coupleonbench

En likegyldig holdning

”Tore” er snart 60 og utdannet innen helsefag. Han har levd med hiv i to tiår og blir både provosert og oppgitt over passiviteten og mangelen på interesse han mener helsenorge legger for dagen i forhold til hiv og aldring.

– Med både smittevernloven og straffelovens bestemmelse som kriminaliserer hivsmitte har vi gjort en hivinfeksjon så spesiell her i landet at det krever at vi forholder oss til den på en spesiell måte, sier han og tar tingene i tur og orden:

– For det første er det et sexologisk aspekt ved dette, sier Tore og forklarer: – Seksualitet er viktig for livskvaliteten, men seksuell helse blir sjelden nevnt i hivpositives konsultasjoner med legene.

Tore frykter at dette har sammenheng med flere typer fordommer på en gang: Sex er vanskelig å snakke om generelt. For det andre opplever mange eldre at helsepersonell og leger strever med å forestille seg at eldre har et sexliv i det hele tatt. – De mener kanskje vi burde la være med slikt? spør Tore.

For det tredje er mange hivpositive, også homofile, noe som skaper enda en barriere mot å snakke om seksualitet, seksuelle behov, lyst og tenning.

Les hele intervjuet med Tore her.

 

Les også:

eldrepaterrasse_bred
 

Ingen spøk å bli eldre: Ifølge en amerikansk rapport fra Gay Men’s Health Crisis (GMHC) vil halvparten av alle hivpositive være over 50 år innen 2015. Å bli eldre med hiv byr på spesielle utfordringer, ifølge rapporten.

eldrepar_bred
 

Stigmatisert tilbake til skapet: Ensomhet og diskriminering mer enn medisinske plager, ser ut til å være det norske hivpositive frykter for sin alderdom. Eldreomsorgen er heller ikke forberedt på å ta i mot den positive eldrebølgen.