Fanget i spesialisthelsetjenesten

Flytting av hivlegemidler fra blåreseptordningen over til H-resept som kun kan foreskrives av sykehuslege, har fått konsekvenser for hivpasienter og PrEP-brukere. De er blitt fanget i spesialisthelsetjenesten.

scheduleOppdatert: 20.12.2022

createForfatter: Leif-Ove Hansen, styreleder HivNorge

labelEmner:

Det var vel ikke dette politikerne eller legene så for seg da Stortinget bestemte seg for at finansieringen av hivlegemidler skulle over på H-resept (medisiner som sykehusene dekker). Det er laget et vanntett system for at PrEP (forebyggende hivbehandling) brukere, hivpasienter og de som kommer til den kommunale legevakten for å få PEP (behandling etter risiko for hivsmitte) må innom spesialisthelsetjenesten for å få resept på behandlingen de trenger.

HivNorge var tidlig ute og advarte om at det ville komme endringer når hivlegemidler ble flyttet fra blåresept til H-resept. Blåreseptordningen gjorde at alle leger kunne skrive ut hivlegemidler, H-resept gjør at all behandling med hivlegemidler skal foreskrives av en sykehuslege innenfor et helseforetak. Vi sa også tydelig at smittevern og én pille om dagen-behandling for hiv måtte ivaretas. En pille om dagen har infeksjonslegene sagt til sine hivpasienter i over ti år er ønsket behandling, dette har de nå gått bort fra. Den norske hivsuksessen med omtrent 95 prosent på vellykket behandling, og dermed smittefrie, er nå under press fordi det tyngste kriteriet er at hivbehandlingen skal være billig, ikke best mulig for pasienten.

H-resept har gjort at hivpasienter ikke lenger kan få oppfølging av fastlege, noe som har vært en målsetting på lang sikt. Denne mulighet er nå ikke lenger til stede da det må skrives ut resept av sykehuslege. De som nå kommer til legevakten når de har vært i risiko for å få hiv, f.eks. har vært utsatt for en voldtekt, må nå få en PEP-resept skrevet ut av infeksjonslege. Dette ble tidligere skrevet ut av legevaktslege på legevakten.

Det mest graverende eksemplet på å sette hivlegemidler på H-resept er de omkring 200 svært risikoutsatte for hiv som står i kø for å få PrEP. Fastlegene som alt hadde pasienter som fikk PrEP og legekontor som forberedte seg på å ta imot flere PrEP-brukere, kan i dag ikke følge opp og skrive ut resepter på PrEP. Olafiaklinikken i Oslo har mange i kø for å få første konsultasjon, i denne køen har vi hørt at folk blir hivpositive mens de venter. De må vente mye på grunn av at kapasiteten er sprengt og det er ingen vei ut for de som allerede har fått PrEP og kunne blitt fulgt opp av fastlegen.

Bakgrunnen for å flytte hivlegemidler fra blåresept til H-resept var å spare penger. Kuttene i statsbudsjettet var store og tok ikke innover seg økningen av hivpasienter eller PrEP brukere, samt at det forutsatte at hivlegemidler ble billigere ved anbud. Finansieringsansvaret ble flyttet til helseforetakene, og hivlegemidlene ble satt ut på anbud, og anbudsvinner offentliggjøres 1. september. Men vi ser alt nå konsekvensene av H-resept, folk som trenger helsehjelp får det ikke i tide, og noen må leve med hiv resten av livet, leger forteller om å måtte gå omveier for å skrive resepter som er nødvendige for PEP, og hivpositive må for alltid være i spesialisthelsetjenesten.

HivNorge mener at hivlegemidler bør fjernes fra H-reseptordningen fordi det er legemidler det ikke er praktisk at spesialisthelsetjenesten skal ha enerett på å foreskrive. Det foreligger ikke noen god faglig grunn vi kan se for at det kun er spesialisthelsetjenesten som skal gjøre dette. Endringer er kun for å stramme inn på utgiftene for hivlegemidler.

Vi oppfordrer helseministeren og Stortinget til å sette smittevern og forebygging av hiv foran innsparing og rigide ordninger som H-resept og flytte hivlegemidler tilbake på blåresept der de hører hjemme.

Les også

schedule10.04.2024

→ Forebygging, testing og behandling eliminerer hiv

Tidlig diagnostikk, raskest mulig oppstart med antiretroviral behandling av hivinfeksjon, kondombruk og tilbud om forebyggende behandling (PrEP) til spesielt risikoutsatte er de viktigste hivforebyggende tiltakene, ifølge Folkehelseinstituttet.

schedule05.04.2024

→ Husk søknadsfristen til Hivfondet

Lever du med hiv og er i en vanskelig økonomisk situasjon? Neste søknadsfrist for Hivfondet er 1. mai.