Oslo kommune forplikter seg til å få slutt på hivepidemien

I dag signerte Oslo kommune avtalen for å bli en Fast Track City. I sin appell skisserer generalsekretær i HivNorge, Anne-Karin Kolstad, hvordan kommunen bør jobbe mot målet.

scheduleOppdatert: 22.06.2022

createForfatter: Anne-Karin Kolstad

labelEmner:

Kjære alle sammen!  

Vi i HivNorge har sett frem til denne dagen – dette har vi jobbet for, at Oslo skal bli en Fast Track City.   

Vi må takke alle som har vært med på å få til dette, og vi må særlig takke Morten Edvartsen i bystyret, som var den som fremmet forslaget i bystyret, som førte til at vi i dag står her, og ser på at byråden undertegner erklæringen. Tusen takk, Morten.   

Men dette er bare begynnelsen. Nå har Oslo undertegnet Paris-erklæringen om å nå slutten på hiv/aids-epidemien innen 2030. Vi har åtte år på oss.   

Nå skal vi i gang med å sette Oslos mål og virkemidler for dette. Og vi er veldig glade for at både byråden og fungerende smittevernoverlege, Miert Lindboe, har invitert oss med i dette arbeidet.   

Vi har alltid hatt et godt samarbeid mellom frivillige, ideelle og offentlige aktører på dette området, og det er også en av bærebjelkene i Fast Track Cities og Paris-erklæringen.   

«Sette mennesker i sentrum av alt vi gjør» er et av løftene i Paris-erklæringen. Det betyr at de som har skoa på, er med å definere problemer og finne løsninger.  For oss som representerer bredden av de som lever med hiv og bruker PrEP er dette viktig. 

Hiv og aids rammer ofte mennesker som allerede er rammet av stigma. Homofile menn, rusbrukere, transpersoner, sexarbeidere.  I Norge rammer hiv i større grad personer med migrasjonserfaring. Dette er grupper som ikke alltid når frem når politikken skal lages og utformes.   

Derfor gleder vi oss til, sammen med andre organisasjoner, å nå ut til alle som får sine liv berørt av hiv, enten de lever med hiv, bruker PrEP, har økt risiko for å bli smittet med hiv eller er nærstående til noen som lever med hiv.   

Vi vil ta med oss innspillene fra våre medlemmer, brukere og kontaktnett, inn i samarbeidet med politikere og fagfolk i kommunen, når vi skal utforme Oslos mål og virkemidler for å eliminere hiv/aids, og få en slutt på epidemien.   

En annen målsetting i Paris-erklæringen er at ressursene vi bruker på hiv og seksuell helse skal føre til sosial forandring og sikre at de som er utsatt og stigmatisert, får et bedre liv.  

Stigma og selvstigma er noe av det som i størst grad reduserer livskvaliteten for de av oss som lever med hiv i Norge. Her må det settes inn stadig nye virkemidler. For stigma og selvstigma fører ikke bare til redusert livsutfoldelse, men også dårligere etterlevelse av behandling og dårligere smittevern. Tiltak for å redusere stigma er effektivt smittevern. Vi må sikre at mennesker som lever med hiv, og de som har økt risiko for å bli smittet med hiv, får økt styrke til å ivareta sine liv på en god måte, og at verken dårlig helse, fordommer, stigma eller selvstigma trykker noen ned.   

Men vi er kommet langt i Norge, og vi tror Oslo kan bidra med mange «best practices» i samarbeidet med andre byer. For med dette blir Oslo en del av et verdensomspennende nettverk, av byer som likner på oss, eller som ikke likner på oss i det hele tatt. Det er et hav av muligheter for å lære, og til å bidra.   

Dette er en gledens dag – og en dag for å begynne et systematisk arbeid. Et hardt arbeid. Men et arbeid som skal føre til at vi ikke lenger får flere nye hivdiagnoser i Oslo. Et skritt mot å utrydde hiv – og eliminere hiv/aids-epidemien.   

Generalsekretær i HivNorge
Anne-Karin Kolstad

Les også

schedule10.04.2024

→ Forebygging, testing og behandling eliminerer hiv

Tidlig diagnostikk, raskest mulig oppstart med antiretroviral behandling av hivinfeksjon, kondombruk og tilbud om forebyggende behandling (PrEP) til spesielt risikoutsatte er de viktigste hivforebyggende tiltakene, ifølge Folkehelseinstituttet.

schedule05.04.2024

→ Husk søknadsfristen til Hivfondet

Lever du med hiv og er i en vanskelig økonomisk situasjon? Neste søknadsfrist for Hivfondet er 1. mai.