Et farlig alternativ

Alternativ Medisin Røa la 14. august ut en Facebook-oppdatering (nå fjernet) med deling av et innlegg publisert av Homeopathy for Health in Africa. I denne posten ramses det opp hvor bra en aidspasient har det etter at hun begynte på alternativ medisin, samt at hun ikke har respondert på vanlig hivbehandling.  Alternativ Medisin Røa skriver at «Homeopati er en fantastisk hjelp til bedre helse». Dette er uetisk og farlig.

scheduleOppdatert: 08.01.2019

createForfatter: Leif-Ove Hansen

labelEmner:

La det være helt klart at den eneste som dokumentert virker mot hiv er antiretroviral behandling.  Og den eneste måten å måle status av hivbehandling på, er ved en blodprøve som måler immunforsvaret og hivviruset. Mange steder i verden har de ikke tilgang på mer enn én type hivbehandling, eller mulighet til å måle immunforsvaret eller om hivviruset er resistent mot den ene behandlingen.

HivNorge får stadig høre fra medlemmer at de blir kontaktet av personer som tilbyr dem alternativ medisin for å bli friske. Det finnes ingen dokumenterte tilfeller av at dette har noen virkning. Verre blir det hvis hivpositive slutter å ta hivmedisin til fordel for alternativ medisin; da blir de syke, smitteførende og kan føre til at man dør. Alternativ medisin kan også ha interaksjoner med hivmedisiner som ikke er kartlagte. De kan forsterke eller svekke virkningen av hivmedisinene, og dermed ødelegge hivbehandlingen eller gi alvorlige bivirkninger.

HivNorge vil tydelig si at det eneste som gjør at hivpositive i dag kan leve like lenge som alle andre, ha godt immunforsvar og være smittefri er antiretroviral behandling. Vi oppfordrer aktører innenfor alternativ medisin om å støtte opp om dette, og slutte å spre farlig og uetisk informasjon som kan ta livet av mennesker som lever med hiv.

 

Les også

schedule10.04.2024

→ Forebygging, testing og behandling eliminerer hiv

Tidlig diagnostikk, raskest mulig oppstart med antiretroviral behandling av hivinfeksjon, kondombruk og tilbud om forebyggende behandling (PrEP) til spesielt risikoutsatte er de viktigste hivforebyggende tiltakene, ifølge Folkehelseinstituttet.

schedule05.04.2024

→ Husk søknadsfristen til Hivfondet

Lever du med hiv og er i en vanskelig økonomisk situasjon? Neste søknadsfrist for Hivfondet er 1. mai.