Hivmedisin som en sprøyte i måneden

Mennesker som lever med hiv, har i snart 25 år hatt tilgang på effektive legemidler som bidrar til at de ikke kan smitte andre og har få eller ingen bivirkninger. Medisinene har blitt mer og mer effektive, og en stor andel av norske hivpasienter får nå behandling som består av én pille om dagen. Snart vil det komme medisiner som kan gis som sprøyte som alternativ.

scheduleOppdatert: 15.06.2020

createForfatter: Jens Harald Älgenäs Eliassen

labelEmner:

Denne teksten ble først publisert som debattinnlegg i Dagens Medisin.

Men det finnes en rekke pasienter som av ulike grunner sliter med å ta daglige tabletter. Dette kan være mennesker som har andre alvorlige sykdommer som gjør det vanskelig å svelge. Noen av disse har spesielt dårlig immunforsvar og andre komplikasjoner og lykkes ikke med å redusere virusmengden i kroppen. For andre er det vanskelig å følge opp daglige piller til faste tidspunkter, for eksempel på grunn rusutfordringer og dårlig psykisk helse. Noen hivpositive opplever at de må skjule for menneskene i sin egen nærmeste krets at de lever med hiv, og at de må gjemme bort medisinene sine. Da kan det bli vanskelige å følge opp en pille som må tas hver dag til fast klokkeslett. Noen lever under streng, negativ sosial kontroll og kan ikke engang oppbevare medisinene sine hjemme.

Selv om medisinene som tilbys norske hivpasienter er gode og antallet piller hver må ta daglig har gått kraftig ned de siste 10-15 årene, har vi lenge etterspurt fremskritt i forskningen på andre metoder og medisiner.

Derfor er det svært gledelig at Norge som et av de første landene i verden nå vurderer hivmedisin gitt som injeksjon. Cabotegravir som langtidsvirkende kombinasjonsbehandling sammen med Rilpivirin til behandling av hivinfeksjon, er nå til behandling i Bestillerforum. Sykehusinnkjøp har startet samtaler med produsentene, og Beslutningsforum vil med stor sannsynlighet godkjenne medisinen for utvalgte grupper i fjerde kvartal 2020. Dette er et stort skritt frem, selv om det i første omgang bare skal prøves ut på utvalgte pasienter.

Medisinen skal kunne gis som sprøyte en gang i måneden. Infeksjonsmedisinerne vil dermed få en god mulighet til å se hvordan hivmedisin som injeksjon fungerer, og høyst sannsynlig høste erfaringer som viser oss om dette er fremtidens medisiner for norske hivpasienter.

Kanskje vil erfaringene og videre forskning gi oss en hivmedisin som kan gis som sprøyte hver sjette måned, og om dette skulle bli en realitet innen noen år, vil det være et gigantisk steg frem for svært mange hivpasienter. Dette gjelder særlig de mange barna som lever med hiv og som skal ta hivmedisin daglig i kanskje så mye som 70-80 år.

HivNorge har vært aktive med innspill til Sykehusinnkjøp og Bestillerforum, og følger saken tett i tiden fremover. Vi er optimistiske med tanke på den avgjørelsen som Beslutningsforum skal ta på slutten av året. Dette er gledelig nytt for mange hivpasienter og kanskje er det starten på et helt nytt medisinregime for landets over 4300 hivpasienter.

Les også

schedule13.05.2024

→ Per Miljeteig tildeles Kongens fortjenstmedalje  

Mandag 13. mai ble aktivist og tidligere styreleder i HivNorge, Per Miljeteig tildelt Kongens fortjenestmedalje. Statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland var til stede på seremonien på Håndverkeren i Oslo for å overrekke medaljen.

schedule08.05.2024

→ HivNorge søker ny rådgiver

Vi søker nå etter en rådgiver i 100% stilling til å bli en del av laget. I dag er vi 7 personer som jobber både selvstendig og i team, vi har en flat struktur der alle ansatte rapporterer direkte til generalsekretær. Vi lover spennende utfordringer og muligheten til å gjøre en forskjell.