Vellykket behandling og PrEP

Mennesker som lever med hiv og er på vellykket behandling, er smittefrie. Det vil si at vi tar medisinene våre fast og får et virusnivå som ikke er målbart. Studier (PartnerStudy) viser at i par der én er hivnegativ og én lever med hiv og er på vellykket behandling, så overføres ikke hiv.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Leif-Ove Hansen

labelEmner:

Dette er noe som har vært kjent for mange som lever med hiv og infeksjonsleger lenge, men som ingen tidligere har hatt gode forskningsresultater på. Dermed har ikke leger turt å si til hivpasientene sine at de ikke kan smitte andre, men nå er det leger som sier det fordi forskningen er så entydig i sitt svar. Det har jo tidligere vært kjent at kvinner med hiv på behandling ikke smitter sine barn under svangerskap eller fødsel. Det har også vært vanlig at leger lar par som vil lage barn, der en part lever med hiv, så blir de bedt å bruke naturmetoden fordi behandlingen har gjort ham smittefri.

Dette snur på måten man må snakke om hiv og forebygging på. Mennesker som lever med hiv tar dermed ansvar for ikke å smitte andre ved å ta sine medisiner. Det er de som ikke vet status eller er hivnegative som selv må ta ansvar for å teste seg så de ikke får hiv og teste seg så de ikke smitter andre. Det gjør også at frykten for å få hiv av hivpositive blir ubegrunnet. De som vet diagnosen og er på behandling er det sikre kortet, mens de som ikke vet status, er de usikre sexpartnerne.

Tenk deg at det finnes en pille som forebygger hiv når den tas hver dag, den kan fjerne fordommer mot mennesker som lever med hiv. Den kan fjerne frykt mot hivsmitte og gjør at folk slipper å være redd for sex. Er det ikke fantastisk?!

Folkehelseinstituttet, norske infeksjonsleger og et samlet organisasjonsfelt i Norge ønsker PrEP. Men du skal vite at Helse- og omsorgsdepartementet og helseminister Bent Høie vegrer seg for å ta en avgjørelse om at PrEP bør bli tilgjengelig og gratis. Vi i HivNorge og de andre organisasjonene på feltet jobber videre med å presse fram en positiv avgjørelse, men da trenger vi hjelp fra dere som ønsker eller tror dere kan være kandidater for PrEP.

PrEP (preeksponeringsprofylakse) er en pille om dagen som gir 100 prosent beskyttelse mot hiv for den som tar den daglig. Et forebyggingsverktøy som gir folk mulighet til å ta ansvar for egen seksuell helse. Det mange forteller er at de endelig kan ha sex uten å være redde. De har siden de begynte å ha sex hatt frykt for å få hiv. Dette gjør også at hiv ikke lengre kan brukes som brekkstang for å bruke kondom. Men PrEP gjør at de som tar den, og da gjerne de som har flere sexpartnere og ikke bruker kondom, konsekvent må teste seg før de starter behandling og videre følges opp med hivtester og tester av andre seksuelt overførbare infeksjoner.

Pride-festivaler er noe som hører landet til på sommeren og høsten. I år har HivNorge som mål å være synlig på alle pride-arrangementer. Vi skal stå på stand og gå i parader, dele ut informasjon og feire friheten og mangfoldet. Under Oslo Pride samarbeider vi også med Olafiaklinikken om deres test tilbud av hiv og SOI (seksuelt overførbare infeksjoner). Vi har stand vegg-i-vegg i Pride Park. Dette har vi gjort i flere år og mener at det er et samarbeid som er så godt at det bør utvikles til å være tilgjengelig i andre varianter i alle de store byene. Vi oppfordrer lokale testtilbud for hiv og SOI å være til stede å teste på de Pride-arrangementene de har i nærheten. I år har vi fått nytt design på stand, t-skjorter og materiell og håper å begeistre, informere og provosere med budskapet. God sommer, og god Pride!

Les også

schedule15.03.2023

→ Årsrapporten over seksuelt overførbare infeksjoner er klar

Folkehelseinstituttet lanserte i dag sin årlige rapport om overvåkning over seksuelt overførbare sykdommer i Norge. Dette inkluderer en oversikt over hivsituasjonen i Norge i 2022. Effektive tiltak som tidlig diagnostikk, vellykket hivbehandling og den hivforebyggende behandlingen PrEP, har resultert i et lavt antall personer som er smittet i Norge, med en nedgang på 80% de siste ti årene.

schedule09.03.2023

→ Informasjon til årsmøtets deltagere 

Vi har innkalt til ordinært årsmøte 23. mars 2023, kl. 18.30. Møtet holdes i HivNorges lokaler i Rosenkrantz' gate 4 i Oslo. Det er kun lagt til rette for fysisk oppmøte. For å kunne delta på årsmøtet må du være medlem og ha betalt kontingent for 2022.