Kunnskap

Det mangler grunnleggende kunnskap i befolkningen om hvordan hiv smitter og ikke minst hvordan hiv ikke smitter. Hva gjør regjeringen med dette?

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Av Evy-Aina Røe, generalsekretær HivNorge

labelEmner:

Fafo og HivNorge samarbeider nå om en ny levekårsundersøkelse blant hivpositive. Det er en oppfølging av undersøkelsen i 2001 og prosjektet finansieres av Helsedirektoratet.

Første del av levekårsundersøkelsen er en kunnskaps- og holdningsundersøkelse i befolkningen. Neste del er et spørreskjema til hivpositive. Dette skal distribueres gjennom infeksjonsmedisinske avdelinger, HivNorge, Aksept og Helseutvalget. Vi håper at alle som mottar henvendelsen vil delta da dette gir viktig kunnskap om hivpositives levekår. Dette er viktig dokumentasjon for oss, slik at vi kan sette enda hardere «trøkk» på politikere for hivpositives levekår.

Den første delen offentliggjøres i disse dager. Den viser at nærheten til hiv og hivpositive er utslagsgivende for hvordan mennesker uttrykker holdninger overfor hivpositive. Hvis hiv og hivpositive er «der ute», er folk mer tolerante enn om det kommer nært.

Et annet funn er at 60 % av befolkning er helt eller delvis enige i at hivpositive har opplysningsplikt om hivstatus til arbeidsgiver og kolleger. I tillegg er halvparten av befolkningen helt eller delvis enige at hivpositive må finne seg i få endrede arbeidsoppgaver av hensyn til de øvrige ansatte.

I tillegg er hver fjerde nordmann enig i eller vet ikke om hiv smitter av å drikke av samme glass. Den generelle kunnskapen om hiv i befolkningen er lavest i aldersgruppa mellom 18 – 24 år og hos de over 60.

Disse funnene forteller oss at det mangler grunnleggende kunnskap i befolkningen om hvordan hiv smitter og ikke minst ikke smitter. Videre forteller undersøkelsen at det mangler kunnskap om hva det vil si å leve med hiv, og lav kunnskap gir dårlige holdninger.

Statsråd Brustad sa på vår fagkonferanse 30. november i fjor at «fortsatt er det mange som har fordommer mot mennesker med hiv. Flere undersøkelser viser at det er store hull i folks kunnskap om hiv og hvordan viruset smitter. Det betyr bare at vi må arbeide enda mer for at folk skal få mer kunnskap om sjukdommen. Kunnskap er et effektivt middel i kampen mot utstøting av hivpositive. Å øke kunnskapen om hiv og seksuelt overførbare infeksjoner blant ungdom og unge voksne, er en viktig del av strategiplanen.»

HivNorge mener at for å gi hivpositive mulighet til å være åpne og ikke bli utestengt av det sosiale liv må det satses betydelig på økt kunnskap. Som et av våre medlemmer så treffende har uttrykt det; «å leve med hiv innebærer på den ene siden å ta virkningsfulle medisiner som tar knekken på viruset; dessverre virker ikke medisinen mot negative tanker, stigma, kunnskapsløshet, fordommer og diskriminering.»

Økt kunnskap innbærer at den politiske ledelsen må sette hiv på dagsordenen igjen. Vi kan ikke være bekjent av at mennesker skal være sosialt usynlige og støtes ut av arbeidslivet på grunn av at medmenneskers manglende kunnskap. Det bør drøftes om seksualundervisningen i skolen skal utføres av andre yrkesgrupper enn lærere. Vi vet nå at seksualundervisningen, inkludert informasjon om hiv er på et lavmål. Vi vet at holdningskampanjer kan fungere godt i kunnskapsformidling, og det er derfor på tide at det igjen gjennomføres, og da ikke som et engangsstunt.

Statsråd Brustad har enda en gang fått dokumentert både det hun og vi vet. Spørsmålet er da hvordan hun og regjeringen skal endre dette. Dette må være en del av den nye strategiplanen, men når departementet nå er så forsinket at dette ikke blir ferdigstilt til budsjettbehandlingen for 2009, hva da? Vi forventer og krever derfor at statsråden handler i forhold til 2009-budsjettet uansett hvor langt arbeidet med strategiplanen er kommet. Kunnskap og informasjon må ut til folket nå! Vi trenger ikke ytterligere dokumentasjon, gjør vi vel – statsråd Brustad?

Les også

schedule13.05.2024

→ Per Miljeteig tildeles Kongens fortjenstmedalje  

Mandag 13. mai ble aktivist og tidligere styreleder i HivNorge, Per Miljeteig tildelt Kongens fortjenestmedalje. Statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland var til stede på seremonien på Håndverkeren i Oslo for å overrekke medaljen.

schedule08.05.2024

→ HivNorge søker ny rådgiver

Vi søker nå etter en rådgiver i 100% stilling til å bli en del av laget. I dag er vi 7 personer som jobber både selvstendig og i team, vi har en flat struktur der alle ansatte rapporterer direkte til generalsekretær. Vi lover spennende utfordringer og muligheten til å gjøre en forskjell.