Levende og politisk

Det er ingen andre organisasjoner i landet enn HivNorge som jobber daglig med interessepolitikk for mennesker som lever med hiv. I løpet av det siste året har flere saker som direkte påvirker min og din hverdag med hivdiagnosen vært til behandling i Stortinget.

scheduleOppdatert: 06.06.2018

createForfatter: Leif-Ove Hansen, styreleder

labelEmner:

Uten vår tilstedeværelse, samtaler og innspill til politikere og helsemyndigheter, hadde synspunkter fra mennesker som lever med hiv ikke blitt tatt hensyn til. Vi er kun 5 000 mennesker som lever med hiv, altså en liten diagnosegruppe, men vi er synlige og blir hørt fordi HivNorge er aktivt tilstede når avgjørelser blir tatt. Derfor vil jeg gi en oppsummering av arbeidet som gjøres i HivNorge som har vært viktig, der vi har påvirket resultatet i positiv retning for mennesker som lever med hiv.

PrEP. Vi jobbet i over 2 år med PrEP og fikk til slutt fullt gjennomslag for gratis PrEP med oppfølging og god kartlegging. Helseministeren godkjente PrEP i november 2016, Olafiaklinikken startet å forskrive PrEP 5. januar 2017. Nå vet vi at omtrent 60 var på PrEP før ordningen trådte i kraft, nå har ca. 80 fått PrEP, men mange står fortsatt på venteliste for vurdering, og disse må selv vurdere om de nå må til infeksjonslege annen plass enn Olafiaklinikken for å komme på PrEP før de utsetter seg for mer risiko. PrEP er en stor sier som gjør folk i stand til å ta ansvar for egen helse, samtidig som det gjør hiv mindre farlig og mindre stigmatisert.

Prioriteringsmeldingen og Legemiddelmeldingen. HivNorge så tidlig at Legemiddelmeldingen og Prioriteringsmeldingen kunne gjøre store forandringer i hvordan hivmedisiner ble finansiert og farene for at smittevernaspektet for å behandle hiv ville bli tatt bort.  VI har fått en delvis seier i at smittevern blir stående som et prinsipp for fortsatt gratis tilgang til de beste hivmedisiner, og at antall hivmedisiner som er tilgjengelig ikke skal reduseres. Men kampen står fortsatt på at finansieringen skal ligge på blåresept og ikke bli med i kampen om midler til medisiner innen for helseforetakene.

Straffeloven. Justisdepartementet kom i mai 2017 med nytt forslag til straffelovens § 237, som også omfatter hiv. Forslaget er basert på tidligere ”NOU 2012:17 Kjærlighet og Kjøletårn” og innspill som HivNorge og andre organisasjoner har kommet med. Vi ser at forslaget er en klar forbedring, og det viktigste er at medisinsk behandling fritar for straff. Vi har fått våre merknader hørt av medlemmer av justiskomiteen på Stortinget, og det ser ut til at de blir hørt. Saken ferdigbehandles nå (les mer i jusspalten)

Tilstede, slagkraftig og synlig. HivNorge er stemmen for alle mennesker som lever med hiv i Norge.  Vi har mange arenaer der vi treffes, som seminarer, temamøter, nettverk og samtaler en til en, med mennesker som lever med hiv. Disse møteplassene gir utrolig mange innspill til HivNorge om hva som er viktig for mennesker som lever med hiv. Dette bruker sekretariatet og styret i sitt daglige arbeid.

Men for å kunne være en virkelig slagkraftig stemme, trenger vi flere engasjerte medlemmer som stiller opp og ønsker å bidra. Dette kan være alt fra å betale medlemskontingenten, være med på arrangementer, være med på dugnad, stå på stand, til å holde foredrag eller snakke i media. HivNorge har et hårete mål om å være til stede på alle pridene og Melafestivalen i Norge fordi det er viktig for å være synlig, å vise at vi finnes. Vi har mange frivillige som alt gjør dette, men det er alltid plass til flere!

At mennesker som lever med hiv engasjerer seg i organisasjonen, er noe av det viktigste som skjer i HivNorge. Ikke bare er det en uvurderlig ressurs for oss som jobber daglig med hiv, det er et sosialt nettverk som er viktig for den enkelte. Uansett hva du bidrar med. så er det en uvurderlig innsats jeg setter pris på!

Tusen takk, vi sees på pride og Mela i sommer!

Les også

schedule13.05.2024

→ Per Miljeteig tildeles Kongens fortjenstmedalje  

Mandag 13. mai ble aktivist og tidligere styreleder i HivNorge, Per Miljeteig tildelt Kongens fortjenestmedalje. Statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland var til stede på seremonien på Håndverkeren i Oslo for å overrekke medaljen.

schedule08.05.2024

→ HivNorge søker ny rådgiver

Vi søker nå etter en rådgiver i 100% stilling til å bli en del av laget. I dag er vi 7 personer som jobber både selvstendig og i team, vi har en flat struktur der alle ansatte rapporterer direkte til generalsekretær. Vi lover spennende utfordringer og muligheten til å gjøre en forskjell.