faglige_bred

Oppdaterte retningslinjer for hivbehandling i Norge

Det er norsk forening for infeksjonsmedisin som utarbeider de faglige retningslinjene for oppfølging og behandling av hiv i Norge. Retningslinjene for 2017 er klare.

Retningslinjene bygger på de europeiske retningslinjene, som er utarbeidet av European AIDS Clinical Society (EACS). I oktober 2016 ble det kjent at helseminister Bent Høie støttet forslaget fra Helsedirektoratet og Folkehelsa om at det skal legges til rette for bruk av PrEP i grupper med høy risiko for å bli smittet av hiv. Fra begynnelsen av januar 2017 ble PrEP gjort offisielt tilgjengelig i regi av Olafiaklinikken i Oslo.

Les også: PrEP til folket

Norsk forening for infeksjonsmedisin oppfordrer til at også behandlingsapparatet fokuserer på tiltak som er smitteforebyggende, slik som blant annet informasjon om forebygging og behandling av andre seksuelt overførbare infeksjoner, og samtaler om seksualitet og psykisk helse.

Når det gjelder vellykket behandling sier de: — Risikoen for hivsmitte fra personer som er velbehandlet på ART er svært lav uavhengig av kjønn og seksualpraksis. Hivpositive uten SOI og med stabil hiv-RNA < 50 kopier/ml er i praksis ikke smittsomme.

Retningslinjene finner du på www.hivfag.no.