faglige-retningslinjer

Nye retningslinjer for hivbehandling

Norsk forening for infeksjonsmedisin utarbeider faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv i Norge. De nye og oppdaterte retningslinjene er nå klare.

De norske retningslinjene bygger i hovedsak på de europeiske retningslinjene, utarbeidet av European AIDS Clinical Society (EACS). Nytt av året er ifølge infeksjonsmedisiner Bente Bergersen at de når går inn for å ta i bruk PreP som et av mange verktøy for å redusere smittespredningen ytterligere. Om – og eventuelt hvordan – dette skal gjøres, er det opp til helsemyndighetene å bestemme, sier hun i innledningen til de nye retningslinjene.

Hovedfokuset vil være at å få alle hivpositive over på effektiv antiretroviral terapi. Det er infeksjonsmedisinere fra ulike helseforetak i Norge som har utarbeidet de norske retningslinjene. Når det gjelder vellykket behandling sier de: — Risikoen for hivsmitte fra personer som er velbehandlet på ART er svært lav uavhengig av kjønn og seksualpraksis. Hivpositive uten SOI og med stabil hiv-RNA < 50 kopier/ml er i praksis ikke smittsomme.

Retningslinjene finner du på www.hivfag.no eller du kan laste dem ned her.