Et farlig alternativ

Alternativ Medisin Røa la 14. august ut en Facebook-oppdatering (nå fjernet) med deling av et innlegg publisert av Homeopathy for Health in Africa. I denne posten ramses det opp hvor bra en aidspasient har det etter at hun begynte på alternativ medisin, samt at hun ikke har respondert på vanlig hivbehandling.  Alternativ Medisin Røa skriver at «Homeopati er en fantastisk hjelp til bedre helse». Dette er uetisk og farlig.

scheduleOppdatert: 08.01.2019

createForfatter: Leif-Ove Hansen

labelEmner:

La det være helt klart at den eneste som dokumentert virker mot hiv er antiretroviral behandling.  Og den eneste måten å måle status av hivbehandling på, er ved en blodprøve som måler immunforsvaret og hivviruset. Mange steder i verden har de ikke tilgang på mer enn én type hivbehandling, eller mulighet til å måle immunforsvaret eller om hivviruset er resistent mot den ene behandlingen.

HivNorge får stadig høre fra medlemmer at de blir kontaktet av personer som tilbyr dem alternativ medisin for å bli friske. Det finnes ingen dokumenterte tilfeller av at dette har noen virkning. Verre blir det hvis hivpositive slutter å ta hivmedisin til fordel for alternativ medisin; da blir de syke, smitteførende og kan føre til at man dør. Alternativ medisin kan også ha interaksjoner med hivmedisiner som ikke er kartlagte. De kan forsterke eller svekke virkningen av hivmedisinene, og dermed ødelegge hivbehandlingen eller gi alvorlige bivirkninger.

HivNorge vil tydelig si at det eneste som gjør at hivpositive i dag kan leve like lenge som alle andre, ha godt immunforsvar og være smittefri er antiretroviral behandling. Vi oppfordrer aktører innenfor alternativ medisin om å støtte opp om dette, og slutte å spre farlig og uetisk informasjon som kan ta livet av mennesker som lever med hiv.

 

Les også

schedule24.11.2023

→ Mangel på Genvoya

Genvoya, et av legemidlene som behandler hiv, er for tiden ikke tilgjengelig i Norge. Pasienter som benytter seg av denne behandlingen anbefales derfor å bytte til andre behandlingsalternativer.

schedule24.10.2023

→ Krever reversering av kutt

HivNorge har med interesse lest regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2023. Innen Utenriks- og forsvarskomiteens område har vi festet oss ved Utenriksdepartementets forslag i kap. 160 om helse. Vi er rett og slett forferdet over at regjeringen foreslår ytterligere kutt i støtten til UNAIDS, til bare 20 millioner kroner.