Takk for to fine år

I dag, når jeg skriver dette, er jeg sekstiseks år – hvem ville trodd at det kunne bli mulig - den gang da!

scheduleOppdatert: 26.03.2021

createForfatter: Jens Harald Älgenäs-Eliassen

labelEmner:

På bildet her er jeg på vei til «jobb» første dag som nyvalgt styreleder i HivNorge, og ansatt i prosjektstillingen for eldre med hiv, som etter hvert skulle få navnet «pionerene». Entusiastisk, stolt, lykkelig og forventningsfull og bare 64 år! To år senere – ser jeg at det er ingen vei utenom – jeg må trekke meg fra vervet, og annonsere dette på årsmøtet. Noe jeg først bestemte meg for kvelden i forveien. 

Takk til styret, vi fikk i alle fall jobbet på normal måte det første året, korona tok normaliteten ut av det siste. Jeg er stolt over innsatsen og det vi i sammen har fått til. 

Å være del av en organisasjon som HivNorge er å være del av et team, sekretariatet, AU og styret – vi er avhengig av hverandre. HivNorge kunne heller ikke gjort den innsatsen som gjøres, uten frivillige og den frivillige innsatsen mange av våre medlemmer gjør! Tusen takk til alle som bidrar.

Et av de viktigste områdene fremover er å dele våre PrEP- og 90-90-90 suksesser med verden. Den strategiplanen som styret har utarbeidet for årene 2021-23 kan bidra til det. 

Det første anbudet på hivmedisiner ble katastrofalt for oss som lever med hiv. Etter møtevirksomheter med Sykehusinnkjøp, helsepolitiker på Stortinget og Helseministeren, ble andre anbud drastisk forbedret, mye på grunn av HivNorges innsats og påvirkning. Denne uken ble det klart at Beslutningsforum godkjente en ny behandlingsmetode, en hivbehandling som kan gis som sprøyter seks ganger i året.

PrEP er like ved å gå tilbake til den gamle ordningen, på blå resept, og ved at individuell vurdering og oppfølging av PrEP-brukere og de som ønsker PrEP, flyttes tilbake til fastlegene. 

Flere av våre frivillige sitter i brukerutvalg på Oslo Universitetssykehus Ullevål, og vi har igjen en brukerrepresentant i spesialistgruppen til Sykehusinnkjøp og bidrar direkte inn i beslutningsprosesser som påvirker betingelsene for mennesker som lever med hiv.

Takk alle medlemmer av HivNorge som gav meg tilliten til å være del av dette oppdraget og tillitsvervet fra dere. Takk til valgkomiteen som enstemmig innstilt meg til to nye år nå i år. Takk spesielt til de som meldte seg inn for å stemme på meg. HivNorge gjør så mye for oss som lever med hiv, og for de som tar ansvar og ikke ønsker å få hiv ved å bruke eller ønsker å bruke PrEP. Jeg mener bestemt at den 100-lappen er verd det.

Jeg har fått jobbe med noe av det jeg brenner for både som styreleder og som prosjektansvarlig for pionerene. Jeg har sett forandringer i livet til noen av de beste av oss – pionerene. For første gang i vår 35-årige historie har pionerene fått anledning til å bearbeide noe av det de har opplevd og forsaket, savn og sorg. HivNorge bygger på historien til pionerene. 

Jeg er så fornøyd for at jeg fikk gehør fra styret til å virkeliggjøre en dokumentarfilm – om da hiv kom til Norge. Vi skal i samarbeid med produksjonsselskapet Zacapa film, som har gjort prisbelønnede seire som «Team Ingebrigtsen» og «Tangerudbakken», om å gjøre en film om vår hiv-historie fra 80- og 90-tallet.

Et av de viktigste våpnene vi hivpositive og HivNorge har – er å synes – ikke bare i den offentlige debatten – men også som personer – for å fremme våre saker, fjerne stigma og fordommer.  Det har alltid vært et viktig mål for meg – synlighet – bruke meg selv for å synligjøre og gi hiv et ansikt.

Det må jobbes for at de som har fått hiv i nyere tid ikke skal oppleve samme stigma og forsakelse som vi måtte. Innføring av anbudsordningen viser at ikke noe er gitt – ikke noe er sikkert – vi kan ikke sove i timen – det er ikke automatikk i at vi får ta del av de siste og beste av nye medisiner og behandlingsmåter. Det må jobbes for at de yngre av oss kan få del av de fantastiske fremskrittene vi har vært vitne til og får oppleve. 

Jeg ønsker det nye styret lykke til med det viktig arbeide dere har foran dere. 

Les også

schedule28.02.2024

→ Hiv er ikke en forbrytelse 

I dag, 28. februar markerer vi at hiv ikke er en forbrytelse, på den globale HIV Is Not A Crime Awareness Day.

schedule26.02.2024

→ Er du ny i Norge og trenger hivmedisiner?

Alle som oppholder seg i Norge og lever med hiv, har rett til gratis hivbehandling. Denne får man hos leger på nærmeste sykehus med infeksjonsmedisinsk avdeling.