ribbon_wide

Fokus på levekår på Verdens aidsdag

Fafo og HivNorges levekårsundersøkelse står sentralt under årets Verdens aidsdag. Foreløpige resultater fra dybdeundersøkelsen vil bli presentert under HivNorges fagkonferanse 1. desember.

Fafo2008

Årets Verdens aidsdags-konferanse vil fokusere på foreløpige resultater av levekårsundersøkelsenog se på sammenhengen mellom denne og holdningsundersøkelsen. Vi håper at presentasjonen vil skape engasjement. Der er derfor satt av tid til spørsmål og svar etter presentasjonen.

Foruten presentasjon av foreløpige resultater vil det bli en politisk debatt med blant andre statssekretær Ellen Pedersen (SV) fra Helse- og omsorgsdepartmentet. Temaet for debatten er "Hva kan resultatene av undersøkelsen brukes til?". I tillegg til Pedersen deltar Evy-Aina Røe (HivNorge), Henrik Asheim fra Unge Høyre, stortingsrepresentant Bent Høie (H) og Fafo-forsker Arne B Grønningsæter. Debattleder er Aslak Bonde. Se foreløpig program.

Konferansen holdes i Fafos lokaler (kart), Borggata 2B - vis-a-vis Politihuset på Grønland - og starter kl 09.00. Den avsluttes kl 12.00. Det er gratis adgang. Av plasshensyn er det begrenset antall og derfor må du melde deg på. Påmelding skjer elektronisk på denne siden.

 

vadforweb

Dessuten arrangerer som vanlig Aksept en solidaritetsgudstjeneste i Trefoldighetskirken i Oslo kl 19.00. I år kommer blant andre den svenske artisten Eva Dahlgren. Etter gudstjenesten blir det fakkeltog og kvelden avsluttes med et arrangement i Centralteatret. Øvrig program for markeringer i Oslo og andre norske byer kan du også finne på disse sidene.
Verdens aidsdag i Trondheim. Klikk her.
Verdens aidsdag i Haugesund. Klikk her.
Verdens aidsdag i Tromsø. Klikk her.