Bli medlem

English

Kontakt oss

Leger presser pasienter

HivNorge mottar stadig meldinger fra mennesker som lever med hiv, om at de blir bedt av sine infeksjonsleger om å bytte medisiner til de hivlegemidlene som vant frem i anbudskonkurransen. Vi er noe overrasket over at enkelte infeksjonsleger allerede har startet med å be sine pasienter om å bytte over til anbudsvinneren, all den tid spesialistgruppen nedsatt av Sykehusinnkjøp ble enige om at anbudet lanseres 30.8 og ikke skulle implementeres før 1. september.

scheduleOppdatert: 08.01.2019

createForfatter: sekretariatet

labelEmner:

HivNorge har uttrykt sin skepsis til de medisinene som vant anbudet, da dette er medisiner som er gått av patent og ble benyttet i hivbehandlingen for over ti år siden. Dette er medisiner som mange opplever gir bivirkninger. Svært mange av de som lever med hiv i Norge i dag har gått på hivlegemidler i langt mer enn ti år og har derfor egenerfaring med disse medisinene. Grunnet de bivirkningene de den gang opplevde, ønsker de naturlig nok ikke å gå tilbake på disse. I tillegg er vi kjent med at Legemiddelverket har gått ut med et varsel og advart mot at gravide kvinner settes på anbudsvinneren. Det betyr i realiteten alle kvinner som er i fertil alder, da ikke alle oppdager at de er gravide etter kort tid.

HivNorge mener at et bytte av medisiner skal skje gjennom en felles enighet mellom pasient og lege. At enkelte leger prøver å presse sine pasienter over på medisiner som pasienten har kjennskap til at vil gi bivirkninger er uheldig. De som lever med hiv er kronikere, skal ta medisiner daglig hele sitt liv. En stor andel av disse er over femti år og får naturlig nok andre livsstilsykdommer, som igjen krever andre medisiner i tillegg til den/de daglige hivlegemidlene.

Vi vil også minne norske infeksjonsleger om at de selv de siste ti årene har bedt sine pasienter om å gå over på de nyere én pille-regimene, som er mer effektive og mindre skadelig for nyrer og andre organer. Nå kan det virke som om man glemmer tidligere råd og synes det er helt greit å gi de samme pasientene eldre medisiner med høyere bivirkningsprofil. Det mener HivNorge at ikke er greit.

Vi minner også om våre veteraner. Dette er mennesker som levde i årevis uten medisiner, der flere utviklet aids, ble satt på ulike eksperimentelle behandlinger, før de etter 1996 kom på vellykket medisinering. Å utsette denne gruppen for eldre medisiner som mange av de har erfaring med at har bivirkninger, er historieløst og uetisk.

Vi har følgende råd til alle som lever med hiv:
Om din infeksjonslege ber deg bytte til eldre medisiner og derav anbudsvinneren skal legen begrunne det, og fortelle deg det dersom dette er av økonomiske grunner. Forøvrig er det viktig å nevne at du oppgir alle medisinene de bruker, også kosttilskudd og annet, da en av medisinene som vant anbudet har mange interaksjoner.

Om du mener det er umulig for deg å bruke disse medisinene på grunn av bivirkninger eller det er vanskelig for deg å innta mer enn én pille daglig, kan infeksjonslegen din begrunne at du fortsetter med de medisinene du går på i dag, ut i fra medisinske årsaker.

Har du andre spørsmål til dette eller trenger bistand, kan du kontakte oss i HivNorge. Vi er å treffe på kontortelefonen vår, via messenger på vår Facebookside (HivNorge) eller via e-post post@hivnorge.no

 

Les også

schedule28.03.2020

→ Råd og informasjon om koronaviruset

Hvordan smitter det og hvordan forebygger man smitte? Hvar er symptomene på korona? Hva gjør man hvis man mistenker at man har blitt smittet?

schedule12.03.2020

→ Infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved OUS stenger

Infeksjonsmedisinsk poliklinikk på Ullevål stenger nå for alle hivpasienter. Dersom du skulle fornye din resept på planlagt kontroll vil dette nå skje automatisk uten at du møter opp. Resepter kan fornyes via Min Journal på www.helsenorge.no ved behov.

schedule19.05.2020

→ Gradually opening of the outpatient clinic at Ullevål

The outpatient clinic for infectious diseases at OUS is now open for blood tests prior to your consultation, for anyone with an appointment from week 22 onwards. Some patients will have the option of going to the clinic for their consultation.

schedule19.05.2020

→ La policlinica de enfermedades infecciosas en Ullevål reabre sucesivamente

La policlinica de enfermedades infecciosas de Ullevål permite que las personas que tienen su consulta desde la semana numero 22 se presente para pruebas de sangre antes de la consulta. A muchos pacientes tambien se ofrece una consulta normal con su medico.

Scroll Up