Bli medlem

English

Kontakt oss

Hivpositive på behandling smitter ikke!

Hivstatistikken for 2016 ble i dag offentliggjort fra Folkehelseinsittuttet (fhi.no).  Det gledelige er at vi har en nedgang totalt til 220 nydiagnostiserte i Norge i 2016. Nedgangen er kun på én hivdiagnose, men bak det tallet ser man at kurven nå er nedadgående, og viser det seg at det gjøres mye bra forebyggende arbeid, samt at det vil gi resultater i årene framover.

scheduleOppdatert: 21.11.2017

createForfatter: Leif-Ove Hansen, styreleder HivNorge

labelEmner:

Den gruppen vi ser at det fortsatt gjenstår å drive godt forebyggende arbeid og ivaretakelse av de som lever med hiv er i innvandrerbefolkningen.

Den ene gruppen som fortsatt skiller seg ut både i positiv og negativ retning når vi går inn i tallene er homser og menn som har sex med menn (msm). Her er det gjort et godt arbeid med testing og behandling, og i Oslo er antallet nye hivdiagnoser i denne gruppen halvert siden 2009. Fokuset på testing, og da testing utenfor det tradisjonelle helsevesenet har gitt resultater, man har avdekket minst åtte nye hivdiagnoser med hjemmetester eller andre lavterskel testtilbud. Dette i kombinasjon med anbefalingen om å starte hivbehandling så raskt som mulig etter diagnose begrenser smittepresset i gruppen. Når vi nå vet at hivpositive på vellykket behandling ikke overfører hiv til andre (HPTN 052-studien) er det tydelig at det også har en effekt for å begrense nysmitte.

Det er likevel en økning i denne gruppen, kanskje på grunn av økt testing, at man dermed avdekker flere tidlig. Her er også statistikken klar på at 51 personer er smittet i utlandet, en markant økning fra året før.

Den andre gruppen som utpeker seg er heteroseksuelle innvandrere fra land der forekomsten av hiv er høy. Mange er smittet før de kommer til Norge, men mange blir også smittet mens de bor i Norge. Særlig innvandrerkvinner er utsatte for hivsmitte, det er derfor viktig at denne gruppen prioriteres i det forebyggende arbeidet og gjennom helhetlig ivaretakelse av de som lever med hiv. Dette er viktig for deres helse, og for det forebyggende arbeidet. Det vises også til at i både msm- og innvandrer-gruppen er det et betydelig antall som har langtkommen hivinfeksjon eller aids før de blir diagnostisert og kan få en god behandling. Dermed er det fortsatt behov for økt informasjon og testing av hiv i begge gruppene.

Folkehelseinstituttet påpeker i sin rapport om hivsituasjon at kun ti prosent av de 220 hivdiagnosene var på diagnostisert på bakgrunn av oppsporing av seksualkontakt. Man kan spekulere i årsakene til dette, mange er nok smittet ved tilfeldig partner der det ikke er mulig å finne opplysninger til å gjøre smittekontakt, men mange er nok svært redde for at de skal bli «avslørt» som den som anga noen. Kanskje må det jobbes noe med holdninger og den omtanken det faktisk er å be noen teste seg.

HivNorge ser i likhet med Folkehelseinstituttet på PrEP som et viktig virkemiddel for å redusere nysmitte av hiv ytterligere. Vi håper de som ikke konsekvent benytter kondom, og har en risiko for hivsmitte, vurderer denne muligheten til å ta ansvar for egen seksuell helse og samtidig begrense smittepresset. Det er tydelig på andre statistikker over seksuelt overførbare infeksjoner at kondombruken går ned, og det vil derfor være enda viktigere med PrEP. Samtidig viser hivstatistikken i lys av dette at hiv ikke er et virus som smitter lett, og at de forebyggingsverktøyene man har i informasjon, kondom, testing og tidlig behandling virker. Vi håper å se en nedgang i nysmitte av hiv blant homser og msm i løpet av 2017.

Les også

schedule28.03.2020

→ Råd og informasjon om koronaviruset

Hvordan smitter det og hvordan forebygger man smitte? Hvar er symptomene på korona? Hva gjør man hvis man mistenker at man har blitt smittet?

schedule12.03.2020

→ Infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved OUS stenger

Infeksjonsmedisinsk poliklinikk på Ullevål stenger nå for alle hivpasienter. Dersom du skulle fornye din resept på planlagt kontroll vil dette nå skje automatisk uten at du møter opp. Resepter kan fornyes via Min Journal på www.helsenorge.no ved behov.

schedule19.05.2020

→ Gradually opening of the outpatient clinic at Ullevål

The outpatient clinic for infectious diseases at OUS is now open for blood tests prior to your consultation, for anyone with an appointment from week 22 onwards. Some patients will have the option of going to the clinic for their consultation.

schedule19.05.2020

→ La policlinica de enfermedades infecciosas en Ullevål reabre sucesivamente

La policlinica de enfermedades infecciosas de Ullevål permite que las personas que tienen su consulta desde la semana numero 22 se presente para pruebas de sangre antes de la consulta. A muchos pacientes tambien se ofrece una consulta normal con su medico.

Scroll Up