Bli medlem

English

Kontakt oss

Aktuelt

schedule16.12.2016

→ Presentasjonene fra HIV16

Torsdag 10. november inviterte Nye Pluss, HivNorge og St. Olavs hospital til et dagsseminar om hiv og medisiner. Presentasjonene fra foredragsholderne er nå tilgjengelige.

schedule01.12.2016

→ Plussprisen til Johan N. Bruun

Plussprisen for 2016 ble tildelt Johan N. Bruun under HivNorges årlige fagseminar på verdens aidsdag, som i år var et samarbeid mellom Sex og politikk, Changemaker og HivNorge. En overrasket, glad og rørt Bruun er tydelig stolt av prisen.

schedule01.12.2016

→ Eget bilag på verdens aidsdag

Karin Valvik er talsperson for kjærlighet og sex: Hun har valgt å stå frem med sin historie for å hjelpe andre kvinner som lever med hiv. I dag markeres verdens aidsdag med blant annet et eget bilag i Dagbladet.

schedule01.12.2016

→ Hivpositiv og homo i Russland

Den moskvabaserte homogruppa LaSky driver oppsøkende hurtigtester i homomiljøer i storbyen. Resultatet er alarmerende: De gjennomfører rundt 100 hivtester månedlig. Hver eneste måned påviser de cirka ti nye tilfeller av hivsmitte. De som får påvist smitte blir henvist videre til sympatisk innstilte leger for rådgivning og behandling.

schedule30.11.2016

→ Prosjektsamarbeidets verdi

Vi skal være nøkterne, pragmatiske og konstruktive i vår Russlandspolitikk. Det sa helseminister Bent Høie da han tidligere denne uken åpnet Helse og omsorgsdepartementets Nordområdekonferanse 2016. Den konferansen kom i høy grad til å handle om helsesamarbeid. Samtidig slo Høie fast at han ikke næret noen illusjoner om at Norge skal kunne påvirke russisk innenrikspolitikk.

schedule29.11.2016

→ Hivbehandling behandles i Stortinget

I dag behandles den såkalte Prioriteringsmeldingen av et samlet Storting. Her åpnes det for at også hivmedisiner kan kost/nytte-analyseres, og at antallet tilgjengelige medisiner begrenses.

schedule29.11.2016

→ Verdens aidsdag

Torsdag markeres verdens aidsdag. Men allerede kvelden før inviterer Prostituertes Interesseorganisasjon i Norge (PION) og HivNorge til faglig vorspiel med pils og politikk. På selve dagen er det fagseminar på Eldorado bokhandel i Torggata.

schedule18.11.2016

→ Europeisk testuke for hiv og hepatitter

Den 18. til 25. november avholdes den årlige europeiske uken for testing av hiv og hepatitter, og over hele Europa oppfordres det til å teste seg. Folkehelseinstituttet anslår at rundt 500-700 personer i Norge lever med hiv uten å vite det.

schedule18.10.2016

→ Glad for nye allianser

Liss-Tone Bakkehaug er leder av Kirkens Bymisjons tiltak Aksept og Mestring i Trondheim. Hun er godt fornøyd med den nye finasieringsordningen for hivfeltet i Norge. Hensikten med den er å skape nye allianser og samarbeidsformer. – Det har den gjort, mener Bakkehaug.

schedule10.10.2016

→ Hvem bør få Plussprisen

Plussprisen deles ut hvert år i forbindelse med verdens aidsdag, 1. desember. I fjor gikk den til Kim Fangen (bildet). Du kan være med å bestemme hvem som skal få den i år.

schedule07.10.2016

→ Ta hivtesten hjemme

I dag lanserer Helseutvalget en hivtest til hjemmebruk. Daglig leder Rolf Martin Angeltvedt håper dette kan bidra til at flere tester seg, og på den måten også bidra til at færre smittes.

schedule06.10.2016

→ Ingen økning av hivpenger på Statsbudsjettet

Finansminister Siv Jensen la i formiddag fram den blå-blå regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017. I Bent Høies helsedepartement legges det ikke opp til noen økning utover en prisjustering. – Dette er som forventet, sier styreleder Leif-Ove Hansen i HivNorge.

schedule04.10.2016

→ Til Romania for å lære om seksualundervisning og hiv

HivNorges styreleder, Leif-Ove Hansen, og Sex og samfunns prosjektleder på menn som har sex med menn, Mona Zimmermann Fishbain, skal på studietur til Romania første uken i oktober. Studieturen er arrangert av Semper Musica Ascociata, og er et samarbeid sammen med HivNorge og Hiv-Island.

schedule03.10.2016

→ Ingen helhet på hivfeltet i Oslo

For mange utgjør forebygging og ivaretakelse innenfor seksuellhelse en svært liten del av Oslos budsjett, men for mennesker som lever med hiv er det veldig viktig med et godt helhetlig ivaretakende tilbud.

schedule29.09.2016

→ Høring i Stortinget i dag

I dag er det høring på Stortinget om stortingsmeldingen om verdier i pasientens helsetjeneste, også kalt Prioriteringsmeldingen. HivNorge er bekymret for den medisinske behandlingen av de som lever med hiv og at infeksjonslegenes handlingsrom i behandlingen av pasienter med hiv kan bli begrenset som følge av prioriteringen.

schedule16.09.2016

→ Frykter økt smittepress

HivNorge stiller spørsmål ved den såkalte Prioriteringsmeldingen som regjeringen har oversendt Stortinget. Man frykter at flere av forslagene i meldingen kan forverre hivpositives levekår og spør seg om den setter i fare den vellykkede behandlingsformen som gjør hivpositive smittefrie.

schedule31.08.2016

→ Dypdykk i hiv og medisiner

I samarbeid med St. Olavs Hospital i Trondheim arrangerer NyePluss og HivNorge et større seminar om hiv og medisinering 10. november. HIV16 er en del av seminarrekken som startet med HIV13 i Kristiansand. Seminaret er åpent for alle hivpositive, deres pårørende, helsearbeidere og andre interesserte.

schedule17.08.2016

→ HIV16

Torsdag 10. november inviterer Nye Pluss, HivNorge og St. Olavs hospital til et dagsseminar om hiv og medisiner. En rekke fremstående eksperter fra inn- og utland holder foredrag om ulike aspekter ved hivmedisinering, som for eksempel langtidsvirkninger, interaksjoner, komorbiditeter og dosering.

schedule17.08.2016

→ Forskningsstudie

Er hiv-stigma et problem hos menn som har sex med menn, og eventuelt hvordan oppleves dette stigmaet i Norge i dag? Hvordan forholder hiv-positive MSM seg til egen hiv-status og eventuell stigma knyttet til diagnosen?

schedule08.08.2016

→ Viva-Glam – leppestift med en visjon

Sminkehuset MAC er en viktig støttespiller for HivNorge i arbeidet for å fremme hivpositives levekår og rettigheter. Da en delegasjon fra HivNorge besøkte Johannesburg før den 21. Internasjonale aids-konferansen i Durban i juli, bestemte vi oss for å finne ut hva MAC gjør for hivpositive i Sør-Afrika. Ganske mye, skulle det vise seg.

Scroll Up