Ny tilskuddsordning, nye muligheter

Hivfeltet i Norge kommer til å oppleve store forandringer i tiden framover. Hiv skal inn som en del av en ny nasjonal seksuell helsestrategi, og modellen for tildeling av offentlig støtte til hiv skal endres.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Leif-Ove Hansen

labelEmner:

Tilskuddsordningen for hivfeltet har vært utredet av konsulentfirmaet Rambøll i 2014/2015 med innspill fra alle organisasjonene på feltet. Nå er et forslag på ny modell ute på høring fra Helsedirektoratet. Hovedlinjene i denne modellen er at feltet dels i tre; hivforebygging blant msm (menn som har sex med menn), helhetlig ivaretakelse av mennesker som lever med hiv og forebygging blant mennesker i migrasjon.

Det er økt fokus på samarbeid mellom organisasjonene på hivfeltet for å få mest mulig ut av midlene. Ut fra årets statsbudsjett blir det heller ikke mer penger til hivfeltet i år.

 HivNorge er nå i samtaler med mange av organisasjonene på feltet for på best mulig måte gi mennesker som lever med hiv det tilbudet de trenger. Denne ivaretakelsen kan være seg hjelp og støtte, men også praktisk hjelp til å få sine rettigheter og krav hørt i helsevesenet. Dette er også å være en tydelig stemme inn der politiske beslutninger tas, samt drive informasjonsarbeid.

Den eneste måten å få et godt tilbud og god ivaretakelse av alle som lever med hiv i Norge på, er å bygge sterke og forpliktende samarbeid på tvers av organisasjoner på hivfeltet, helsemyndigheter og helsevesen. HivNorge stiller seg åpen for samarbeid med alle og ønsker å være navet i denne omstillingen.

Det er et stadig større antall mennesker som lever med hiv i Norge, men midlene som er til rådighet for dette formålet står ikke i forhold til oppgavene. Det gjør at alle på hivfeltet må gjennomgå sine egne aktiviteter og tenke nytt i forhold til hvordan vi på best mulig måte skal gi et tilbud til de som har behovene. Vi må se hele feltet under ett og være villig til å gi opp noen av våre kjepphester for at mennesker som lever med hiv skal få mest mulig igjen for de pengene som blir bevilget. Vi må ha et tilbud til hele landet, tilpasset det som er behovet for mennesker med hiv. Vi må også ha hivforebygging som når ut til mennesker i migrasjon, og vi må ha en lavterskeltilbud for hivtesting. Det vil ikke si at alle organisasjoner skal tilby seminarer for hivpositive eller at alle skal dele ut kondomer eller tilby hurtigtester for hiv.

Det er også tydelig at en organisasjon som HivNorge som driver rettighetsarbeid og direkte interessepolitikk, ikke har den samme målbarhet på resultater som organisasjoner som teller antall deltakere på kurs eller hvor mange hivtester som er utført. Det at det ikke blir en endring av legemiddelforskriften, og at dagens tilbud blir opprettholdt på grunn av vårt politiske arbeid, er sjelden en vinnersak for å få mer ressurser. Det er likevel det viktigste for mennesker som lever med hiv å få gode og gratis medisiner, både for deres helse og for å forebygge nye infeksjoner!

Vi ser også i arbeidet med ny seksuell helsestrategi at grunnlaget man gir støtte på er for dårlig. Bevilgende myndigheter har faktisk ikke forskning eller tall fra Norge som sier noe om hvordan seksualmønsteret til innbyggerne er, hvilke situasjoner mennesker er i når de blir smittet med hiv, og hvordan man utfra det kan forebygge nye hivinfeksjoner. HivNorge mener det er på tide med et skippertak for å få klarhet i dette. HivNorge ønsker dialog og samarbeid med alle organisasjonene som jobber med ivaretakelse av mennesker som lever med hiv eller hivforebygging. Dette fordi vi mener det er vår oppgave å få best mulig tilbud for alle som lever med hiv og for at hivforebyggingen skal bli bedre.

Les også

schedule02.12.2022

En stemme som brukerrepresentant

"Det har vært en konfliktfri prosess og jeg er godt fornøyd med forarbeidet og det endelige resultatet av anbudet på hiv-legemidler" – Per Miljeteig, brukerrepresentant

schedule02.12.2022

→ Dagens Medisin inviterer til fagseminar

Tirsdag 6. desember kl 16-18 inviterer Dagens Medisin til fagseminar om hiv på Legenes hus. Fagseminaret er gratis for helsepersonell, ansatte i helsevesenet, organisasjoner og offentlig ansatte. Fagseminaret går inn på flere dagsaktuelle tema knyttet til hivsituasjonen.