Positive endringer

Det er svært positivt at medisinen Biktarvy nå er godkjent av Beslutningsforum. Flere infeksjonsleger og sykepleiere som daglig arbeider med mennesker som lever med hiv, har nevnt at denne medisinen vil være kjærkommen. Nå får vi se om de blir prioritert i den pågående anbudsrunden.

scheduleOppdatert: 20.12.2022

createForfatter: Anne Karin Kolstad, generalsekretær HivNorge

labelEmner:

Samtidig må det påpekes at Biktarvy, sammen med to andre gode én pille-kombinasjoner, fikk nei fra Beslutningsforum så sent som i fjor. I forbindelse med at Stortinget besluttet å overføre hivlegemidler til sykehusfinansiering og satt på anbud, valgte Beslutningsforum at hivlegemidler som ikke ble godkjent heller ikke fikk delta i kommende anbudsrunder.

Vi mener dette er svært uheldig og at det på lengre sikt kan bidra til at norske hivpasienter ikke får tilgang til stadig bedre og nyere medisiner som kommer på markedet. Det er svært uheldig at nye medisiner blir avvist av Beslutningsforum siden utviklingen av nye hivlegemidler for en ung diagnose som hiv gjør at stadig nye produkter kommer på markedet. En stor andel av de 4000 som lever med hiv i Norge i dag ønsker tilgang til hivlegemidler som gir få bivirkninger og som bidrar til at de er smittefrie og kan leve gode liv. Vi må imidlertid ikke glemme at for mennesker som lever med hiv kreves det daglig inntak av medisiner for resten av livet. En del av disse pasientene sliter med ulike bivirkninger og har i tillegg andre diagnoser og må ta en rekke andre medisiner. Over 50 prosent av pasientene er over 50 år og får som andre i samfunnet livsstilsykdommer og/eller er generisk disponert for andre sykdommer som for eksempel diabetes og hjerte/karsykdommer. For disse vil stadig bedre og mer effektive hivlegemidler med få bivirkninger være viktig. Og ikke minst vil muligheten til kun å ta én pille i stedet for flere piller for å holde hivdiagnosen i sjakk, være avgjørende. Det handler om etterlevelse. Dagens hivlegemidler gir deg null i virus, men man må aldri glemme at folk lever sine liv og at bivirkninger av medisiner og omfanget av hvor mange legemidler du må innta hver eneste dag, også påvirker deres livskvalitet og ikke minst mulighet til å leve som alle andre.

HivNorge finner det svært bekymringsfullt at Beslutningsforum stadig har sagt nei til nye og bedre hivlegemidler. Norske hivpasienter kan dermed gå glipp av alle de nye og mer effektive medisinene som andre land innfører. Vi mener at Beslutningsforums avgjørelse om å frata hivlegemidler som ikke blir godkjent muligheten til å delta i pågående anbudsrunder er uheldig. Vi kan ikke se at dette er i tråd med Stortingets intensjoner med Prioriteringsmeldingen. Vi har forståelse for at man ønsker å spare penger innenfor helsesektoren, men synes ikke at Beslutningsforum, helseforetakene eller Sykehusinnkjøp har etablert gode nok metoder for å sikre at man samtidig som man sparer gjennom anbudskonkurranser, sikrer at norske pasienter får muligheten og tilgangen til utviklingen av stadig bedre legemidler som kan gjøre det enklere å leve med en livslang kronisk sykdom. Det er derfor gledelig at de nå godkjente en bedre medisin på mandagens møte.

HivNorge har påpekt dette til stortingspolitikere og ledelsen i Helse- og omsorgsdepartementet. Vi mener at Stortingets vedtak gjort i forbindelse med prioritering innenfor helse ikke overholdes når legemidler som ikke når opp i Beslutningsforum nektes deltakelse i anbudskonkurransene. Og, det vil vi følge opp.

Og, vi håper andre pasientgrupper følger med på hva som skjer. Nå rulles de aller fleste legemidler inn i samme mønster og system.

Les også

schedule05.07.2024

→ Til minne om Ulf Tveten

25. juni 2024 gikk Ulf Tveten bort. Gjennom hans åpenhet om å leve med hiv, samt hans engasjement i HivNorge, har han vært en viktig bidragsyter i kampen mot fordommer og stigma. Under bisettelsen i Vestre gravlund Nye kapell fredag 5. juli, holdt generalsekretær Anne-Karin Kolstad en minnetale på vegne av HivNorge og Helseutvalget. Minnetalen kan du lese her. 

schedule03.07.2024

→ 10 år som generalsekretær 

I mai 2024 var det ti år siden Anne-Karin Kolstad ble ansatt som generalsekretær i HivNorge. Med sin solide ledererfaring fra en rekke organisasjoner og unike evne til bygge nettverk og knytte kontakter, har hun bidratt til å utvikle HivNorge til en aktiv og utadrettet pasientorganisasjon med en tydelig brukerstemme. Vi har bedt henne skrive noen ord om sine ti år i sjefsstolen.