Anbudsresultatet er klart

Resultatet av årets anbud på hivlegemidler ble lagt fram på et seminar i Oslo torsdag 21. november. Både Triumeq og den nye én-pille-kombinasjonen fra Gilead, Biktarvy, er med på prioriteringslisten, som nå skal gjelde for tre år.

scheduleOppdatert: 16.12.2022

createForfatter: Arne Walderhaug

labelEmner:

Dette var anbudsrunde nummer to etter at Stortinget besluttet å overføre hivlegemidler til sykehusfinansiering og sette disse på årlige anbud. HivNorge har lenge uttrykt vår skepsis til at hivlegemidler skal på anbud, og særskilt at pasienter skal måtte bytte til nye legemidler årlig. – Vi frykter at hyppige bytter kan bidra til økte resistensproblemer, sier generalsekretær Anne-Karin Kolstad.

Kolstad legger til at mange av HivNorges innspill fra fjorårets anbudsrunde, og erfaringene man har høstet i samtaler med pasienter og leger det siste året, virker å ha påvirket premissene som ble gjort gjeldende i denne anbudsrunden.

Anbudsresultatet som ble lagt frem i dag, vil bli gjeldende for tre år. – Dette er vi svært fornøyde med, da vi unngår at norske hivpasienter skal måtte bytte medisiner hvert år, sier generalsekretæren.

At Triumeq er tilbake på den prioriterte anbudslisten er også godt nytt, siden svært mange hivpasienter har god nytte av denne medisinen. I tillegg har Biktarvy, som er en ny én-pille-behandling fra produsenten Gilead, kommet med på prioriteringslisten. Denne skal være svært virkningsfull og gi færre bivirkninger for nyrene. Overlege Bente Bergersen ved Oslo universitetssykehus Ullevål sa i et tidligere intervju med hivnorge.no at fordelen med Biktarvy i forhold til Genvoya er at man slipper kobisistat-boosteren, som gir flere interaksjoner og alvorlige problemer for dem som er overfølsomme.

Sykehusinnkjøps egne sider kan du se hvilke hivlegemidler som vant anbudet og som norske infeksjonsmedisinere skal prioritere overfor sine pasienter i de neste tre årene. I tillegg kan du se alle de faglige innleggene fra anbudsfremleggelsen.

Resultatet av anbudet betyr at du vil kunne bli spurt av din infeksjonslege om å bytte til en av disse behandlingene av økonomiske grunner. HivNorge anbefaler alle å ha en åpen og god dialog med sin infeksjonslege. – Det er din infeksjonslege som sammen med deg har best innsikt i hvilke hivlegemidler som er best for deg, sier generalsekretær Kolstad. – Skulle de legemidlene som nå vil bli gjeldende for de neste tre årene ikke være aktuelle for deg, kan din infeksjonslege la deg fortsette med de medisinene du går på i dag ut i fra medisinske grunner.

– Om du har erfaring med de medisinene og virkestoffene som inngår hos anbudsvinnerne, og tidligere har opplevd at de gir deg bivirkninger, eller om du syns det er vanskelig å måtte ta to tabletter daglig, er det viktig at du er åpen om dette til din infeksjonslege, presiserer generalsekretæren. – Det er også viktig at du er åpen om andre medisiner du tar, slik at din infeksjonslege sammen med deg kan komme frem til hvilken av de prioriterte behandlingene som vil passe deg best.

Den forebyggende hivmedisinen PrEP har også vært med på dette anbudet. Prisene er hemmelige, men HivNorge er kjent med at prisen for PrEP er mer enn halvert fra fjorårets anbud. – Dette er vi svært fornøyde med, og håper dette gjør at enda flere vil få tilgang til PrEP, avslutter Anne-Karin Kolstad.

Anbefalte førstelinjebehandlinger i prioritert rekkefølge:

  1. valg: Raltegravir (Isentress, 600/400 mg) og Emtricitabine/tenofovir disoproxil (Mylan)
  2. valg: Raltegravir (Isentress, 600/400 mg) og Abakavir/lamivudin (Mylan)
  3. valg: Dolutegravir/abakavir/lamivudin (Triumeq)
  4. valg: Dolutegravir (Tivicay, 50 mg) og Emtricitabine/tenofovir disoproxil (Mylan)
  5. valg: Dolutegravir (Tivicay, 50 mg) og Abakavir/lamivudin (Mylan)
  6. valg: Biktegravir/emtricitabin/TAF (Biktarvy)

Anbefalingene er også publisert her.

Les også

schedule12.06.2024

→ Forebyggende eller risikabelt?

Har du hørt om DoxyPEP? Syntes du økningen av seksuelt overførbare infeksjoner er bekymrende? I enkelte land og på digitale plattformer hører man at antibiotika som forebyggende behandling (DoxyPEP) er løsningen på økningen av seksuelt overførbare infeksjoner. Vil DoxyPEP faktisk være redningen eller vil det forverre antibiotikaresistens-situasjonen?

schedule06.06.2024

→ Faglig påfyll og erfaringsutveksling 

I mai arrangerte HivNorge, i samarbeid med infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø, et seminar for ukrainere som lever med hiv. HivNorge erfarer at det stor verdi i å etablere samhold og legge til rette for gode samtaler i trygge omgivelser.