Ready for a PrEP talk

HivNorge var representert under den store internasjonale aidskonferansen IAS2015 i Vancouver, Canada i juli. Her møttes over 6 000 fagfolk fra hele verden. Det ble svært nyttige dager der vi fikk høre flere av verdens fremste forskere og medisinere legge frem nyere forskning, studier og fremtidige utfordringer og muligheter.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Anne-Karin Kolstad, generalsekretær

labelEmner:

For første gang i historien ble det klart at FN har oppnådd ett av sine mål før tidsfristen. Det var UNAIDS-sjef Michel Sidibé som kunne fortelle at FNs målsetting om at 15 millioner mennesker skulle være på behandling innen 2015 var nådd. Men det er fortsatt 19 millioner hivpositive i verden som ikke har tilgang til medisiner. UNAIDS-sjefen sa videre at konklusjonen på all forskning viser at behandling virker, og at vi ikke kan tillate at dette ikke tas i bruk over hele verden. – Vår neste målsetting, sa Sidibé, er 90-90-90. At innen 2020 må 90 prosent av alle hivpositive kjenne sin status, 90 prosent må på behandling og på 90 prosent må behandlingen virke. Behandling for alle er en menneskerett. Vi har virkemidlene som skal til for å utrydde aids innen 2030. Det bare står på viljen.

Her hjemme i Norge kan vi si å ha oppnådd de fleste av disse målene. Tilnærmet alle som er kjent med sin hivstatus går på vellykket behandling. Men vi har noen utfordringer. Fremdeles er mørketallene for store når det kommer til hvem som kjenner sin egen status, og antallet som får diagnosen er stadig økende.

Konferansen la vekt på at økt kondombruk, testing og seksualopplysning er viktige tiltak for å begrense hiv. Samtidig var man svært tydelige på at det ikke lenger er noen tvil om at tidlig behandling er et avgjørende forebyggende tiltak, og at PrEP (hivforebyggende piller) må tilbys utsatte grupper.

Her hjemme gjøres det en stor innsats fra Helseutvalget, Olafiaklinikken og en rekke andre som tilbyr tester og som oppfordrer til økt bruk av kondom. Men til tross for dette gode arbeidet øker antall smittede, og kondombruken er fortsatt for lav i enkelte utsatte grupper.

Under konferansen i Canada ble de etter hvert mange studiene på PrEP lagt frem, og vi fikk også møte og lytte til erfaringene til personer som har brukt PrEP over flere år. Dette er en forebyggende behandling (piller) som gis hiv-negative for at de ikke skal kunne bli hivpositive. UNAIDS og IAS (International Aids Society) er svært tydelige på at man mener PrEP bør tilbys utsatte grupper. Det vanket liten tvil om at PrEP virker, spørsmålet er hvordan man best bruker dette.

I tillegg fikk vi presentert hvor langt forskningen var kommet med å frembringe en krem som kan brukes til å forebygge hiv ved analsex. Mikrobicider er betegnelsen på en rekke nye produkter som nå er i utvikling. Produktene som utvikles, kommer i form av gel, skum eller ringer som kvinner kan føre inn i skjeden for å hindre eller begrense risikoen for smitte av seksuelt overførbare infeksjoner.

Vi i HivNorge er opptatt av at man skal benytte alle tiltak og medisiner som kan bidra til at vi begrenser økningen av nysmitte i Norge. Testing, kondombruk og vellykket behandling skal være prioritert, men vi mener man er nødt til å inkludere PrEP i det hivforebyggende arbeidet. Det bør tilbys risikoutsatte grupper. Dette kan være menn som har sex med menn som har mange partnere, og som ofte utsetter seg for ubeskyttet sex. Eller det kan være kvinner som med bakgrunn i livssituasjon og kultur ikke har kontroll over egen seksuell helse. Og det bør tilbys hivnegative som lever sammen med en hivpositv og ønsker økt sikkerhet utover at partneren går på vellykket behandling.

Olafiaklinikken sier de er klare til å starte et prøveprosjekt med PrEP. Det håper jeg at myndighetene sier ja til, slik at vi får tilbudt dette til de som trenger dette i trygge og gode omgivelser.

Les også

schedule13.05.2024

→ Per Miljeteig tildeles Kongens fortjenstmedalje  

Mandag 13. mai ble aktivist og tidligere styreleder i HivNorge, Per Miljeteig tildelt Kongens fortjenestmedalje. Statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland var til stede på seremonien på Håndverkeren i Oslo for å overrekke medaljen.

schedule08.05.2024

→ HivNorge søker ny rådgiver

Vi søker nå etter en rådgiver i 100% stilling til å bli en del av laget. I dag er vi 7 personer som jobber både selvstendig og i team, vi har en flat struktur der alle ansatte rapporterer direkte til generalsekretær. Vi lover spennende utfordringer og muligheten til å gjøre en forskjell.