UNGASS innspill

UNGASS 2016 skal vedta et sluttdokument om status for verdens narkotikaproblemer og gjenstående utfordringer fram mot 2019 da det skal framforhandles ny handlingsplan. HivNorge har gitt innspill.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Leif-Ove Hansen

labelEmner:

FNs narkotikakommisjon (CND) skal i midten av mars utarbeide et sluttdokument om status for verdens narkotikaproblemer og gjenstående utfordringer fram mot 2019 da det skal framforhandles ny handlingsplan. Dokumentet skal vedtas under FNs spesialsesjon (UNGASS2016) om narkotika den 19.-21. april i New York.

Det er stor interesse og debatt om narkotikapolitikken og mange organisasjoner har synspunkter om UNGASS og Norges posisjoner. Helse- og omsorgsminister Bent Høie inviterte representanter for sivilt samfunn til et dialogmøte 1. mars og ba om innspill fra organisasjonene om hva de mener er viktig i internasjonal narkotikapolitikk og hvordan dette bør gjenspeiles i norske posisjoner under UNGASS.

Under følger HivNorges innspill:

Helse- og omsorgsminister Bent Høie

HivNorge jobber med helhetlig ivaretakelse av mennesker som lever med hiv. Vi er en organisasjon for og av mennesker som lever med hiv. Våre personmedlemmer utgjør majoriteten av medlemsmassen, men vi har også organisasjoner knyttet til oss. Vi har ikke hatt noen uttalt ruspolitikk tidligere, men har lyttet til medlemmer i organisasjonen og styret vedtok derfor høsten 2015 en uttalelse i den anledning.

Takket være skadereduserende tiltak gjennom årene har antall rusbrukere (særlig sprøytebrukere) gått kraftig tilbake og antall som registreres med nysmitte for hiv ligger på ca 6-8 hvert år.

HivNorge er derfor svært opptatt av at regjeringen retter et stort fokus på skaderedusering når de skal inn i forhandlingene under FNs spesialsesjon (UNGASS2016) om narkotika den 19.-21. april i New York.

Ivaretakelse og hivforebygging blant rusbrukereHivNorge jobber hivforebyggende på alle områder der det er aktuelt. I forhold til ruspolitikk lytter vi til nasjonale brukerorganisasjoner og internasjonale aktører som UNAIDS og UNODC.

Ivaretakelse og hivforebygging blant rusbrukere

UNAIDS holder fram at kriminalisering av narkotikabruk – og alt det fører med seg – representerer et alvorlig hinder for forebygging og behandling i gruppen injiserende rusbrukere. UNAIDS legger også stor vekt på andre tiltak så som sprøytebytte og metadon/subutex-behandling. 

Vi vil gi støtte til de tiltak som er skadereduserende og hivforebyggende på rusfeltet. Vi mener at å begrense bruken av straff for bruk og oppbevaring av rusmidler for eget bruk er riktig. Avhengighet skal ses på som et helseproblem og ikke som kriminalitet. Det vil ikke si at HivNorge er for en helhetlig avkriminalisering av narkotiske stoffer, men ha en skadereduserende tilnærming.

HivNorge mener følgende ivaretaende skadereduserende, og dermed hivforebyggende tiltak må styrkes eller igangsettes:

Utdeling av brukerutstyr som kokekar og sprøyter – særskilt et fokus på utdeling av kokekar med tanke på økende smitte av hep cUtvidet behandling i LAR – det skal ikke være et politisk eller ideologisk spørsmål, men en medisinsk vurdering hvilke medisiner som blant annet heroin skal inngå i LAROpprette flere sprøyterom hvor det også gis mulighet for å røyke heroin.Flere og bedre behandling og oppfølging av rusbrukereTilgang til helsetjenester på lik linje med andre pasienterMotvirke stigmatisering av rusbrukereMotvirke politi trakassering

Utdeling av brukerutstyr som kokekar og sprøyter – særskilt et fokus på utdeling av kokekar med tanke på økende smitte av hep c

Utvidet behandling i LAR – det skal ikke være et politisk eller ideologisk spørsmål, men en medisinsk vurdering hvilke medisiner som blant annet heroin skal inngå i LAR

Opprette flere sprøyterom hvor det også gis mulighet for å røyke heroin.

Flere og bedre behandling og oppfølging av rusbrukere

Tilgang til helsetjenester på lik linje med andre pasienter

Motvirke stigmatisering av rusbrukere

Motvirke politi trakassering

HivNorge ønsker også å fjerne sexkjøpsloven

Les også

schedule10.04.2024

→ Forebygging, testing og behandling eliminerer hiv

Tidlig diagnostikk, raskest mulig oppstart med antiretroviral behandling av hivinfeksjon, kondombruk og tilbud om forebyggende behandling (PrEP) til spesielt risikoutsatte er de viktigste hivforebyggende tiltakene, ifølge Folkehelseinstituttet.

schedule05.04.2024

→ Husk søknadsfristen til Hivfondet

Lever du med hiv og er i en vanskelig økonomisk situasjon? Neste søknadsfrist for Hivfondet er 1. mai.