UNGASS innspill

UNGASS 2016 skal vedta et sluttdokument om status for verdens narkotikaproblemer og gjenstående utfordringer fram mot 2019 da det skal framforhandles ny handlingsplan. HivNorge har gitt innspill.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Leif-Ove Hansen

labelEmner:

FNs narkotikakommisjon (CND) skal i midten av mars utarbeide et sluttdokument om status for verdens narkotikaproblemer og gjenstående utfordringer fram mot 2019 da det skal framforhandles ny handlingsplan. Dokumentet skal vedtas under FNs spesialsesjon (UNGASS2016) om narkotika den 19.-21. april i New York.

Det er stor interesse og debatt om narkotikapolitikken og mange organisasjoner har synspunkter om UNGASS og Norges posisjoner. Helse- og omsorgsminister Bent Høie inviterte representanter for sivilt samfunn til et dialogmøte 1. mars og ba om innspill fra organisasjonene om hva de mener er viktig i internasjonal narkotikapolitikk og hvordan dette bør gjenspeiles i norske posisjoner under UNGASS.

Under følger HivNorges innspill:

Helse- og omsorgsminister Bent Høie

HivNorge jobber med helhetlig ivaretakelse av mennesker som lever med hiv. Vi er en organisasjon for og av mennesker som lever med hiv. Våre personmedlemmer utgjør majoriteten av medlemsmassen, men vi har også organisasjoner knyttet til oss. Vi har ikke hatt noen uttalt ruspolitikk tidligere, men har lyttet til medlemmer i organisasjonen og styret vedtok derfor høsten 2015 en uttalelse i den anledning.

Takket være skadereduserende tiltak gjennom årene har antall rusbrukere (særlig sprøytebrukere) gått kraftig tilbake og antall som registreres med nysmitte for hiv ligger på ca 6-8 hvert år.

HivNorge er derfor svært opptatt av at regjeringen retter et stort fokus på skaderedusering når de skal inn i forhandlingene under FNs spesialsesjon (UNGASS2016) om narkotika den 19.-21. april i New York.

Ivaretakelse og hivforebygging blant rusbrukereHivNorge jobber hivforebyggende på alle områder der det er aktuelt. I forhold til ruspolitikk lytter vi til nasjonale brukerorganisasjoner og internasjonale aktører som UNAIDS og UNODC.

Ivaretakelse og hivforebygging blant rusbrukere

UNAIDS holder fram at kriminalisering av narkotikabruk – og alt det fører med seg – representerer et alvorlig hinder for forebygging og behandling i gruppen injiserende rusbrukere. UNAIDS legger også stor vekt på andre tiltak så som sprøytebytte og metadon/subutex-behandling. 

Vi vil gi støtte til de tiltak som er skadereduserende og hivforebyggende på rusfeltet. Vi mener at å begrense bruken av straff for bruk og oppbevaring av rusmidler for eget bruk er riktig. Avhengighet skal ses på som et helseproblem og ikke som kriminalitet. Det vil ikke si at HivNorge er for en helhetlig avkriminalisering av narkotiske stoffer, men ha en skadereduserende tilnærming.

HivNorge mener følgende ivaretaende skadereduserende, og dermed hivforebyggende tiltak må styrkes eller igangsettes:

Utdeling av brukerutstyr som kokekar og sprøyter – særskilt et fokus på utdeling av kokekar med tanke på økende smitte av hep cUtvidet behandling i LAR – det skal ikke være et politisk eller ideologisk spørsmål, men en medisinsk vurdering hvilke medisiner som blant annet heroin skal inngå i LAROpprette flere sprøyterom hvor det også gis mulighet for å røyke heroin.Flere og bedre behandling og oppfølging av rusbrukereTilgang til helsetjenester på lik linje med andre pasienterMotvirke stigmatisering av rusbrukereMotvirke politi trakassering

Utdeling av brukerutstyr som kokekar og sprøyter – særskilt et fokus på utdeling av kokekar med tanke på økende smitte av hep c

Utvidet behandling i LAR – det skal ikke være et politisk eller ideologisk spørsmål, men en medisinsk vurdering hvilke medisiner som blant annet heroin skal inngå i LAR

Opprette flere sprøyterom hvor det også gis mulighet for å røyke heroin.

Flere og bedre behandling og oppfølging av rusbrukere

Tilgang til helsetjenester på lik linje med andre pasienter

Motvirke stigmatisering av rusbrukere

Motvirke politi trakassering

HivNorge ønsker også å fjerne sexkjøpsloven

Les også

schedule27.09.2023

→ PrEP på agendaen

Som en del Fast Track Cities 2023-konferansen i Amsterdam har HivNorge deltatt på flere foredrag og erfaringsutvekslinger om den hiv-forebyggende behandlingen PrEP. PrEP er et viktig og aktuelt tema under konferansen, siden introduksjonen av PrEP har bidratt til stor reduksjon av nye hivtilfeller globalt.

schedule26.09.2023

→ Fast Track Cities 2023-konferansen er i gang

Fagpersoner, aktivister og berørte på hivfeltet er samlet for å dele erfaringer, presentere forskningsresultater og for å styrke det internasjonale nettverket. – Arbeidet for å ende hivepidemien er ikke bare medisinsk, i dag er den største utfordringen stigmaet og de sosiale belastningene relatert til hiv, forteller Amsterdams ordfører.