Bli medlem

English

Kontakt oss

Aktuelt

schedule02.06.2017

→ Infeksjonsavdelingen flytter

Om knappet to uker er det klart for oppussing av infeksjonspoliklinikken ved Oslo universitetssykehus Ullevål. Overlege Bente Bergersen melder at det betyr midlertidige lokaler fram til sent på høsten, da forhåpentligvis lekre og nyoppussede lokaler står klare.

schedule01.06.2017

→ Klappet og klart for ny hagekonsert

Sett av datoen, den årlige hagefesten hos Aksept – senter for alle berørt av hiv, finner sted tirsdag 27. juni. Konserten arrangeres for 16. gang, og hvert år finner tusenvis av publikummere veien til Aksepts frodige hage.

schedule12.05.2017

→ Godt og grundig PrEP-tilbud

Etter utfordringer med å rekruttere personell og etablere gode rutiner er Olafiaklinikken nå på full kapasitet med PrEP-konsultasjoner. Så langt har 82 brukere fått PrEP, mens 161 sto i kø ved utgangen av april.

schedule21.04.2017

→ Endring i straffeloven §237

Justisdepartementet har kommet med proposisjon (Prop.120L) til Stortinget som er et forslag til endringer i Straffeloven §237. Vellykket behandling fritar nå for straff.

schedule20.04.2017

→ For sosial rettferdighet

– Nesten annenhver person som blir smittet av hiv i verden, tilhører en marginalisert gruppe. Solidaritet med marginaliserte grupper må på den politiske dagsordenen skal vi få bukt med epidemien. Lederen for UNAIDS, Michel Sidibé fra Mali, er utvetydig i sitt budskap i dette eksklusive intervjuet med Olav André Manum.

schedule05.04.2017

→ Bindeledd uten grenser

Wolela Haile har en mastergrad i internasjonal helse. Hun skrev sin masteroppgave om kommunikasjonsproblemer mellom norske helsearbeidere og hivpositive innvandrerkvinner.

schedule04.04.2017

→ Hjemmetester for gonoré

Nå lanserer Olafiaklinikken ved Oslo universitetssykehus et nytt testtilbud for menn som har sex med menn, som vil gjøre det enklere å bli testet for gonoré, søke behandling og bidra til å stanse spredning av sykdommen. Testpakkene distribueres også i samarbeid med Sjekkpunkt og Helseutvalget.

schedule15.03.2017

→ Økning i gonoré og syfilis

Folkehelseinstituttet presenterte i dag tallene for gonoré og syfilis for 2016. Det er en økning på nesten tretti prosent i forhold til året før. Tilsvarende økning ses også i våre naboland og Folkehelsa frykter at dette kan være starten på en mer omfattende spredning i Norge. HivNorge er bekymret for økningen og ønsker mer fokus blant hivpositive homser og msm på andre seksuelt overførbare infeksjoner enn hiv.

schedule10.03.2017

→ Leif-Ove Hansen gjenvalgt som leder

HivNorge avholdt årsmøte i går torsdag 9. mars og styreleder Leif-Ove Hansen ble gjenvalgt for to nye år. Med seg som nyvalgte i det nye styret har han blant andre Karin Valvik og Jens Harald Älgenäs Eliassen. Årsmøtet vedtok også tre uttalelser.

schedule08.03.2017

→ Forsikring på ulike vilkår

Det er ulik praksis blant forsikringsselskapene når det gjelder livs- og uføreforsikring for mennesker som lever med hiv. De aller fleste praktiserer tillegg i premien. Selskapene opererer etter utdatert kunnskap, sier HivNorge, men nå skal retningslinjene oppdateres.

schedule02.03.2017

→ Følg debatten på YouTube

Kveldens debatt på elsker om sex, piller og moral kan du følge direkte på YouTube om du ikke har anledning til å delta. Du kan også delta i debatten ved å sende spørsmål på sms til 922 66 021. Følg denne linkenhttps://www.youtube.com/channel/UCtYjmnhFyI02s9UBSp0OZog

schedule01.03.2017

→ Flere heterofile blir smittet i Thailand

Folkehelseinstituttet la i formiddag fram tallene for nye hivdiagnoser for 2016. Det samlede antall nydiagnostiserte i fjor er omtrent det samme som året før, men det er en økning blant heterofile menn som har vært i Thailand. Men det er også en sterk økning blant menn som har sex med menn med innvandrerbakgrunn.

schedule16.02.2017

→ Smittevernet skal veie tyngst

Etter et titalls møter og aktiv lobbyvirksomhet har HivNorge fått knesatt at smittevernet skal være et overordnet prinsipp når prioriteringsmeldingen skal implementeres. Dermed har interesseorganisasjonen for hivpositive vunnet det første slaget for å bevare hivpositives livskvalitet i en politisk virkelighet der kost/nytte-prinsippet skal styre. Både daglig leder og styreleder advarer imidlertid medlemmene og andre mot å tro at den endelige seieren er vunnet.

schedule01.02.2017

→ Psykisk helse blant hivpositive pasienter

Sykepleierne på Infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved Oslo universitetssykehus starter nå et prosjekt for å kartlegge psykisk helse blant hivpositive pasienter ved klinikken. Sykepleier Lise Sørsvang leder prosjektet og de tar sikte på i første omgang å få kartlagt 500 pasienter som har time hos sykepleier.

schedule01.02.2017

→ I kø for PrEP

Hvis du ønsker å begynne på den hivforebyggende medisinen kan du selv ta kontakt med Olafiaklinikken. Du er i så fall ikke den eneste: i slutten av januar sto mer enn 160 personer på venteliste for å få time til vurderingssamtale. Og du bør forberede deg på en grundig vurderingssamtale.

schedule25.01.2017

→ Brukermøte på Ullevål sykehus

Infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved Oslo universitetssykehus, Ullevål, inviterer til brukermøte 31. januar. Møtet er åpent for alle.

schedule20.01.2017

→ Oppdaterte retningslinjer for hivbehandling i Norge

Det er norsk forening for infeksjonsmedisin som utarbeider de faglige retningslinjene for oppfølging og behandling av hiv i Norge. Retningslinjene for 2017 er klare.

schedule20.01.2017

→ Epidemien kan stanses

Verdens største epidemi kan stanses. Om vi er ambisiøse nok. Vi må øke innsatsen helt til vi har nådd alle som lever med viruset.  Vi kan imidlertid ikke gi oss da heller, for vi må sørge for at disse hivpositive får medisiner livet ut.

schedule22.12.2016

→ PrEP hos Olafiaklinikken

Fra 5. januar tilbyr Olafiaklinikken i Oslo PrEP (preeksponieringsprofylakse). Parallelt med at PrEP gjøres tilgjengelig settes det i gang en studie for å evaluere tilbudet.

schedule22.12.2016

→ ABC for kjærlighet

Skeiv Verden og Helseutvalget har i løpet i de siste tre årene kjørt mer enn 100 homofile menn fra hele verden gjennom et kurs om sikrere sex, menneskerettigheter og homoliv i Norge.  ABC for love – eller kjærlighetens ABC om man vil.

Scroll Up