Oslo bør bli Fast Track City

Fast Track Cities er et nettverk av byer fra hele verden som sammen har satt seg et hårete mål: Nå slutten på hiv-aidsepidemien innen 2030.

scheduleOppdatert: 02.11.2021

createForfatter: Halvor Frihagen

labelEmner:

Fast Track Cities, er et initiativ fra FNs organisasjon for hiv og aids UNAIDS, den internasjonale foreningen for aidsbehandlere IAPAC, FNs bosetningsprogram UN-Habitat og Paris by, for å nå slutten på hiv/aids-epidemien.   

Fast Track City-aksjonen ble etablert for å mobilisere til innsats for å nå UNAIDS (FN) sine 90-90-90 mål. 90-90-90-målet betyr at alle land skal ha diagnostisert minst 90% av alle som lever med hiv. 90% av de diagnostiserte skal være på hivbehandling og 90% av de på behandling skal være effektivt virussupprimert (ha færre enn 50 viruskopier per ml. blod). De nye målsettingene er nå satt til 95-95-95 og eliminere hiv og aids innen 2030. Å nå disse målene vil sette oss på en bane mot å nå null nye HIV-infeksjoner og null AIDS-relaterte dødsfall. 

Vellykket hivbehandling som fjerner smitterisiko og den hivforebyggende behandlingen PrEP har gitt gode resultater og en helt tydelig nedgang i nye hivtilfeller i Norge. Men vi er ikke i mål, hvert år er det fortsatt nye tilfeller av hiv i Norge. Her er det noen grupper som skiller seg ut, der vi ikke ser en nedgang i hivtallene holder seg høye, og hvor de tiltakene vi har i verktøykassen ikke har samme effekt. Det er blant menn med migrasjonsbakgrunn bosatt i Norge som har sex med menn, og blant menn som er bosatt i Norge og som på reiser har sex i land med høy forekomst av hiv. Her tror vi Oslo kan lære av andre Fast Track Cities. 

Oslo trenger også nye verketøy for å sikre at sårbare grupper får tilgang til PrEP, og særlig tilgang til PrEP som injeksjon og også her mener vi har mye å hente ved å være inkludert i Fast Track Cities. 

Over halvparten av alle som lever med hiv i Norge er bosatt i Oslo-området, og det er også i Oslo at de fleste nye tilfellene blir diagnostisert. Oslo er derfor den av Norges byer som i størst grad er berørt av hiv. Politisk vilje og skjerpede tiltak må på plass, og ved å knytte oss til Fast Track Cities initiativet, vil vi forplikte oss til å stoppe denne utviklingen. Å ta del i dette globale samarbeidet vil både bidra til at Oslo og Norge når målene, men også være en inspirasjon for andre byer, både nasjonalt og i land som opplever Norge som naturlig å sammenlikne seg med. 

Byer blir med i Fast Track City-nettverket ved å undertegne Paris-erklæringen, som først og fremst er en politisk erklæring der byene binder seg til prinsipper for hvordan hiv og aids-epidemien skal avsluttes ig setter seg klare mål på veien.  

Gjennom å undertegne erklæringen får byene tilgang til forskjellige verktøy, blant annet Fast Track Cities Web Portal, der fremgangen mot slutten på hiv og aids-epidemien kan måles. Portalen finner du her: https://www.fast-trackcities.org/data-visualization 

Sivilt samfunn har en naturlig del av Fast Track Cities initiativet, og HivNorge vil svært gjerne bidra inn i dette arbeidet, og fortsette det gode samarbeidet vi har med Oslo kommune og våre andre samarbeidspartnere på feltet. 

Pariserklæringen, versjon 3.0, finner du her: https://www.iapac.org/files/2020/09/Paris-Declaration-3.0-December-2019-1.pdf 

Les også

schedule13.05.2024

→ Per Miljeteig tildeles Kongens fortjenstmedalje  

Mandag 13. mai ble aktivist og tidligere styreleder i HivNorge, Per Miljeteig tildelt Kongens fortjenestmedalje. Statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland var til stede på seremonien på Håndverkeren i Oslo for å overrekke medaljen.

schedule08.05.2024

→ HivNorge søker ny rådgiver

Vi søker nå etter en rådgiver i 100% stilling til å bli en del av laget. I dag er vi 7 personer som jobber både selvstendig og i team, vi har en flat struktur der alle ansatte rapporterer direkte til generalsekretær. Vi lover spennende utfordringer og muligheten til å gjøre en forskjell.