonal aidsråd og som nå jobber for Bill og Melinda Gates-stiftelsen. Sepulveda sa at det å nå tre millioner mennesker i lav- og middelinntektsland med behandling i 2007 var en viktig seier, men at verden foreløpig bare har skrapet i overflaten på mulighetene for å møte epidemien. Sepulveda understreket også at det var flere mennesker som ble smittet av hiv i 2007 enn antallet som fikk behandling i samme tidsrom, og han etterlyste derfor investeringer fra verdens ledere i forebygging, forskning, evaluering og helsetjenester. Han konkluderte med å si at verdens politiske ledere på alle nivåer har et medansvar for å stoppe epidemien.

Og slik fortsatte det: Alex Coutino fra Makerere Universitetet i Uganda etterlyste lederskap for å møte utfordringene epidemien fremdeles stiller oss overfor. Han understreket at mye positivt har skjedd, blant annet at man hindrer smitte fra mor til barn under graviditet, at hiv-testing og rådgivning er etablerte tilbud over store deler av verden, men understreket også at det var et nederlag at bare de færreste landene i verden ville nå målsettingen om behandling til alle innen 2010, og at majoriteten av dem som lever med hiv, ikke selv er klar over det.

Også Coutino etterlyste lederskap og vilje til investeringer fra verdens ledere. Han fikk følge av Elisabeth Fadul fra Den dominikanske republikk som slo fast at 40 prosent av alle nysmittede i 2007 var ungdom mellom 15 og 24 år. Hun slo derfor fast at de forebyggende tiltakene mot hiv og aids ganske enkelt ikke når frem til verdens ungdom som derfor sviktes av verdens ledere.

Ikke uten grunn kanskje at slagordet for konferansen er "Universal Action Now!"

Les også andre artikler fra Mexico-konferansen.