HivNorge mener

schedule23.11.2007

→ Arbeidslivet

Gjennom hivpositives deltagelse og møte med arbeidslivets parter har vi forhåpninger om at vi også kan få satt arbeidslivets utfordringer på dagsordenen her i Norge.

schedule14.09.2007

→ Åpenhet

Konsekvensen er at det i dag dør veldig få av aids i Norge. Derfor finnes det også stadig flere seksuelt aktive hivpositive i en høyrisikogruppe som homofile utgjør.

schedule14.09.2007

→ Horekunder

schedule14.09.2007

→ Stykkevis og delt

Som kjent er HivNorge en nasjonal organisasjon som arbeider for å ivareta hivpositives rettigheter, å bekjempe diskriminering og stigmatisering, samt arbeide forebyggende overfor den generelle befolkningen. Gjennom dette arbeidet blir alle aldersgrupper, nasjonaliteter, legning, kjønn våre målgrupper. Hivpositive har varierte problemer i sine liv. Noen sliter med diagnosen og mestring av den. Dette innbærer at […]

Scroll Up