Bli medlem

English

Kontakt oss

HivNorge mener

schedule26.09.2018

→ Engasjement rundt hivlegemidler

HivNorge er glade for alle som engasjerer seg og sier sin mening om anbudet som har vært på hivlegemidler. Fokus på tema og ulike synspunkter gjør at vi kan komme fram til en best mulig behandling og oppfølging for mennesker som lever med hiv.

schedule20.09.2018

→ Ikke bruk pasienten som brekkstang!

Anbudet på hivlegemidler viser at verken Sykehusinnkjøp, som er ansvarlig for anbudet, eller spesialistgruppen forstod omfanget av hva anbudsteksten ville føre til. Resultatet er en anbefalingsliste på ti medisiner rangert fra billigst til dyrest, som utelater en klasse hivlegemidler fullstendig. Og har gjort at vi har fått en legemiddelgruppe som anbudsvinner som har dokumenterte bivirkninger og interaksjoner med andre medisiner. Samtidig tilhører de tre øverste alternativene en legemiddelgruppe norske hivpasienter ikke har brukt i stor grad på ti år.

schedule22.08.2018

→ Et farlig alternativ

Alternativ Medisin Røa la 14. august ut en Facebook-oppdatering (nå fjernet) med deling av et innlegg publisert av Homeopathy for Health in Africa.   I denne posten ramses det opp hvor bra en AIDS-pasient har det etter at hun begynte på alternativ medisin, samt at hun ikke har respondert på vanlig hiv-behandling.  Alternativ Medisin Røa […]

schedule26.07.2018

→ Studie bekrefter at hivpositive på behandling er helt smittefri!

HIVNORGE MENER: 0 virus = 0 smitte har vært vårt budskap i flere år. Nå er det enda en gang bekreftet for godt gjennom en stor studie i Europa! Man kan ikke smitte noen med hiv om man er på vellykket behandling! Dessverre er norske myndigheter og enkelte leger i ferd med å utfordre denne suksesshistorien i Norge!

schedule18.07.2018

→ Leger presser pasienter

HivNorge mottar stadig meldinger fra mennesker som lever med hiv, om at de blir bedt av sine infeksjonsleger om å bytte medisiner til de hivlegemidlene som vant frem i anbudskonkurransen. Vi er noe overrasket over at enkelte infeksjonsleger allerede har startet med å be sine pasienter om å bytte over til anbudsvinneren, all den tid spesialistgruppen nedsatt av Sykehusinnkjøp ble enige om at anbudet lanseres 30.8 og ikke skulle implementeres før 1. september.

schedule28.06.2018

→ Fanget i spesialisthelsetjenesten

Flytting av hivlegemidler fra blåreseptordningen over til H-resept som kun kan foreskrives av sykehuslege, har fått konsekvenser for hivpasienter og PrEP-brukere. De er blitt fanget i spesialisthelsetjenesten.

schedule18.06.2018

→ Hivbehandling settes ti år tilbake

HivNorge er kjent med at Dagens Medisin har bedt om innsyn i anbudskonkurransen rundt hivmedisiner, og mener det er i hivpasienters og offentlighetens interesse at resultatet blir publisert nå.

schedule07.03.2018

→ Er legemidler dyre i Norge?

Det pågår en stor debatt i Norge om kostnad på legemidler, og man kan få inntrykk av at alle legemidler stiller i Spinraza-klassen, med sju millioner for ett års behandling. Slik er det ikke, de fleste legemidler har en lav pris, og sammenligner vi med hva de betaler i andre land, så er kostnaden lavere i Norge.

schedule07.02.2018

→ På vei mot slutten?

I over tyve år har vi hivpositive hatt tilgang til de nyeste og beste hivmedisinene, noe som har gjort at vi har holdt oss friske og ikke har vært smittsomme for andre.

schedule24.11.2017

→ Vil gode hivmedisiner fortsatt være like tilgjengelig?

Så kom det første statsbudsjettet som viser hva regjeringen og Stortinget mener med prioritering av mennesker som lever med hiv. Det har vært tydelig etter at den såkalte Prioriteringsmeldingen (Stortingsmelding 34 (2015–2016) Verdier i pasientens helsetjeneste – Melding om prioritering) kom at det ville bli forandringer i finanseringen av hivmedisiner og myndighetene vil foreta en kost-/nyttevurdering av alle hivmedisiner.

schedule24.11.2017

→ Sommer, seksuell helse og supergonoré

I begynnelsen av juli i år slo Verdens helseorganisasjon (WHO) alarm om at det var registrert tre tilfeller av gonoré i Japan, Spania og Frankrike, en type gonoré som ikke kunne behandles. Dette blir gjentatte ganger nevnt som «super bug» i intervjuer.

schedule02.06.2017

→ Levende og politisk

Det er ingen andre organisasjoner i landet enn HivNorge som jobber daglig med interessepolitikk for mennesker som lever med hiv. I løpet av det siste året har flere saker som direkte påvirker min og din hverdag med hivdiagnosen vært til behandling i Stortinget.

schedule01.03.2017

→ Hivpositive på behandling smitter ikke!

Hivstatistikken for 2016 ble i dag offentliggjort fra Folkehelseinsittuttet (fhi.no).  Det gledelige er at vi har en nedgang totalt til 220 nydiagnostiserte i Norge i 2016. Nedgangen er kun på én hivdiagnose, men bak det tallet ser man at kurven nå er nedadgående, og viser det seg at det gjøres mye bra forebyggende arbeid, samt at det vil gi resultater i årene framover.

schedule09.02.2017

→ Skeptisk til PrEP?

HivNorge oppsummerer hvordan prosessen med å få PrEP til Norge har vært og hvorfor vi mener det er et viktig verktøy i forebyggingsarbeidet.

schedule24.11.2016

→ Påvirkningsarbeid virker

Etter denne høsten kan vi i HivNorge velfortjent feire at vi har fått gjennomslag for to viktige politiske saker. Begge påvirker mennesker som lever med hiv i stor grad og kommer til å bli stående i fremtiden som milepæler i arbeidet rundt mennesker som lever med hiv sine interesser og rettigheter. Begge to handler om smittevern, men på to helt ulike måter.

schedule20.09.2016

→ Prioriteringer som rammer de svakeste

Regjeringen har lagt fram forslag til innstramminger i Legemiddelmeldingen og Prioriteringsmeldingen som skal gjennom Stortinget denne høsten. HivNorge ser med bekymring på disse to stortingsmeldingene som vi mener vil svekke behandlingsalternativene til mennesker som lever med hiv og vil også true smittevernet i Norge.

schedule16.06.2016

→ Vellykket behandling og PrEP

Mennesker som lever med hiv og er på vellykket behandling, er smittefrie. Det vil si at vi tar medisinene våre fast og får et virusnivå som ikke er målbart. Studier (PartnerStudy) viser at i par der én er hivnegativ og én lever med hiv og er på vellykket behandling, så overføres ikke hiv.

schedule15.04.2016

→ Samarbeid og samordning

2016 blir starten for det mange på hivfeltet har ventet på lenge: samarbeid. HivNorge, Nye Pluss, Aksept og Kirkens Bymisjon Leve med hiv i Bergen og Aksept og mestring i Trondheim har sammen søkt på midler fra Helsedirektoratet for helhetlig ivaretakelse av mennesker som lever med hiv de neste tre årene.

schedule16.03.2016

→ UNGASS innspill

UNGASS 2016 skal vedta et sluttdokument om status for verdens narkotikaproblemer og gjenstående utfordringer fram mot 2019 da det skal framforhandles ny handlingsplan. HivNorge har gitt innspill.

schedule09.02.2016

→ Ja, vi må snakke om sex

Frank Rossavik roper et kraftig varsko om økningen av hivsmitte blant menn som har sex med menn. Og, det er bra. Vi trenger å snakke mer om hiv og seksuell helse

Scroll Up