Bli medlem

English

Kontakt oss

HivNorge mener

schedule15.09.2014

→ PrEP-behandling.

I henold til de faglige retningslinjene for oppfølging av hiv i Norge skal PrEP vurderes i spesielle tilfeller. HivNorge er enig i at individuelle vurderinger må gjøres. Samtidig mener HivNorge at det fortsatt er en del ubesvarte spørsmål knyttet til PrEP som forebyggende tiltak som trenger å besvares før bruk av PrEP som smitteforebyggende tiltak i et bredere perspektiv kan anbefales. Dette ble vedtatt på HivNorges styremøte 4. september 2014.

schedule05.09.2014

→ Bedre samordning

Hivfeltet står overfor en korsvei. Det er gode grunner til å fortsette å intensivere det viktige arbeidet i mange år fremover. Tallene for nysmitte er fremdeles altfor høye, særlig blant menn som har sex med menn. Muligheter for hurtigtester og økning av tester hos etablerte institusjoner øker, men bruken av kondom er fremdeles for lav.

schedule23.06.2014

→ Vellykket behandling er smitteverntiltak

Syseutvalgets innstilling ”Om kjærlighet og kjøletårn” ligger nå til vurdering i Justisdepartementet. Regjeringen har således en gyllen mulighet til å tilpasse lovgivningen den medisinske utviklingen. Det er på tide å fjerne risiko for smitteeksponering fra den foreslåtte § 237 i straffeloven.

schedule05.06.2014

→ Optimist

Jeg er glad for jobben som generalsekretær i HivNorge. Den gir meg mulighet til å jobbe med noe av det jeg synes er kanskje det viktigste av alt i politisk arbeid, nemlig menneskerettigheter.

schedule28.01.2014

→ Forbrytelse og straff i skuffen

Det er i disse dager ett år siden høringsfristen for NOU 2012: 17 ”Om kjærlighet og kjøletårn ” gikk ut. Utredningen skulle legge fram forslag om bruk av straff i forbindelse med smittsomme sykdommer. HivNorge er bekymret over at forslaget fra Syseutvalget bare skal havne i skuffen i Justis- og beredskapsdepartementet, som nå holder i saken.

schedule20.11.2013

→ Hivfeltet må styrkes

I sitt regjeringsgrunnlag sier den blåblå regjeringen at den vil «Forsterke innsatsen mot nysmitte av HIV og forbedre de HIV-smittedes livssituasjon.» Det er alt som står, men det er grunn til å hilse formuleringen velkommen.

schedule12.09.2013

→ Mer testing, tidlig behandling

Tidligere behandling kan gi positive helsegevinster for den enkelte fordi han eller hun får virusmengden under kontroll og er dermed mindre utsatt for opportunistiske infeksjoner. Medisinene er dessuten, i det minste i vår del av verden, så gode at man også reduserer omfanget av bivirkninger.

schedule15.05.2013

→ Fylle femti

I anledning vårt 25-årsjubileum kan det være betimelig å se litt fremover, og det er i den anledning vi stiller spørsmålet i tittelen til denne kommentaren. I HivNorge har vi et litt ambivalent forhold til hvordan vi skal besvare dette.

schedule11.03.2013

→ Utvalg i riktig retning

HivNorge har levert sin høringsuttalelse om Syseutvalgets arbeid og innstilling. I oktober presenterte utvalget sin innstilling Om kjærlighet og kjøletårn, strafferettslige spørsmål ved alvorlige smittsomme sykdommer.

schedule25.09.2012

→ Hivregister

Oslos byråd for helse- og sosialsaker, Anniken Hauglie (H) foreslår i VG å registrere hivpositive med fullt navn og personnummer. Dette skjer for de aller fleste allmennfarlige smittsomme sykdommer, men enkelte sykdommer, som hiv, syfilis og gonoré registreres anonymt.

schedule08.06.2012

→ Partipolitikk

HivNorge har sendt innspill til partiprogrammene til alle de politiske partiene på Stortinget pluss Rødt. Hensikten er å bevisstgjøre partiene, ledelsen og medlemmene på de utfordringene hiv representerer for dem som lever med viruset og for samfunnet for øvrig.

schedule04.05.2012

→ Tilsvar på åpent brev

Hivfeltet er overmodent for nytenkning som kan skape reell endring for samfunnet generelt og for hivpositive spesielt. På det punktet er HivNorge enig med forfatterne av et åpent brev organisasjonen har mottatt.

schedule10.02.2012

→ Hiv og straffeloven

Det regjeringsoppnevnte utvalget som skal se på spørsmålet om kriminalisering av overføring av allmennfarlig smittsomme sykdommer, inviterte sivilt samfunn til et høringsmøte 9. januar 2012. Dette berører hivpositive i svært stor grad, og HivNorge var en naturlig aktør på møtet.

schedule16.11.2011

→ Tretti år

ETTER 30 ÅR MED HIV: Hele verden har nå levd med hiv som en omfattende epidemi i tretti år. Mye har skjedd siden starten på begynnelsen av åttitallet da norske helsemyndigheter fryktet en epidemi hvor seks millioner (ja, seks millioner) nordmenn risikerte å bli smittet innen tusenårsskiftet.

schedule28.04.2011

→ Folk må få vite mer

Da hiv kom til Norge på åttitallet rettet myndighetenes informasjonsstrategi seg til hele befolkningen. I 1997 tok imidlertid myndighetene et veivalg, kuttet drastisk i bevilgningene til hivarbeid og rettet fokus primært mot det som da ble definert som såkalte ”risikogrupper”.

schedule23.03.2011

→ Både og!

På verdens aidsdag lanserte HivNorge en kampanje. Den har skapt reaksjoner og det er bra!

schedule25.01.2011

→ Nye helselover

NYE HELSELOVER - Regjeringen har lagt fram forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov, ny folkehelselov og et utkast til fremtidens helsetjenester. HivNorge mener intensjonene med lovforslagene er gode. Vi er imidlertid bekymret over at hiv i høringsnotatet til forslag til ny kommunal helse og omsorgslov overhodet ikke er nevnt.

schedule29.11.2010

→ Tvangstanker

TVANGSTANKER: Da hivepidemien veltet inn over Norge på midten av 1980-tallet reagerte landet med panikk. Det ble ropt på tvangstiltak, det ble ropt på isolering av hivpositive. Ansvarlige politikere begynte sågar å arbeide med et lovutkast for smittevern som gikk langt i å tillate bruken av tvang.

schedule29.10.2010

→ Register

JA TIL HVA? I et leserinnlegg i Dagbladet fredag 22.oktober tar leder av Helseutvalget, Rolf M. Angeltvedt til orde for at det er behov for et nasjonalt helseregister for hivpositive i Norge.

schedule06.09.2010

→ Sprøyter

Utdeling av rene sprøyter til injiserende rusavhengige har vært gjenstand for oppmerksomhet i mediene den siste tiden, blant annet om man skal gjøre rene sprøyter tilgjengelige i fengslene for denne gruppen.

Scroll Up