Kutt til UNAIDS reverseres i revidert nasjonalbudsjett 

— HivNorge er glade SV har bidratt til å reversere regjeringens foreslåtte kutt til UNAIDS i revidert statsbudsjett, kommenterer generalsekretær Anne-Karin Kolstad. To år med en verdensomspennende pandemi har hatt alvorlige konsekvenser for mennesker som lever med, eller er i risiko for å få hiv i lav- og mellominntektsland. Tiden er ikke inne for å kutte i støtten til viktige FN-organ og til verdens fattigste, understreker hun. 

scheduleOppdatert: 14.06.2022

createForfatter: Caroline Pisani

labelEmner:

Det er fullt mulig å nå UNAIDS’ overordnede mål om å få bukt med hivepidemien som en trussel mot folkehelsen innen 2030. UNAIDS advarer mot det enorme tapet menneskeliv som en følge av ved at nasjoner som Norge kutter i bistandsmidler, og viktigheten av finansieringen og en lateral deling av nyvinninger innen forskning og teknologi i den globale responsen for å sikre behandling og ulike forebyggende tiltak. På tross av at det er en seier at bistanden til UNAIDS nå videreføres, ble støtten FN-organisasjonen mer enn halvert i 2020. HivNorge advarte da om de konsekvensene dette ville medføre for den internasjonale responsen mot hiv. Allerede før covid-19 var det internasjonale hivarbeidet underfinansiert, UNAIDS anslår videre at konsekvensen av pandemien kan nå opp mot en halv million hiv-relaterte dødsfall på grunn av manglende tilgang på behandling under de mange nedstengingene i enkelte land.  

Vi står nå midt i en ny krise gjennom krigen i Ukraina. Ukraina har en stor andel mennesker som lever med hiv, og svært mange av disse er nå på flukt. UNAIDS var raskt på plass og er svært aktive i arbeidet med å sørge for den medisinske behandlingen i mottakerlandene for mennesker på flukt fra krigen.  

— At SV gjennom sin enighet med regjeringen om revidert statsbudsjett har fått på plass en reversering av foreslått kutt til UNAIDS, er derfor svært viktig gitt situasjonen for det internasjonale hiv- og aidsarbeidet og pågående flyktningkrise i Ukraina, konkluderer Kolstad. — Vi håper at regjeringen har tatt med seg de gode erfaringene fra et internasjonalt samarbeid i møte med en global sykdomskrise, og vil bevilge ytterligere midler til UNAIDS over neste års budsjett. 

Les også

schedule10.04.2024

→ Forebygging, testing og behandling eliminerer hiv

Tidlig diagnostikk, raskest mulig oppstart med antiretroviral behandling av hivinfeksjon, kondombruk og tilbud om forebyggende behandling (PrEP) til spesielt risikoutsatte er de viktigste hivforebyggende tiltakene, ifølge Folkehelseinstituttet.

schedule05.04.2024

→ Husk søknadsfristen til Hivfondet

Lever du med hiv og er i en vanskelig økonomisk situasjon? Neste søknadsfrist for Hivfondet er 1. mai.